Rik Jungmann

PvdA Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

PvdA reageert op Ingezonden Brief

Wijdemeren, 16 januari 2005. Kees Bosdijk reageert op de ingezonden brief van Douwe van Essen inzake de standpunten van de PvdA fractie over de nieuwbouw aan de Voorstraat en de fusie met Loenen.

Ingezonden Brief

Beste redactie,

Hoewel ik niet de gewoonte heb om op ingezonden brieven te reageren, wil ik die van Douwe van Essen over mijn opmerkingen in de commissie R&E van jl woensdag niet onweersproken laten, omdat die een onterecht beeld van de PvdA-fractie in stand zou laten.

Hij vergelijkt mijn stelling dat ik de 700 handtekeningen tegen het bouwplan Voorstraat 35 niet accepteer als "de mening" van de bevolking met de PvdA-uitspraak in het kader van het mogelijke samengaan van Wijdemeren en Loenen en vindt mijn opmerkingen verbijsterend.

Ik raad hem aan mijn hele stellingname van woensdagavond jl. nog eens voor de geest te halen. Hij zal dan tot de conclusie moeten komen dat "mijn" PvdA- standpunt logisch overeenstemt met die over de mogelijke samenvoeging.

Even de hoofdpunten herhalen voor wat Voorstraat 35 betreft: de 690 handtekeningen die verzameld zijn vormen niet de weerslag van wat de bevolking denkt. Het is de mening van enkele belanghebbende omwonenden (wat hun goed recht is) en die daarvoor steun hebben gezocht. Dat zij dat hebben gedaan onder het motto "wij met zijn allen tegen de grote boze gemeente" heeft ons er toe gebracht dit terug te brengen tot wat het werkelijk is: een reactie van belanghebbende omwonenden, die overigens - wanneer zij in het gelijk gesteld worden - via democratisch vastgestelde procedures hun recht zullen krijgen. Daar heb ik aan toegevoegd dat ik meen dat degenen die ontzettend lang wachten opeen passende woning en die graag in Wijdemeren willen blijven wonen, in het bijzonder jonge starters en ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, tot nu toe hebben gezwegen.
De PvdA-fractie -en zij gelukkig niet alleen - weet hoeveel mensen al veel te lang op een passende woning wachten en heeft daarom samen met de coalitiepartners besloten alles op alles te zetten om in deze raadsperiode, in het bijzonder voor hen, te bouwen waar mogelijk is. De belangen van die inwoners - die tot nu toe niet aan bod waren gekomen - stonden de PvdA-fractie voor ogen jl. toen wij daar aandacht voor vroegen.

Conclusie: wij zijn en blijven voor het verbeteren van de inspraak van burgers - daarom hebben wij de tegenstanders van Voorstraat 35 aan het begin van hun campagne op hun democratische mogelijkheden om bezwaren in te dienen gewezen - en hebben wij tegelijkertijd de inwoners van Wijdemeren om hun mening gevraagd over het mogelijke samengaan met Loenen. Dat lijkt mij nogal logisch.

Met vriendelijke groet,

Kees Bosdijk
PvdA-fractie Wijdemeren


De wekelijkse nieuwsbrief ZonnigWindstil4 Naar volgende bericht