WIJDEMEERSE WEBKRANT
College: Zondag Dicht
Nieuw Loosdrecht, wo 30 november 2011

Twee winkeliers aan de Nootweg willen graag op zondag hun winkel openen. Een meerderheid van het college wees dat verzoek af.

persbericht

Geen koopzondag Nootweg

Het college van B en W heeft het verzoek van twee winkeliers in het winkelgebied aan de Nootweg (Nieuw-Loosdrecht) voor zondagopenstelling in december 2011 en twaalf zondagen in 2012 afgewezen. Het college wenst de zondagsrust te bewaren, kleine ondernemers te beschermen en wil precedentwerking voorkomen.

Naast het verstoren van de zondagsrust zou het openstellen van winkels op zondag leiden tot toename van de verkeersdrukte. Omdat de Nootweg in een woonwijk ligt, vindt het college dit niet wenselijk. Ook wil het college de kleine ondernemers met weinig personeel beschermen. In tegenstelling tot winkeliers met voldoende personeel is het voor kleine winkeliers met weinig of geen personeel een extra belasting om vaker hun winkel geopend te hebben. Juist de kleine ondernemers zijn van essentieel belang om het voorzieningenniveau in de kleine kernen in stand te houden. Tenslotte wensen burgemeester en wethouders precedentwerking naar andere gebieden in Wijdemeren te voorkomen. De aanvragers worden door het besluit niet onacceptabel in hun (economische) belangen geschaad, omdat het besluit ook geldt voor alle andere winkeliers aan de Nootweg.

De wethouders Abrahamse (VVD) en Boermans (D66) namen bij dit besluit een minderheidsstandpunt in. Zij zijn wel voor openstelling van winkels op de zogenoemde koopzondagen.

Tuincentra en supermarkt

In Wijdemeren zijn sinds jaar en dag de drie tuincentra aan de Kromme Rade twaalf maal per jaar op zondag geopend. Daarnaast is een supermarkt in Kortenhoef alle zondagen geopend tussen 16.00 en 20.00 uur. Dit zal beperkt blijven tot één, omdat wettelijk één ontheffing per 15.000 inwoners moet worden verleend om alle zondagen geopend te zijn.

Naschrift WWK:

Minderheidsstandpunt

Het komt niet vaak voor dat in een collegebesluit, laat staan in een persbericht, melding wordt gemaakt van de tegenstellingen in het college. Dit keer wel. Burgemeester Martijn Smit en de DB wethouders Zagt en Van Waveren zijn tegen de openstelling op zondag. De liberale wethouders Abrahamse en Boermans zijn daar voor, maar waren met twee tegen drie in de minderheid.

En dan te bedenken dat Wijdemeren een typische VVD gemeente is. Bij de lokale verkiezingen is dat niet duidelijk, omdat van de negen DB vertegenwoordigers niet bekend is welke ideologie zij aanhangen. Uit de Tweede Kamer verkiezingen en de PS verkiezingen van begin dit jaar blijkt dat de VVD in Wijdemeren verreweg de meeste aanhang heeft (ca. 33,3 %).

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
Het Weer
zonnig
13 gr.
windkr. 3