WIJDEMEERSE WEBKRANT
Raad op Donderdag
Wijdemeren, di 17 december 2013

Fase 2 bloembakken, belt Groenewoud, transities jeugdzorg en soc. domein. Zware besluiten donderdagavond in de laatste gemeenteraad van 2013 in Nieuw Loosdrecht.

Bij het beantwoorden van de schriftelijke vragen zal wethouder Jaap van Waveren antwoord geven op vragen van Co de Kloet (DB) over de revindicatieraadselen met de kadasterstukken. Hoe kan het dat de gemeente de eigendom van grond claimt en daarvoor betaling eist, terwijl de gebruiker kan bewijzen met kadasterstukken dat hij de wettige eigenaar is.

Donderdagavond besluit de gemeenteraad over een paar zware dossiers.

Dorpsbelangen zal voor het eerst de kaarten op tafel moeten leggen ten aanzien van de proef met de bloembakken. Houdt de fractie vast aan de inrichting van fase 2 op Zuidereinde en Emmaweg, zoals bepleit door Ben Steenvoorden tijdens de commissievergadering, of geeft Co de Kloet samen met anderen de avond onverwacht een andere wending?

Het Masterplan Groenewoud wordt behandeld. Gaat de firma Afvalzorg de belt Groenewoud in Kortenhoef afdekken, inpakken en bewaken. En worden in de belt waterwoningen gelegd, waarvan de verkoop een groot deel van de behandeling van de belt moet dekken. Er zijn nog losse einden in de besluitvorming en de onderbouwing.

Het rijk gaat de jeugdzorg en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) overdragen aan de gemeenten. En passant krijgen de gemeenten aanzienlijk minder geld voor die beleidsterreinen.

En, het vaste ritueel in de laatste raad van het jaar, de vaststelling van de leges en belastingtarieven voor volgend jaar.

De complete agenda vindt u hier.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief