WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Horstermeer en Coalitie?
Wijdemeren, do 4 april 2013

Gisteren werd de commissie Ruimte en Economie gehouden. Meligheid en overbodige vragen overheersten de vergadering, naast de Horstermeer en de revindicatie.

Land duurde de vergadering niet. De flauwe grappen rolden de hele avond door de zaal, de meligheid steeg somtijds tot grote hoogte. Toch waren er enkele momenten dat de vergadering wel wist te boeien.


De fractie Siderius op volle sterkte.

Brief Horstermeer

Zo was daar wethouder Jaap van Waveren die verslag deed van zijn gesprek met de bewonersvereniging Horstermeer en de in die polder wonende republikeinen. De wethouder gaf een overzicht over de gebeurtenissen vanaf 2010, toen burgemeester Martijn Smit bemiddelde in het conflict over het waterpeil in de polder.

De wethouder deelde mee dat het waterpeil in de Horstermeer nog steeds grote schommelingen vertoont. Een inwoner houdt dat constant bij en komt tot verbazingwekkende metingen. De republiek heeft weliswaar indertijd de door hen verwijderde stuw teruggezet, maar de rest van de afspraken van de bemiddeling zijn niet nagekomen door de andere partijen in het conflict (AGV, Waternet, provincie NH en Natuurmonumenten). Zo stroomt er water naar de verkeerde kant omdat afvoer versperd is.

De bewoners zijn bang voor schade aan de fundamenten van hun woningen door de peilschommelingen. Die veroorzaken waterstromen en z.g. rollend zand, ongewenste zandverplaatsingen. Het wachten is op een wetenschappelijke commissie, die op zijn beurt weer schijnt te wachten op onderzoeksmateriaal. Dat schiet dus niet op.

Het grootste probleem is dat onduidelijk is welke instantie moet handhaven, AGV, de provincie of de gemeente. Die situatie leidde in 2010 ook al tot onenigheid, maar werd vanwege de bemiddeling even geparkeerd.

De gemeente en de bewoners hebben er nu schoon genoeg van. De gemeente gaat de bewoners nu actief helpen en begint met een brief naar de provincie, Natuurmonumenten, AGV en Waternet te sturen waarin wordt geëist dat men zich houdt aan de afspraken uit 2010.

Dossier Horstermeer


Gezien de zorgelijke gezichten checken Joep Frijdal en Tim Emmelot (VVD)
of ze bij ING al knalrood staan. 1)

Revindicatie

De VVD is een coalitiepartij. Even ter herinnering, Wijdemeren wordt bestuurd door drie partijen, DB (2 wethouders), de VVD (1 wethouder) en D66 (1 deelwethouder). Je zou verwachten dat die drie partijen even de klokken gelijk zetten voor een wethouder aangepakt of een kwestie opgespeeld wordt . Al vaker bleek dat die afstemming kennelijk ontbreekt. Gisteravond gaf Martin Vuyk (VVD) een verbazingwekkend voorbeeld van dat volslagen gebrek aan "coalitie".


Martin Vuyk (VVD)

Wethouder Jaap van Waveren heeft eind december 2011 600 brieven verzonden aan bewoners van wie vermoed werd dat zij onrechtmatig gemeentegrond in bezit/gebruik hadden genomen. De reden voor die verzending, drie dagen voor Kerstmis, was het verlopen van eigendomsrechten van de gemeente als niet aan de bel werd getrokken. De actie verdiende niet de schoonheidsprijs, gaf ook de wethouder eerder en gisteren toe. Het afgelopen jaar kwam het onderwerp af en toe even aan de orde als er hier of daar een onenigheidje ontstond.

Tot gisteren. Martin Vuyk (VVD) had burgers gesproken die onheus door de gemeente behandeld zijn, zo verklaarde hij. OM daar opheldering over te krijgen stelde Vuyk enkele geharnaste vragen.
Bijvoorbeeld:

  1. "Bent u het met de VVD eens dat een burger die mondelinge uitleg wil geven of wil krijgen daar de gelegenheid voor moet krijgen?"
  2. "Hoeveel van dit soort verzoeken heeft de wethouder ontvangen?"
  3. "Hoeveel verzoeken zijn ingewilligd?"
  4. "Hoeveel verzoeken zijn door de wethouder afgewezen?"
  5. "Bent u het met de VVD eens dat het beter is om informatie uit te wisselen met burgers, dan elkaar voor de rechter te ontmoeten?"

Vragen waarop de wethouder alleen maar "ja" op kan antwoorden, tenzij hij met per direct met wachtgeld wil.

Jan Verbruggen (CDA) voegde aan de kwestie zijn waarneming toe, dat bewoners door de gemeente geschoffeerd zouden zijn.


Wethouder Jaap van Waveren (DB)

Een getergde wethouder Jaap van Waveren opende zijn antwoord met de cynische vaststelling dat je met deze coalitie geen oppositie meer nodig hebt, waarop hij uiteraard "Ja" op vraag 1 en vraag 5 antwoordde. De wethouder vroeg Martin Vuyk om een lijst van mensen die onheus bejegend door de gemeente zijn, opdat hij er intern onderzoek naar kan doen. Die lijst kreeg hij niet. Voorts meldde de wethouder dat er in enkele voorkomende gevallen excuus door de gemeente is aangeboden. Het werd welles nietes. Martin Vuyk: "De wethouder weet wel beter." De wethouder: "In één geval hebben wij alleen schriftelijk gecommuniceerd omdat er met een advocaat uitgewisseld werd."

Daktuinen en duurzaam


Patricia Mossinkoff (D66) met haar kersverse fractieassistent
Mario Wouters (voorheen PvdA en WIJ, nu D66).

Er komt een drijvende kiosk annex toiletruimte bij het strandje De Zuwe. Patricia Mossinkoff (D66) wilde weten of het vaartuig duurzaam gebouwd wordt. Bij de behandeling van het onderhoud van het gemeentegroen stelde zij aan wethouder Gerard Abrahamse de vraag: "U als Utrechter bent ongetwijfeld op de hoogte van de ontwikkeling van stadsdaktuinen. Vinden dat soort initiatieven ook hier in Wijdemeren plaats?" De wethouder dacht diep na, maar hij moest het antwoord schuldig blijven.


Wethouder Gerard Abrahamse.
Daktuintjes in Wijdemeren... Hmmm... Nee.

Je zou haast zeggen dat de verkiezingscampagne al begonnen is.

1) Ter toelichting en voor de geschiedschrijving.

Er was een enorme storing vandaag bij ING. Die werd eerst glashard ontkend (ongehoord!), terwijl mensen plotseling rood stonden en niet meer konden pinnen bij de kassa en de pomp. Toen, na enkele uren, werd het probleem schoorvoetend maar verhullend toegegeven.
Op de website van ING stond niets....
Tussen 20.00 en 22.00 lag internetbankieren van de iNG plat vanwege de reparatiewerkzaamheden.
Intussen konden duizenden klanten van ING niet pinnen en niet bij hun geld, terwijl zij hoopten en baden dat het goed zou komen.
Het vertrouwen in het door de bank getoonde saldo kreeg een flinke knauw. Hoe bewijs je tegenover de almachtige ING bank wat je had als er geld verdwijnt? De Cypriotische haircut staat in het geheugen gegrift.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief