Rik Jungmann

Artist Impression ontwerper

Gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Streep door Bouwplan Voorstraat

Wijdemeren, 13 oktober 2005

In een persbericht verklaart het college dat het bouwplan aan de Voorstraat in Nederhorst niet aan de welstand voldoet en daarom van de baan is. Ook de massale weerstand speelde een rol.


Zo gaat de Voorstraat er niet uit zien...

Tot dusverre gaf het college aan dat de contractuele verplichtingen die waren aangegaan met de projectontwikkelaar zodanig waren dat er geen andere mogelijkheid was dan te bouwen zoals het plan op 28 juni vorig jaar gepresenteerd was. (Over dat contract ontstond in de pers een vinnige discussie tussen wethouder Neef en ex-wethouder Co de Kloet.) In de commissievergadering van januari dit jaar werd er over de plannen gedebatteerd. Met verrassende tussen- en eindstanpunten van diverse partijen. Er werden toen flink wat karren gekeerd.

Een negatief advies van de bezwaarschriftencommissie, een tweede negatief welstandsadvies, het massale verzet (en wellicht de naderende verkiezingen) hebben het college doen besluiten om het plan in de huidige vorm te laten vallen.

Bewogen Voorgeschiedenis

Handtekeningen NdB aangeboden 30-9-2004
Vragenhalfuur uit als Nachtkaars 4-2-2005
Reacties op PvdA 17-1-2005
Over Nieuwbouw NdB 12-4-2005
Cor Lam over nieuwbouw 7-1-2004
Singelgroep: 801 Zienswijzen! 29-4-2005
De Voorstraat Nu 18-1-2005
Massief verzet nieuwbouw Den Berg 27-6-2004
VVD over Bouwplan Voorstraat 17-6-2005
Interview Wim Neef WWW 2-2-2005
Bezwaar tegen Poll 18-1-2005
Uistlag Stemming Voorstraat 29-1-2005
Reactie op debat Voorstraat 16-1-2005
Bezwaren niet over Herindeling 5-2-2005
PvdA: Meten met twee Maten 13-1-2005
Raad 28 oktober 2004 29-10-2004
Reactie PvdA fractie op Ing. Brief 16-1-2005
Singel ligt lager 19-1-2005
Vraagteken bij Woononderzoek 22-2-2005
Gemeente pleit voor Nieuwbouw 30-9-2004
Singelgroep gaat door 4-2-2005
Bouw Voorstraat heikel punt 12-1-2005
Bergers: Actie Bezwaarschriften 20-9-2004
Co de Kloet: Contract is van B en W 20-7-2005

Persbericht

Persbericht

College wil streep zetten door bouwplan
Voorstraat 35 in Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders zijn van plan een streep te zetten door het omstreden bouwplan aan de Voorstraat 35 in Nederhorst den Berg. Aanleiding is het advies van de bezwaarschriftencommissie en een tweede advies van de welstandscommissie. Over een nieuw plan wil het college in overleg treden met de bouwonderneming en omwonenden.

Tot dusverre ging het college er vanuit dat het bouwplan voor de Voorstraat 35 in Nederhorst den Berg voldeed aan alle eisen van welstand. Dit blijkt niet het geval. De nieuwe welstandseisen bieden slechts de mogelijkheid een complex te realiseren bestaande uit één bouwmassa van twee woonlagen met een schuine kap. Aangezien de bouwvergunning voor het voormalige plan nog niet onherroepelijk was, kon het college het plan nog in heroverweging nemen. Bij het besluit heeft het college ook de grote weerstand en negatieve reacties uit de kern van Nederhorst den Berg laten meewegen.

Beraad

Het college heeft Bouwonderneming Van Oostrum en Van Laar geïnformeerd over het besluit van het college. Zij beraden zich op hun positie. Namens het college hebben de wethouders Wim Neef en Ties Hagen inmiddels ook de Singelgroep geïnformeerd. Op verzoek van het college kwamen de leden van de Singelgroep gisteravond voor een overleg naar het gemeentehuis. De Singelgroep heeft er lang voor gestreden het bouwplan ongedaan te maken. Zij vinden het nieuwe besluit van het college zeer positief.

Randvoorwaarden

Over een nieuw plan wil het college in overleg treden met de bouwonderneming en omwonenden en bezien of er, binnen bepaalde randvoorwaarden, een aanvaardbaar plan is te realiseren. Het college gaat er daarbij vanuit dat het onmogelijk is het iedereen naar de zin te maken. Nog steeds is het realiseren van zoveel mogelijk wooneenheden voor het college een voorwaarde. Ook de financiële consequenties wil het college niet uit het oog verliezen.


De wekelijkse nieuwsbrief Zonnig Windstil 18º Naar volgende bericht