WIJDEMEERSE WEBKRANT
Winkels open. Gewoon doen?
Nieuw Loosdrecht, wo 7 december 2011

Wethouder Zagt stemde als enige tegen openstelling van de winkels aan de Frans Halslaan op zondag 11 december. Ook wordt er dan een kerstmarkt gehouden.

Lees ook:

30112011 College: Zondag Dicht
30112011 Vragen VVD over Koopzondag
01122011 VVD over Zondagsrust

persbericht

Toestemming voor kerstmarkt op zondag

Het college van B en W verleent toestemming voor een kerstmarkt op zondag 11 december aan de Frans Halslaan in Nieuw-Loosdrecht. Tijdens dit evenement zullen de winkels aan de Frans Halslaan geopend zijn.

Hoewel er al een aantal jaren aan de Frans Halslaan in december een kerstmarkt plaatsvindt, is nooit eerder hiervoor toestemming aan de gemeente gevraagd. De organisatie was niet op de hoogte van de meldplicht die voor dergelijke evenementen geldt. Naar aanleiding van het afwijzen van het verzoek van twee winkeliers voor zondagopenstelling aan de Nootweg, hebben de ondernemers van de Frans Halslaan het college benaderd met de vraag of dit besluit consequenties heeft voor de kerstmarkt. Vervolgens is er toestemming voor het evenement gevraagd.

Het college staat de kerstmarkt in 2011 toe omdat de voorbereidingen al vergevorderd zijn. Het evenement nu nog weigeren zou het economisch belang van de kleine ondernemers aan de Frans Halslaan schaden. Daarnaast gaat het om slechts één evenement per jaar.

Wethouder Zagt (DorpsBelangen) nam bij dit besluit een minderheidsstandpunt in. Hij is principieel tegen openstelling van winkels op zondag.

Afgewezen verzoeken

Onlangs wees een meerderheid van het college het verzoek van twee winkeliers aan de Nootweg in Nieuw-Loosdrecht voor zondagopenstelling in december 2011 en twaalf zondagen in 2012 af. Reden voor dit besluit was dat het college de zondagsrust wenst te bewaren, kleine ondernemers wil beschermen en precedentwerking naar andere gebieden wil voorkomen. Het college is van mening dat kleine ondernemers van essentieel belang zijn om het voorzieningenniveau in de kleine kernen in stand te houden. In tegenstelling tot winkeliers met voldoende personeel is het voor kleine winkeliers met weinig of geen personeel een extra belasting om vaker hun winkel geopend te hebben.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief