WIJDEMEERSE WEBKRANT
CDA over Revindicatie
Wijdemeren, do 30 januari 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het CDA stelt indringende en kritische vragen aan het college over de voortgang en de resultaten van het revindicatieproject.

Het revindicatieproject roept vraagtekens op. Het duurt heel erg lang voor er duidelijkheid ontstaat over de grond die door de gemeente in december 2011 geclaimd werd. Bij sommige bewoners (die van niets weten) is die grond al zo lang in gebruik dat de claim van de gemeente na 20 jaar verjaard is. Bij anderen lijken er fouten in de kaarten voor te komen, waardoor de claim van Wijdemeren sowieso onterecht is. En ook een combinatie van beide zaken, verjaring en een foute kaart, komt voor. Wij schreven daar vorige week vrijdag over. Het lijkt er nu sterk op dat sommige bewoners de grond (mogelijk hun eigen grond (sic!)) van de gemeente kopen of huren om er maar vanaf te zijn en geen problemen te krijgen of voor de rechter gesleept te worden. De VVD heeft een revindicatieloket geopend waar klachten neergelegd kunnen worden

Dossier Revindicatie

04042013 Horstermeer en Coalitie?
25102013 Revindicatieclaim terecht?
04122013 Kadaster is Kadaster
11122013 Vragen over Revindicatie
17122013 Raad op Donderdag
12012014 VVD: Revindicatiemeldpunt
24012014 Revindicatie: Duik in Verleden
30012014 CDA over Revindicatie

persbericht

Vragen Revindicatie

De fractie van het CDA betreurt het dat zij voor de derde keer in deze raadsperiode vragen moet stellen over de uitvoering van het revindicatiebeleid.

Vanaf dag één, verzending van ca. 600 brieven vlak voor de kerst in 2011, bestaat er veel onzekerheid en ergernis bij inwoners/ondernemers over het al dan niet gebruik van gemeentegrond. In de pers verschijnen nog steeds met enige regelmaat berichten over wat genoemd wordt 'landje pik'. Hierdoor neemt de onzekerheid voor de betrokkenen telkens toe, temeer omdat u in het schrijven van december 2011 hebt aangekondigd dat 'het kan zijn dat de grond ontruimd moet worden' wanneer er sprake is van 'onrechtmatig gebruik'. U hebt de betrokkenen in dezelfde brief ook laten weten dat er zo nodig vervolgstappen worden ondernomen.

Voor de commissievergadering van 13 juni 2013 heeft de CDA-fractie het revindicatiebeleid opnieuw laten agenderen. Wij hebben toen o.a. onze zorgen geuit over de trage afwikkeling. Veel betrokkenen hebben nog steeds niet meer ontvangen dan de standaard ontvangstbevestiging. Sommigen verwachten dat de bui wel overwaait omdat ze nooit meer iets hebben gehoord. Maar ook horen wij van betrokkenen die wel in gesprek zijn met de gemeente dat het steeds lange tijd duurt voordat de gemeente reageert. In de betreffende commissievergadering hebben wij u voorgerekend dat de afwikkeling in het huidige tempo nog zeker tien jaar in beslag kan nemen.

Dat is voor de CDA-fractie op zijn zachts gezegd: onaanvaardbaar! De verantwoordelijke portefeuillehouder was dat met ons eens en vond dat zelfs 'waanzinnig', waarop de portefeuillehouder heeft toegezegd in het college te bespreken hoe de uitvoering versneld kan worden vervolgd. De raad zou hierover worden geïnformeerd.

In de notulen van de collegevergadering van 24 september 2013 lezen wij dat het college heeft besloten de voortgang te onderzoeken, onder andere met een extern bureau. Na ons 'alarm' op 13 juni en het collegebesluit van 24 september zijn wij inmiddels zo'n half jaar verder zonder enige informatie hierover van het college aan de raad. De informatie van het college beperkt zich tot antwoorden op vragen van raadsleden en reacties op incidentele zaken, zoals afwijking van door de gemeente overlegd bewijsmateriaal.

Zeker gelet op de gevoeligheid/traagheid van de hele uitvoering zou toch een snelle en periodieke informatie aan de gemeenteraad wenselijk zijn, juist in het kader van de actieve informatieplicht van het college.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen:

  1. Wanneer heeft het college de uitkomsten van het onderzoek naar de voortgang (collegebesluit 24 september 2013) ontvangen?
  2. Waarom informeert het college de gemeenteraad niet over de uitkomsten van het onderzoek?
  3. Hoeveel percelen zijn in 2013 verkocht en wat is daar de totale opbrengst van?
  4. Hoeveel percelen zijn in 2013 verhuurd en wat is daar de totale jaaropbrengst van?
  5. Hoeveel gerechtelijke procedures zijn in 2013 gevoerd en wat zijn de uitkomsten daarvan?
  6. In hoeveel gevallen is er in 2013 sprake geweest van handhaving?
  7. In hoeveel gevallen heeft het college ten onrechte – buiten de gerechtelijke procedures – inwoners/ondernemers aangeschreven?
  8. Hoeveel bedragen de totale externe kosten in 2013?
  9. Wanneer verwacht u dat de hele uitvoering is afgerond?
  10. Bent u het met de CDA-­‐fractie eens dat het college door de trage en nonchalante uitvoering wel erg onzorgvuldig en respectloos omgaat met inwoners en ondernemers van onze gemeente?

Met vriendelijke groet,

Fractie CDA Wijdemeren
Theo Reijn
Jan Verbruggen
Kees Haverkamp

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief