Rik Jungmann

Rik Jungmann

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

Singelgroep: 801 Zienswijzen!

Nederhorst den Berg, 29 april 2005. Een delegatie van de Singelgroep reisde vanmorgen af naar het gemeentehuis met een doos met daarin 801 zienswijzen (bezwaren) tegen het ontwerpbestemmingsplan voor het centrum van NdB.


De Bergse Singelgroepers op hun missie naar de Rading 1 in Hilversum, ofwel het gemeentehuis. V.l.n.r.: Hans Peijen, Loes Bastiaansen, Peter Janssen en Joop Witte.

De plannen van de gemeente in Nederhorst den Berg stuiten op flinke weerstand. In september vorig jaar verzamelde de actiegroep "De Singelgroep" 700 zienswijzen tegen de nieuwbouwplannen van de gemeente op de plek van het voormalige gemeentehuis. Die werden toen aangeboden aan het college van B&W. Inmiddels is voor die nieuwbouw op 4 april een bouwvergunning afgegeven, waartegen inmiddels ook al enige honderden zienswijzen zijn bijeengebracht door de Singelgroep.


DE DOOS met 801 zienswijzen.

Vandaag verscheen de Bergse delegatie met een grote doos met ruim 800 zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan voor het centrum van Nederhorst. Binnen dat bestemmingsplan vallen o.a. de brandweerkazerne die gaat verdwijnen, de bouw aan de Voorstraat, het terrein Galesloot, en de voormalige wasserij Lamme. De bezwaren tegen het ontwerp bestemmingsplan richten zich tegen de toegestane bouwhoogten en tegen de inconsistenties ten aanzien van parkeren op eigen terrein of juist niet.

Dit keer werden de zienswijzen aangeboden aan de raad, die vertegenwoordigd werd door Lia Moote (fractievoorzitter PvdA en plv. voorzitter van de raad) en Henk de Kloet (raadslid voor DBW).


Hans Peijen (links) overhandigt de zienswijzen namens de Singelgroep
aan Lia Moote (PvdA) en Henk de Kloet (DBW) (rechts).

In zijn aanbiedingspraatje sprak Hans Peijen zijn tevredenheid uit over het enorme aantal zienswijzen. Hij wees erop dat de Singelgroep niet categorisch tegen nieuwbouw is, maar wel tegen de invulling die de gemeente daar aan wil geven. In het bestemmingsplan is sprake van "behoud van de karakteristiek bebouwing" :citeerde Peijen.

Communicatie niet Open

Hij sloot ook niet uit dat het grote aantal zienswijzen mede is ingegeven door een algehele weerstand tegen de gemeente binnen Nederhorst. Hij wees daarbij op een pas uitgekomen rapport van de WRR, waarin forse kritiek wordt geleverd op het functioneren van de lokale politiek en de groter wordende kloof tussen burger en politiek.

Over de wijze van communiceren met de burgers was hij niet te spreken. Er is indertijd een open communicatie toegezegd, "maar nu bestoken wij elkaar wederzijds met formele stukken. Ik zit er niet op te wachten om weer een maandagavond hier te zitten om de bezwaren toe te lichten." :aldus Peijen.

Namens de raad nam Lia Moote de doos in ontvangst en verklaarde dat de raad zeer serieus de zienswijzen gaat bestuderen en in haar afweging mee laten wegen.


De wekelijkse nieuwsbrief Half bewolktMatige wind19 Naar volgende bericht