WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Bouwplan Voorstraat
Nederhorst den Berg, ma 27 september 2010

Hans Vuurmans van de Singelgroep houdt een pleidooi voor het gebruik van het oude gemeentehuis van Nederhorst als cultureel centrum.

Over het artikel in De Brug. Dat was alleen te lezen in Nederhorst den Berg, want het stond (helaas) niet in de WieWatWaar en de Nieuwsster. Ook de WWK redactie heeft alleen van horen zeggen dat er een artikel over de moeilijke financiële situatie van cultureel centrum De Spot in Nederhorst in De Brug stond. De inhoud van dat artikel kennen wij niet. Red. WWK.

Lees ook:

Sloop Gem.huis NdB 12-3-2004
Massief verzet nieuwbouw Den Berg 27-6-2004
Bergers: Actie Bezwaarschriften 20-9-2004
Singelgroep: 600 Bezwaarschriften 26-9-2004
Handtekeningen NdB aangeboden 30-9-2004
Gemeente pleit voor Nieuwbouw 30-9-2004
Raad 28 oktober 2004 29-10-2004
Bouw Voorstraat heikel punt 12-1-2005
Stemming Voorstraat 15-1-2005
De Voorstraat Nu 18-1-2005
Singel ligt lager 19-1-2005
Singelgroep gaat door 4-2-2005
Bestemmingsplan NdB 3-4-2005
Over Nieuwbouw NdB 12-4-2005
Singelgroep: 801 Zienswijzen! 29-4-2005
VVD over Bouwplan Voorstraat 17-6-2005
VVD neemt initiatief in plan Voorstraat 23-6-2005
Gemeente vervreemdt zich van bevolking 28-6-2005
Neef blijft in Lokale Politiek 20-7-2005
Co de Kloet: Contract is van B en W 20-7-2005
Plan Voorstraat: Overleg! 12-10-2005
Streep door Bouwplan Voorstraat 13-10-2005
Aandacht voor Dorpscentrum 24-10-2005
Programma GL 5-1-2005
22122009 Herkansing Voorstraat?

ingezonden brief

Bezuinigen en….. uitgeven?
Bouwplan Voorstraat (Gemeentehuis)

In de Brug van 16 september was te lezen dat de organisatie van “De Spot” grote problemen had met de gang van zaken rond het nieuwe gebouw dat aan de sporthal gebouwd gaat worden.

Zowel de mogelijkheden voor activiteiten in het nieuwe gebouw als voor de invulling van het culturele centrum is lastig. Daarnaast blijkt de hoge huurprijs per m² evenals de bestuurlijke invulling van de organisatie veel problemen te geven voor de realisatie van het geheel.

Het nieuwe pand wordt gebouwd aan de sporthal, die eveneens onder druk komt te staan door de nieuwe hoge m² prijzen. Het lijkt erop dat deze niet door de verenigingen gedragen kunnen worden – iets wat vreemd genoeg niet vooraf door de gemeente was nagegaan. Daarbij komt dat er al een probleem bestond met de invulling van de sporthal en het rendabel maken van de hal. Uiteindelijk kan de situatie zich voordoen dat de gemeente toch gaat besluiten om in plaats van de hal ook hier nieuwe woonhuizen te realiseren. Het is opmerkelijk dat er nu een miljoen wordt geïnvesteerd in een pand, dat gelegen is naast de sporthal die al onder druk staat vanwege de lage opbrengsten.

Het lijkt er sterk op dat kapitaalvernietiging geen rol speelt bij het bestuur van de gemeente. Zo wordt er een verbouwing van ruim 2 miljoen aan het oude gemeentehuis aan de Voorstraat in 1984 tezamen met het gebouw vernietigd, geen particulier zou zich dit kunnen permitteren.
Gemeente Belangen stond in de verkiezing voor passende bouw en de inwoners hebben zich uitgesproken tegen hoogbouw in de dorpskern. Toch ziet de Singelgroep zich alweer niet gehoord ten aanzien van de nieuwbouwplannen en moet zij nogmaals in actie komen. Het gaat hier niet om een onderbouwde case waarin de noodzaak voor nieuwbouw op een kwaliteit verhogende manier tot uitdrukking komt. Het is overduidelijk dat het niet gaat om passende bouw, behoud van karakter of dat het plan in relatie tot de omgeving staat, maar om geld.

Nu wordt er dus veel geld gestoken in een wijkcentrum dat gedoemd is te mislukken, terwijl een prachtig pand voorhanden is dat prima kan functioneren en zelfs ruimte biedt aan een kleine beheerderwoning. De gevolgen van het wurgcontract met de projectontwikkelaar kan de bewoners niet aangerekend worden, die zijn voor de gemeente wegens slecht beleid. Maar de oplossing ligt dichtbij, nu nog een moedige beslissing van een groep mensen en er kan bezuinigd worden en minder uitgegeven.

Dan ontstaat direct de gewenste situatie waar massaal voor getekend is door de inwoners:

"Geen hoogbouw in het dorp, behoud dorpsgezicht, behoud woongenot, behoud dorpsfunctie, geen precedentwerking, verkiezingbeloftes nakomen, geen wurgcontracten met projectontwikkelaars."

Hans Vuurmans, namens de Singelgroep
De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
14 gr.
windkr. 3