WIJDEMEERSE WEBKRANT
Eerste Lijsttrekkersdebat
Ankeveen, di 4 februari 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Vanmiddag troffen de lijsttrekkers elkaar voor de eerste keer voor een politiek debat in een zaal die gevuld was met ouderen. Het debat was georganiseerd door de bonden.

De KBO, PCBO en ANBO organiseerden vanmiddag in de Drie Dorpen in Ankeveen een politiek debat waarin de problematiek van ouderen belicht werd vanuit de Wijdemeerse politieke partijen. De lijsttrekkers waren twee wethouders, Gert Zagt (DB) en Joost Boermans (D66), één fractievoorzitter, Theo Reijn (CDA) en twee debutanten Tim Emmelot (VVD) en Sandra van Rijkom (PvdA/GL). De opkomst viel wat tegen. Er waren veel lege stoelen. Naar schatting waren er circa vijftig mensen aanwezig, onder wie veel politici.

Ideologische veren

De middag begon met een praatje van enkele minuten door alle lijsttrekkers. In die praatjes klonk bij sommigen de ideologie meteen door, zoals bij Tim Emmelot die er voor pleitte dat uitkeringsgerechtiden verplicht worden om mantelzorg te leveren. Joost Boermans was het deels eens met Emmelot, al was hij geen voorstander van een verplichting voor uitkeringsgerechtigden om mantelzorg te gaan leveren, wel voor het uitoefenen van druk. Sandra van Rijkom benaderde het onderwerp met een PvdA invalshoek, toen zij er voor pleitte dat er geluisterd moet worden naar wat er leeft en om mantelzorgers, die zelf in de problemen komen, snel te helpen. Theo Reijn bevond zich meer aan de sociale kant, dan de harde zakelijke benadering van de VVD en, in mindere mate, D66. Gert Zagt (DB) verklaarde dat het sociale voorop staat, maar dat je wel reëel moet blijven in wat er wel of niet kan.


Sandra van Rijkom (PvdA/GL)

Tim Emmelot (VVD)

Een probleem in het debat was dat er nog veel onbekend is over wat, wanneer en hoe er gedecentraliseerd wordt door het rijk en met welk budget. Er werd veel gesproken over zaken waar de gemeente niet, of nog niet, over gaat. Bijvoorbeeld het openbaar vervoer (provincie) en teveel management en administratie in de ouderenzorg.


Gert Zagt (DB)

Joost Boermans (D66)

Theo Reijn (CDA)

Raadsleden niet bellen

Er kwamen enkele opvallende zaken langs. Zo pleitte Tim Emmelot voor de instelling van een WMO raad die er al is. Joost Boermans hield de zaal voor dat de totale kosten van de zorg wel 3,5% van het Bruto Nationaal Product zijn, terwijl andere landen daar slechts 1,5% aan uitgeven. De zaal luisterde aandachtig, maar werd niet overtuigd dat Wijdemeren dat tij gaat keren.
In zijn inleiding schetste Joost Boermans de problematiek die dementie met zich mee brengt. Het leverde hem een opvallende uitbrander uit de zaal op. "Die meneer daar.. U heeft weet niet wat dementie is!":sprak een dame geëmotioneerd.
Nadat bijna alle lijsttrekkers de zaal verteld hadden dat de politieke partijen graag naar de problemen van ouderen willen luisteren en altijd open staan voor contact, kwam Tim Emmelot (VVD) met een volstrekt afwijkende visie op het raadslidmaatschap. "Als u een probleem heeft, dan moet u niet ons als raadsleden bellen, maar u moet bellen met de professionals." Dat ontlokte Theo Reijn de uitspraak: "Ze mogen de politiek partijen bellen, behalve de VVD."

De samenwerking met Weesp en Stichtse Vecht kwam regelmatig langs. Het CDA en de PvdA/GL zien er niets in en willen blijven samenwerken met de Regio Gooi en Vechtstreek. D66 en DB zien daar grote voordelen in. De VVD deed er vanmiddag geen uitspraak over.

Vuurdoop

En zo ondergingen Tim Emmelot en Sandra van Rijkom hun vuurdoop op het politieke toneel van Wijdemeren. Zij hielden zich goed staande, waarbij het betoog van Sandra van Rijkom wat meer overtuigde dan dat van Tim Emmelot, maar alle begin is moeilijk.

Campagne GR 2010

bron
WWK
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief