WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Vragen over Revindicatie
Kortenhoef, wo 11 december 2013

Co de Kloet (DB) ontfermde zich over de vragen die Robby Israel een week geleden stelde over het revindicatieproject en de al dan niet terechte claims die daar uit voortkwamen.

In het kort waar het om gaat. De gemeente heeft in december 2011 aan 609 inwoners een brief gestuurd waarin zij werden gewezen op het feit dat zij zonder vergunning, toestemming of koop grond van de gemeente in gebruik hadden genomen. De gemeente deed in die brief een voorstel om de grond te kopen voor een bepaald bedrag. Sommige inwoners waren het oneens met de claim van de gemeente. Zij werden door de gemeente voor de rechter gedaagd met alle kosten van dien. in die rechtszaak bleek soms een verschil in de kadasterstukken waar de gemeente mee kwam, ten opzichte van kadasterstukken in het bezit van de inwoners. Dat is al merkwaardig. Op 16 oktober deed de rechter uitspraak in zo'n zaak in het voordeel van inwoners.
De gemeente werd in het ongelijk gesteld en de kadasterstukken van de gemeente werden niet als bewijs geaccepteerd. Dat roept vragen op, die Robby Israel vorige week in de WWK aan de orde stelde. (Robby Israel staat op de vijfde plaats van de VVD kandidatenlijst voor de verkiezingen van 19 maart.)

Die vragen waren:

  1. Wat is de bron van de door de gemeente ter onderbouwing van haar claim ingebrachte kaarten?
  2. Voorzover deze afwijken van de officiële door de bewoners ingebrachte en door de rechtbank erkende kaarten, wat is de reden voor deze afwijking en hoe is zij ontstaan?

ingezonden brief

Geachte redactie,

Mag ik langs deze weg Co de Kloet, nestor van de gemeenteraad en overbuurman, bedanken voor zijn daadkrachtige steun? De WWK was zo vriendelijk op 4 december jl. mijn vragen betreffende het al dan niet integer handelen van de gemeente inzake revindicatie te publiceren.

Reeds de volgende dag stuurde Co mijn vragen door naar de portefeuillehouder waardoor zij een officiële status kregen waar geen wethouder omheen kan. Bedankt Co!

Omdat het vermoeden bestaat dat het om een groot aantal inwoners gaat heeft de VVD Wijdemeren een meldpunt ingericht. Wie een advocaat heeft moeten inschakelen om zijn gelijk te halen, wie maar betaald heeft om er vanaf te zijn. .... zend dan uw verhaal naar meldpunt_revindicatie@vvdwijdemeren.nl .

Wij zullen alle meldingen inventariseren en het onderwerp actief op de agenda houden tot het zo
mogelijk voor allen naar tevredenheid is afgehandeld.

Met vriendelijke groet,

Robby Israel
VVD Wijdemeren

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief/WWK
foto
---
auteur
ing. brief/WWK
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief