WIJDEMEERSE WEBKRANT
Competentiestrijd College
Wijdemeren, do 15 december 2011

Het bestemmingsplan West End legde een competentiestrijd in het college bloot. Ongewild stak René Voigt die onthulling aan.

Verlopen en verloederd

Op de agenda van de raad stond vanavond het bestemmingsplan West End aan de Veendijk in Loosdrecht. Op dit moment is West End een verlopen en verloederde plek. Daar moet een appartementencomplex verrijzen met een jachthaven en een pompstation voor brandstof. Ooit was daar een pompstation waar benzine getankt kon worden, maar dat is afgekeurd, waardoor er op geen van de Loosdrechtse Plassen nog benzine getankt kan worden.


Volle publieke tribune.

Wel of geen pomp

Er wordt al heel lang gesleuteld aan dat bestemmingsplan om aan bezwaren tegemoet te komen qua privacy van de buren en qua inpassing (hoogte) in de omgeving. Voor Dorpsbelangen weegt echter de realisatie van de brandstofpomp het zwaarst. Geen pomp, geen bouwvergunning is het credo van die partij. Bovendien moet de bouw van die pomp betaald worden door de projectontwikkelaar van West End vindt Dorpsbelangen. Om aan die wens zo goed mogelijk tegemoet te komen had wethouder Gerard Abrahamse vlak voor de raad nog een memo rondgestuurd waarin hij aangaf dat de projectontwikkelaar wel dertigduizend euro in de bouw van de pomp wilde steken, maar dat het resterende bedrag, ook dertigduizend euro, bijv. door het Plassenschap betaald zou kunnen worden. Een onzekere zaak.
De onzekerheid werd nog vergroot door het feit dat de projectontwikkelaar pas zou gaan bouwen als 50% van de (dure) appartementen verkocht zou zijn.

Andere wethouder, andere lezing


Links Joop Ditmarsch (griffier), rechts burgemeester Martijn Smit.

Toen burgemeester Martijn Smit aan het begin van de vergadering bezig was om de agenda vast te stellen interumpeerde fractievoorzitter René Voigt hem. Hij stelde voor om het agendapunt "Bestemmingsplan West End" uit te stellen tot de volgende raad omdat er nog zoveel onzekerheden waren rond de realisatie van de pomp. Bovendien liet hij doorschemeren dat een andere wethouder een andere lezing had over de toezeggingen van de projectontwikkelaar. Een lezing die volstrekt niet leek op de inhoud van het memo van wethouder Gerard Abrahamse.

De storm stak op


Overleg DB-D66!! Staand v.l.n.r. Nanne Roosenschoon (D66), Co de Kloet (DB), Emile Bakker (DB).
Zittend Joep Nuissl (DB), René Voigt (DB) en, onverstoorbaar, Ab Krook (DB).

Burgemeester Martijn Smit deed de ronde en vroeg wat de partijen vonden. Wel of niet uitstellen? De storm rond het onderwerp stak al een beetje op. Het CDA en de VVD wilden niet uitstellen, maar wel eerst uitgelegd krijgen waarom Voigt wilde uitstellen. Die vraag om uitstel leidde meteen aan het begin van de vergadering al tot een schorsing van 40 minuten waarin het college de klokken gelijk zette. Na de schorsing liet verantwoordelijk wethouder Gerard Abrahamse weten dat hij liever behandeling van het bestemmingsplan zag, maar dat de raad maar moest kiezen. René Voigt constateerde enigszins geschrokken dat hij "geen gedoe in het college" te weeg wilde brengen. Te laat, zo bleek later op de avond.

Vernietigend oordeel

Toen het agendapunt West End aan de orde kwam, opende DB-raadslid Co de Kloet met een vernietigend oordeel over het bestemmingsplan. Te hoog, koopappartementen, parkeernormoverschrijding, 50% appartementen voor de bouw verkopen, privacyproblemen met de buren niet opgelost, etc., etc. "Wat voegt dit plan toe aan Loosdrecht? Hoe durft dit college, waarin twee Loosdrechtse wethouders zitten, dit bestemmingsplan aan de raad voor te leggen?" Hij sloot af met de vraag wie die andere wethouder was geweest en wat die dan te horen had gekregen. Ook Jan Hermans (PvdA) wilde weten wat er in het college had gespeeld. Felix Flameling (GL) deelde de bezwaren van Co de Kloet tegen het bestemmingsplan.

Slecht signaal

Martin Vuyk (VVD) bezag de situatie totaal anders. Veel van de bezwaren tegen de bouw waren in de afgelopen periode weggenomen. Met het memo van wethouder Abrahamse gaf de projectontwikkelaar een gebaar van goede wil af. Alle reden om nu over te gaan tot een positief besluit over het bestemmingsplan. Bovendien zei hij beducht te zijn voor het signaal dat aan investeerders in Loosdrecht gegeven zou worden als de behandeling werd uitgesteld.

Portefeulliehouder Abrahamse

Er werd weer geschorst. Bij terugkomst legde wethouder Gerard Abrahamse geduldig uit wat er afgesproken was met de projectontwikkelaar en waarom hij daar vertrouwen in had. Ook onthulde hij dat collega wethouder Jaap van Waveren gesproken had met een aandeelhouder van de projectontwikkelaar, maar dat dat gesprek niet relevant was omdat hij portefeulliehouder was en niets met de mededelingen van Van Waveren kon. Abrahamse vertelde dat de aandeelhouder aan Jaap van Waveren zou hebben voorgesteld om het hele pompstation aan te leggen als er een "bruikbare bouwvergunning" op 1 juli zou zijn. Abrahamse gaf aan dat hij niets kon met die toezegging omdat hij niet kon garanderen dat die bouwvergunning er op 1 juli zou zijn. Er ontstond een debatje tussen de wethouder en Co de Kloet. Na enige tijd leek de nieuwsgierigheid van de raad naar de innerlijke roerselen van het college echter weg te ebben en de rust weer te keren.

Toelichting Van Waveren

Tot verbazing van de toeschouwers gaf wethouder Jaap van Waveren daarop alsnog een uitgebreide uitleg hoe dat was gegaan met die aandeelhouder en die toezeggingen (waarmee hij de opwinding in de raad over de competentiestrijd tussen hem en Gerard Abrahamse weer voedde). Hoe hij met de aandeelhouder had gesproken en hoe hij nog recent toezeggingen had gekregen van die aandeelhouder. "Hoe kunnen wij u overreden?" :was hem gevraagd. Co de Kloet vroeg zich hardop af: "Wat moeten wij hiermee?". En weer werd er geschorst. Dit keer omdat DB intern de klokken gelijk moest zetten.

Wel pomp, wel bestemmingsplan?

Na de schorsing deelde fractievoorzitter René Voigt (DB) mee dat de onzekerheid rond het pompstation toch te groot was. Voor zijn fractie aanleiding om toch om uitstel te vragen. Joep Frijdal (VVD) had de tegenwoordigheid van geest om aan Voigt te vragen of zekerheid rond het pompstation instemming met het bestemmingsplan inhield. "Ja." :antwoordde Voigt. "Ik maak een voorbehoud!" :klonk het van de zijkant uit de mond van Co de Kloet die daarop direct steun kreeg van Emile Bakker. Joep Frijdal (VVD) vroeg om een schorsing. In die schorsing probeerde hij een doorbraak te forceren. Na de schorsing bleek dat mislukt te zijn.


Overzicht van de raadszaal. Links het DB-blok, rechts de rest.
Vooraan het college.
Feestelijke kerstversiering die niet harmoniëerde met de sfeer in de zaal.

Stemmen staakten

René Voigt (DB) stelde daarna alsnog weer voor om het besluit uit te stellen. Hij werd gesteund door Ben Steenvoorden (WIJ). Alle andere partijen stemden tegen uitste van het raadsbesluitl. Nu wilde het geval dat Henk de Kloet van DB afwezig was. Daardoor staakten de stemmen. DB plus WIJ negen stemmen en alle andere partijen samen ook negen stemmen. Volgens de gemeentewet komt een voorstel waarover de stemmen staken automatisch op de agenda van de volgende raad. En zo kregen DB en WIJ toch hun zin.

Het besluit werd uitgesteld.

Dit debat was al enigszins bizar. Het debat over de zondagsrust op de Nootweg eindigde minstens zo verrassend. Morgen meer.

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief