WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Singelgroep in Actie
Nederhorst den Berg, di 14 september 2010

Er ligt een nieuw bestemmingsplan ter inzage voor de grond onder het gemeentehuis van Nederhorst. De Singelgroep slaat alarm en verzamelt handtekeningen.

Gemeentehuizen


Het voormalige gemeentehuis van Nederhorst den Berg.

Op 1 januari 2002 was de herindeling een feit. Gedurende enige tijd werd er nog in drie gemeentehuizen gewerkt. In de tussentijd werd de strijd uitgevochten tussen de voorstanders van een gemeentehuis in 's-Graveland, waarvoor Huize Brugchelen zelfs al was aangekocht, en een gemeentehuis in Nieuw Loosdrecht, in het kantoorgebouw van de Knorrfabriek, die door wethouder Co de Kloet "de soepfabriek" werd genoemd. Nadat het pleit beslecht was in het voordeel van de Knorrburelen stonden de drie oude gemeentehuizen leeg. Dat van 's-Graveland werd verkocht aan een vermogende particulier die het pand en de tuin prachtig opknapte. Het Loosdrechtse gemeentehuis ging over naar het Korps Gooi en Vechtstreek van de politie. En het gemeentehuis van Nederhorst? Dat staat nog steeds te wachten op te maken keuzes, nadat eerdere plannen voor een appartementengebouw op die plek schipbreuk leden op verzet van de buurt.

Start Singelgroep

Op 28 juni 2004 werd een informatieavond gehouden over nieuwbouw op de plek van het voormalige gemeentehuis van Nederhorst den Berg. Dat was de start van langdurig verzet tegen de nieuwbouwplannen zoals de gemeente die voorstelde. Op die avond ontstond de Singelgroep die later actie ging voeren en handtekeningen verzamelen om de bouw van een, in hun ogen, te hoog appartementengebouw tegen te houden. Op 13 oktober 2005 wierp het college de handdoek in de ring. Het bouwplan werd ingetrokken omdat het niet aan de welstand voldeed. Daarna werd het stil, heel stil.

Singelgroep revival

Afgelopen weekend, tijdens Open Monumentendag, kwam de Singelgroep weer in actie. Er werden handtekeningen verzameld tegen hoogbouw in Nederhorst den Berg. De aanleiding is het nieuwe bestemmingsplan voor de grond onder het oude gemeentehuis.

Persbericht

In een persbericht laat de Singelgroep weten dat er, in plaats van een appartementencomplex met drie woonlagen, nu een plan ter inzage ligt waar een appartementencomplex van vier woonlagen in is gesitueerd. Daarnaast zijn nog vijf eengezinswoningen gepland die vrijwel direct aan de Singel zijn gelegen. Er zal direct aan het openbare trottoir een gebouw gaan verrijzen van een meter of 10-11 hoog en ongeveer 20 meter breed. Dat zal volgens de Singelgroep het beschermde dorpsgezicht ernstig ontsieren. Niet alleen de directe bewoners rond de Singel worden daarmee gedupeerd maar alle andere Bergers ook. Als dit bestemmingsplan, dat hoogbouw van vier woonlagen toestaat, wordt goedgekeurd, dan is dat in heel Nederhorst den Berg toegestaan. Daarom demonstreert de Singelgroep tegen hoogbouw in Nederhorst den Berg!

Dorpsraad

De Singelgroep is ook van mening, dat er niet voldoende is onderzocht of er geen andere bestemming te vinden is voor het oude gemeentehuis, dat overigens de monumenten status niet heeft gehaald. Daarnaast stelt De Singelgroep zich op voor het behoud van het gebouw voor een brede culturele bestemming waarin ook ruimte zou kunnen zijn voor de wijkagent, de historische kring, verenigingen en wellicht in de toekomst een Dorpsraad.

Geen binding met Wijdemeren

Het persbericht van de Singelgroep toont flinke onvrede met Wijdemeren. Men schrijft dat Nederhorst den Berg steeds frequenter de mening is toegedaan dat de binding met de gemeente Wijdemeren er gewoonweg niet is. Vanuit Loosdrecht worden allerlei pijlen op slinkse wijze op Nederhorst den Berg afgevuurd, zonder dat gekeken wordt naar eventuele win-win situaties, die natuurlijk altijd vooraf te onderzoeken zijn met direct betrokkenen. Onze belangen worden onvoldoende behartigd, terwijl het gemeentebestuur met het korps van ambtenaren zich voor heel Wijdemeren dient in te zetten, dus ook voor Nederhorst den Berg.

Actie!

De Singelgroep gaat actie voeren en vraagt de bewoners van Nederhorst den Berg om een zienswijze te ondertekenen die met het formele bezwaar aan het gemeentebestuur van Wijdemeren wordt aangeboden. De Singelgroep werkt nu aan de samenstelling van het formele bezwaar tot uiterlijk 30 september 2010. Op zaterdag 11 september 2010 en zaterdag, 25 september 2010 staat de Singelgroep nabij Albert Heijn met formulieren die u kunt ondertekenen om deze actie te ondersteunen.

Lees ook:

Sloop Gem.huis NdB 12-3-2004
Massief verzet nieuwbou Den Berg 27-6-2004
Bergers: Actie Bezwaarschriften 20-9-2004
Singelgroep: 600 Bezwaarschriften 26-9-2004
Handtekeningen NdB aangeboden 30-9-2004
Gemeente pleit voor Nieuwbouw 30-9-2004
Raad 28 oktober 2004 29-10-2004
Bouw Voorstraat heikel punt 12-1-2005
Stemming Voorstraat 15-1-2005
De Voorstraat Nu 18-1-2005
Singel ligt lager 19-1-2005
Singelgroep gaat door 4-2-2005
Bestemmingsplan NdB 3-4-2005
Over Nieuwbouw NdB 12-4-2005
Singelgroep: 801 Zienswijzen! 29-4-2005
VVD over Bouwplan Voorstraat 17-6-2005
VVD neemt initiatief in plan Voorstraat 23-6-2005
Gemeente vervreemdt zich van bevolking 28-6-2005
Neef blijft in Lokale Politiek 20-7-2005
Co de Kloet: Contract is van B en W 20-7-2005
Plan Voorstraat: Overleg! 12-10-2005
Streep door Bouwplan Voorstraat 13-10-2005
Aandacht voor Dorpscentrum 24-10-2005
Programma GL 5-1-2005
22122009 Herkansing Voorstraat?

bron
WWK
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
17 gr.
windkr. 4