WIJDEMEERSE WEBKRANT
DB met Zagte Hand geleid
Wijdemeren, vr 16 december 2011

De DB fractie mocht kiezen. Winkels open en de wethouder kwijt, of winkels dicht en de wethouder behouden. Men koos voor het laatste.

Aan het eind van de raad van gisteren diende de VVD, mede namens D66, de aangekondigde motie in waarin het college werd gevraagd om de winkels aan de Nootweg de gelegenheid te bieden om op zondag open te gaan. Het speelveld leek redelijk overzichtelijk. Vooraf kon voorspeld worden dat de VVD en D66 de motie zouden steunen. Van de éénmanspartijtjes was dat niet duidelijk. DB, de helft van de raad, zou verdeeld stemmen zo leek te verwachten.

Andersdenkenden


Martin Vuyk (VVD)

Nadat Martin Vuyk (VVD) de motie had ingediend en daarbij alle argumenten voor openstelling in stelling had gebracht liet Vuyk weten dat hij de religieuze gewetensbezwaren van wethouder Gert Zagt tegen de openstelling op zondag begreep en respecteerde. Toch vroeg hij de wethouder als wethouder voor alle Wijdemeerders om andersdenkenden ook hun keuzevrijheid te gunnen.

Jumbo weer dicht?

Theo Reijn (CDA) vond dat er niets nieuws onder de zon was. Het CDA was altijd al tegen zondagsopenstelling en bleef dat. De openstelling van de Jumbo in Kortenhoef was in zijn ogen onrechtmatig, want gestoeld op een regeling voor Amsterdamse avondwinkels. Hij kondigde aan om in de nabije toekomst pogingen te ondernemen om ook die openstelling vanuit de politiek te beëindigen.

Rotsvast principe


Wethouder Gert Zagt, economische zaken.

Wethouder Gert Zagt (DB) gaf in een uitgebreide verklaring zijn politieke en persoonlijke motieven weer om zich tegen de zondagsopenstelling te weer te stellen. Hij beschreef het proces in het college, waarbij hij zijn collega Jaap van Waveren (DB) bedankte voor diens steun. Vanwege het vooraf bekende standpunt van burgemeester Martijn Smit om bij stakende stemmen met de portefeuillehouder mee te stemmen was daarmee het pleit tegen openstelling beslecht. Het was duidelijk dat de wethouder het niet met zijn geweten en zijn principes kon verenigen om een besluit voor openstelling te laten passeren. Zou dat gebeuren, dan zou hij aftreden. Dat standpunt had hij ook duidelijk gemaakt op de ledenvergadering van DB van afgelopen dinsdag.


Het werk gaat door. Achter de ambtenarentafel werd geconcentreerd doorgewerkt, ongestoord door de raadsleden.

Koning Boudewijn

In tweede termijn bleek dat de éénmanspartijtjes overwegend de motie van VVD en D66 steunden. Felix Flameling (GL) deed nog een poging door de wethouder voor te stellen om dat stukje van zijn portefeuille over te dragen aan een andere wethouder. (Een soort Koning Boudewijn en de abortuswetondertekening constructie. De Koning deed 1 dag troonsafstand in april 1990.) Het mocht niet baten.


Koning Boudewijn en Koningin Fabiola (1969)
Foto: Wikipedia.

De grote onbekende in het spel was nog steeds de negenkoppige DB-fractie die door afwezigheid van Henk de Kloet gereduceerd was tot acht koppen.

Meerderheid DB voor openstelling


DB in overleg. Staand wethouder Gert Zagt, Co de Kloet, Emile Bakker en Miep van Hattem.
Zittend Ria hennis, Joep Nuissl, René Voigt en, onverstoorbaar, Ab Krook.

René Voigt, de fractievoorzitter van DB, legde uit dat zijn partij langdurig met de kwestie geworsteld had. Een meerderheid van zijn fractie (minimaal vijf van de negen) vindt dat de winkels op de Nootweg moeten kunnen openen. Een minderheid houdt vast aan de zondagrust. Even leek het of de motie van VVD en D66 steun zou krijgen van een flink aantal DB'ers en daarmee aangenomen zou worden.
Voigt vervolgde zijn betoog. "De wethouder heeft aangegeven dat hij consequenties zal trekken uit de aanname van de VVD-D66 motie. Wij willen geen bestuurlijke crisis over deze kwestie. Daarom zal de DB fractie geen steun verlenen aan de motie van VVD en D66." Bij het uitspreken van die woorden stonden een aantal DB gezichten, die hun mening ondergeschikt maakten aan het principe van de wethouder, op onweer. Het is onprettig om tegen je overtuiging in te stemmen.


V.l.n.r. Ria Hennis, Joep Nuissl en René Voigt.
"Ach, Ria, even slikken. Jeanine stemde ook tegen haar overtuiging. Het doet even zeer, maar het is zo weer over. Met haar kun je erover praten."

Krook is voor Rust

Aansluitend gaf Ab Krook (DB) een eigen verklaring af. Hij zei bij de minderheid in de fractie te behoren die de zondagsrust wil behouden, ondanks dat hij zelf zijn hele leven juist op zondag actief was geweest. Met name de rust voor de buurtbewoners rond de Nootweg op zondag was voor hem een reden om tegen openstelling te stemmen.

Zo koos de DB-fractie niet voor de eigen mening, maar wel voor rust in het college en behoud van een DB-lijsttrekker en zeer gewaardeerde wethouder van financiën. De motie werd verworpen en de winkels blijven dicht.

Lees ook:

13092009 CDA tegen zondagsopening
29112011 Nootweg Aantrekkelijker
30112011 College: Zondag Dicht
30112011 Vragen VVD over Koopzondag
01122011 VVD over Zondagsrust
07122011 Winkels open. Gewoon doen?
08122011 Noodkreet Van de Bunt
08122011 Koster over Principes
08122011 Nootweg: Voor de volledigheid
13122011 OCW: Winkels Dicht
13122011 Supermarkten open?
14122011 DB voor Sluiting op Zondag
15122011 OKL: Winkels Open!

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief