WIJDEMEERSE WEBKRANT
OCW: Winkels Dicht
Wijdemeren, di 13 december 2011

Het Ondernemers Collectief Wijdemeren, één van de twee ondernemersverenigingen, wenst dat de winkels dicht blijven.

De twee ondernemersverenigingenhebben uiteraard een mening over de vraag of de winkels in Wijdemeren op zondag open mogen gaan, of dat ze gesloten moeten blijven. Het OCW houdt vast aan de zondagssluiting. Van de OKL (Ondernemers Kring Loosdrecht) is het standpunt onbekend. Het OCW zond onderstaande brief naar de gemeenteraad, die donderdag over de kwestie gaat debatteren als de VVD de motie indient die in het vooruitzicht is gesteld.

Lees ook:

13092009 CDA tegen zondagsopening
29112011 Nootweg Aantrekkelijker
30112011 College: Zondag Dicht
30112011 Vragen VVD over Koopzondag
01122011 VVD over Zondagsrust
07122011 Winkels open. Gewoon doen?
08122011 Noodkreet Van de Bunt
08122011 Koster over Principes
08122011 Nootweg: Voor de volledigheid

brief aan de gemeenteraad

Aan de raadsleden van de gemeente Wijdemeren,
Postbus 190
1230 AD Loosdrecht

Kortenhoef, 10 december 2011
Onderwerp: zondag openstelling winkels

Geachte leden Van de Raad,

Het bestuur van het OCW heeft kennisgenomen van het besluit van het college van B&W om geen toestemming te verlenen aan een aanvraag voor zondagsopenstelling door enkele ondernemers uit Loosdrecht.

Graag willen wij door middel van dit schrijven eerst aangeven waarom wij als OCW ook niet voor openstelling op zondag zijn.

Als bestuur vinden wij zondagsopenstelling een zorgelijke ontwikkeling die verschillende leden van onze achterban zal raken.
Allereerst zijn wij als bestuur van mening dat de zondag nog steeds in Nederland een gemeengoed is, die wij zeker niet zomaar moeten opgeven. Een aantal van onze leden hebben vanuit hun geloofsovertuiging, principiële bezwaren tegen zondagsopenstelling. Anderszins hebben ook ondernemers recht op een vrijezondag als rustpunt in de week.

Verder willen wij als ondernemersverenging opkomen voor de belangen van onze “kleine” ondernemers, die niet mee kunnen en willen vanwege het kostenaspect(op zondag o.a.200% loondoorbetaling) en het sociale aspect die zondagsopenstelling met zich mee brengt. Zij worden in hun economische belangen, door concurrentievervalsing ernstig geschaad bij openstelling van de winkels op zondag.

Daarnaast zou het ons als ondernemersvereniging dan ook verbazen als u als raad voorbij gaat aan de huidige economische situatie waarin ons land verkeert, waar inkomens niet of nauwelijks zullen stijgen, werkeloosheid toeneemt en de gevolgen die dit met zich meebrengt voor het bedrijfsleven waar de koopkracht niet toeneemt en de kosten wel drastisch stijgen. Aan dit aspect mogen wij en ook u als raad in dit kader niet voorbij gaan.

Dit geldt ook voor de positie van vele medewerkers van onze ondernemers bij wie, door zondagsopenstelling, inbreuk gedaan wordt in hun sociale leven.
Tenslotte dienen wij als ondernemersvereniging maar ook u als raad rekening te houden met de woon en leefsituatie en de openbare orde in de omgeving van de winkels, voor de burgers op zondag zodat deze niet op een ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.

Wel vindt het bestuur dat de nu ontstane discussie op een andere wijze en tijdstip gevoerd moet worden, voorafgaand aan een gedegen onderzoek waarbij aan alle belanghebbenden gelegenheid moet worden gegeven hun zienswijze in te dienen.

Bovenstaande resumerend komen wij dan ook tot de conclusie dat een uiteindelijk besluit volledig in het belang moet zijn van een gezond ondernemend Wijdemeren.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van het OCW,

J. Goudberg
Voorzitter

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
gem.raad
foto
---
auteur
OCW
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief