WIJDEMEERSE WEBKRANT
G en E: Weg door Voortuin
Wijdemeren, di 4 februari 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

In de G en E van vandaag staat een groot stuk over het revindicatieproject van de gemeente Wijdemeren dat langzaam volledig vast loopt in juridische procedures en fouten.

Simpel proces

Het leek zo simpel. De gemeente stuurt met Kerstmis 2011 naar 609 adressen in Wijdemeren een brief waarin wordt gesteld dat de bewoner/eigenaar/gebruiker ten onrechte grond van de gemeente in gebruik heeft genomen. Ook staat in die brief de eis om voor 1 februari met bewijs te komen als je het niet eens bent met de gemeente. Bijvoorbeeld omdat de grond al van jou was, of dat de grond door verjaring (20 jaar) in je bezit is. Zo niet dan kan de grond gekocht of gehuurd worden of moet de grond in de oorspronkelijke staat teruggebracht worden op straffe van verdere stappen door de gemeente.

Betalen, niets doen of procederen

Sommige bewoners namen het zekere voor het onzekere en betaalden voor de grond omdat advocaten, rechtszaken en meting door het kadaster te duur voor hen waren. Weer anderen verscheurden de brief van de gemeente en deden niets. Nog anderen gingen de strijd aan en werden door de gemeente voor de rechter gesleept c.q. sleepten de gemeente voor de rechter. Slepende zaken die al twee en een half, drie jaar duren, ook al omdat de gemeente traag is en om uitstel vraagt. Zaken die vreten aan de bewoners, die in hun rechtsgevoel zijn aangetast. Bovendien kostbaar omdat er juridische bijstand nodig is en soms ook andere hoge kosten gemaakt worden, zoals een meting door het kadaster.

Weg door de tuin

In de krant van vandaag schrijft Jan Herman Baas over het revindicatieproject onder de kop "Ineens weg dwars door voortuin". Hij ging op bezoek bij Margo Schoote die nu een aardige, niet heel grote, voortuin heeft, maar, als het aan de gemeente ligt, de Cannenburgerweg in Ankeveen dwars door haar voortuin krijgt op 3,75 meter van haar gevel. De gemeente claimt een groot stuk van haar voortuin, die ze in goed vertrouwen samen met haar huis in 1999 kocht. (Zie ook het WWK verslag over de rechtszaak van vorige week vrijdag.) (Ook claimt de gemeente grond van de buren bij haar, maar dat terzijde.)


Op deze foto, in 1973 genomen vanuit haar tuin, is de boerderij van Bert Bolle aan de overkant te zien, maar ook links het hek van haar oprit en achter de brievenbus een lantaarnpaal aan de rand van de weg,
Foto: Bert Bolle.


Het deel van de Cannenburgerweg waar het conflict speelt.
De rechter tuinafscheidingen staan volgens de gemeente allemaal op "ingepikte" grond.

Klachtenloket en vragen


Wethouder Jaap van Waveren (DB)

Martin Vuyk (VVD)

De VVD heeft een emailadres ingericht waar bewoners klachten kunnen indienen over de gang van zaken in het revindicatieproject. Daar zijn inmiddels een aantal schrijnende gevallen aangemeld. In de G&E schrijft Jan Herman Baas dat wethouder Jaap van Waveren (DB) vast lijkt te lopen in het revindicatieproject. Er werden al vragen gesteld o.a. door partijgenoot Co de Kloet en ook enkele malen door het CDA. Voor morgenavond is het onderwerp revindicatie op de agenda van de commissie R&E gezet door Martin Vuyk (VVD). (Aanvang 20.30 in het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht.)

Op zijn beloop

In een kolommetje in de krant is het verweer van wethouder Van Waveren dat hij niet anders kon dan de 609 brieven met Kerst versturen, omdat de verjaringstermijn van enkele gronden naderde. Hij verwijt eerdere colleges dat die niets gedaan hebben aan revindicatie en de zaak maar op zijn beloop lieten. Overigens, saillant detail, het gaat de wethouder niet om geld verdienen met de verkoop van geclaimde grond stelt hij.

Dossier revindicatie

04042013 Horstermeer en Coalitie?
25102013 Revindicatieclaim terecht?
04122013 Kadaster is Kadaster
11122013 Vragen over Revindicatie
17122013 Raad op Donderdag
12012014 VVD: Revindicatiemeldpunt
24012014 Revindicatie: Duik in Verleden
30012014 CDA over Revindicatie
04022014 G en E: Weg door Voortuin

bron
G&E/WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief