WIJDEMEERSE WEBKRANT
Revindicatieclaim terecht?
Wijdemeren, vr 25 oktober 2013

Eind 2011 claimde de gemeente per brief bij 609 inwoners dat zij onterecht grond van de gemeente in gebruik hadden genomen. Die claim blijkt niet altijd correct te zijn.

Revindicatieproject

Als een eigenaar het recht uitoefent op zijn eigendom op te eisen die door een ander in gebruik is genomen, dan heet dat revindicatie. Omdat Wijdemeren het financieel moeilijk heeft, wordt de laatste jaren alles uit de kast gehaald om inkomsten te verwerven. Zo werden eind 2011 609 brieven verzonden aan veelal nietsvermoedende inwoners, waarin de gemeente hen wees op het feit dat zij gemeentegrond in gebruik hadden genomen, zonder dat daarover overeenstemming met (c.q. betaling aan en/of toestemming van) de gemeente had plaatsgevonden. De gemeente bood in de brief aan om over te gaan tot koop of huur van de grond voor € 156,50 per m2 (koopprijs). Gemakshalve werd meteen een aanbod erbij gedaan om de koop bij notaris Davina in Hilversum te laten passeren. Deze gang van zaken werd het revindicatieproject genoemd. Het valt onder de verantwoordelijkheid van wethouder Jaap van Waveren (DB).

Update vorig jaar

In november vorig jaar was op de gemeentelijke website een update te lezen over de voortgang van het revindicatieproject. Vierhonderddertig reacties waren er binnengekomen op de brief uit 2011. Het bericht op de gemeentelijke website vermeldde niet wat de inhoud van de reacties was. Hoeveel aangeschrevenen hadden ingestemd en betaald en hoeveel er niet hadden ingestemd en wat daar mee ging gebeuren. Wel stond in het bericht dat het allemaal lang ging duren omdat de gemeente de reacties zorgvuldig behandelt en ieder dossier van een passend antwoord voorziet.

Tussenstand juli dit jaar

In de Nieuwsster van 10 juli dit jaar gaf Herman Stuijver op bladzijde 5 een tussenstand. Hij schrijft: “Op 17 juni jl. waren er van de 608 gevallen slechts 80 afgehandeld, naar 230 inwoners is een vervolgbrief verzonden omdat ze nog niet gereageerd hebben. Een koopverzoek deden 23 Wijdemeerders en 12 wilden graag de grond huren. In Nederhorst den Berg zijn 10 Bergers gedagvaard en in totaal is in 23 zaken uitspraak gedaan door de rechtbank, allemaal in Loosdrechtse geschillen. Bij Ankeveners, Kortenhoevers en ’s-Gravelanders zijn er (nog) geen juridische kwesties. Het is duidelijk dat dit dossier nog lang niet is afgesloten, op dit moment zijn er 210 ‘landjepik’ kwesties die men aan het uitzoeken is.”

Claim en Kadaster verschillen

Enkele inwoners, die zo’n revindicatiebrief ontvingen, twijfelden eraan of de claim van de gemeente wel terecht was. De gemeente beweerde dat hun grond eigendom van de gemeente was. Zij gingen op onderzoek uit en wat bleek? Uit kadasterstukken, die in hun bezit waren, kwam zonneklaar naar voren dat de claim van de gemeente onterecht was. De gemeente ging er ten onrechte vanuit van dat zij eigenaar van de grond was. In feite probeerde de gemeente met de revindicatiebrief aan de inwoners hun eigen grond te verkopen. Een sigaar uit eigen doos, waar nog voor betaald moest worden ook. De inwoners protesteerden per brief en probeerden in overleg te gaan met de gemeente, die dat echter afhield.

Gemeente dagvaardt

De gemeente volhardde in haar standpunt en dagvaardde de betrokken inwoners, zonder open te staan voor overleg, voor de rechtbank te Amsterdam, afdeling handelszaken. Bij deze rechterlijke instantie moet je als gedaagde een advocaat in schakelen, wat aanzienlijke kosten met zich mee brengt. (Dit zou zelfs kunnen betekenen dat inwoners die de revindicatiebrief ontvingen direct hebben toegegeven en hun eigen grond van de gemeente hebben gekocht om er maar vanaf te zijn.)

Bewoners krijgen gelijk

Vorige week, op 16 oktober, 22 maanden na ontvangst van de brief van de gemeente, werden de door de gemeente gedagvaarde inwoners door de rechter te Amsterdam in het gelijk gesteld. Met die uitspraak kwam definitief vast te staan dat de betrokken inwoners -ondanks de beweringen van de gemeente, die claimde de eigenaar te zijn van hun groenstroken en restgronden – toch echt de rechtmatige eigenaren zijn van het betreffende perceel dat in het geding was.
Het verbazingwekkende in deze kwestie is dat bij het kadaster tot op de centimeter wordt vastgelegd en geadministreerd welke grond van wie is. De vraag kan dan ook gesteld worden waarop de claim van de gemeente gebaseerd was, als die zich kennelijk niet op de officiële kadasterstukken baseerde.

Check de claim

Mocht u zo’n revindicatiebrief hebben ontvangen en u twijfelt eraan of de claim van de gemeente terecht is, dan is het, gezien deze kwestie en de uitspraak van de rechter, verstandig om uw eigen kadasterstukken, die bij uw onroerend goed horen (of als u ze niet heeft, ze op te vragen bij het kadaster) en die nog eens goed te vergelijken met de claim die de gemeente op uw grond legt. Een andere mogelijkheid is soms om oude foto’s te gebruiken om aan te tonen dat de omstreden grond uw eigendom is. Onlangs is deze methode in een revindicatieproces succesvol geweest. Misschien klopt het allemaal en is de revindicatie in uw geval terecht, maar de uitspraak van 16 oktober toont aan dat dat niet altijd zeker is.

Bijna vier miljoen

In totaal gaat het volgens het artikel van Herman Stuijver in de Nieuwsster in heel Wijdemeren om 24.000 m2 grond. De prijs per m2 die de gemeente nu vraagt is € 159,50 per m2. In totaal zou het revindicatieproject dan om € 3.828.000 gaan, minus de kosten van het project die ook niet gering zijn.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief