WIJDEMEERSE WEBKRANT
Revindicatie: Duik in Verleden
Ankeveen, vr 24 januari 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Vanmorgen vroeg vond een rechtszaak plaats inzake een stuk grond aan de Cannenburgerweg. De gemeente claimt (revindiceert) dat, de bewoners wijzen die claim af.

Update 31-7-2017, 12.01: De datum van de Stedenbouwkundige visie van Vollmer en Partners zoals hieronder genoemd was fout. Er stond 25 juni 2012. Dat moet 18 september 2009 zijn.

In december publiceerden wij al over het revindicatieproject van de gemeente. Een project waarbij de gemeente grond terug claimt, die volgens haar ten onrechte door bewoners in gebruik is genomen. In december 2011 verzond de gemeente circa 600 brieven aan bewoners, waarin gesteld werd dat die bewoners grond van de gemeente in gebruik hadden genomen. Die brieven werden verzonden om te voorkomen dat de grond door verjaring in eigendom zou komen van de bewoners. In de brief werd voorgesteld om de grond te kopen of in sommige gevallen, zoals aan de Cannenburgerweg, te huren van de gemeente. Bij die brief zat een kaartje van het perceel van de bewoner en daarop aangegeven de grond waarvan de gemeente claimde dat die aan haar toebehoorde.

Luchtfoto en gemeentelijke basiskaart

Vanmorgen troffen de gemeente Wijdemeren en enkele bewoners van de Cannenburgerweg elkaar voor de rechter in Amsterdam. Een senior medewerkster grondzaken van de gemeente en de bewoners van een pand aan de Cannenburgerweg, beiden vergezeld van hun advocaten. In het eerdere geval waarover wij schreven was het de gemeente die een zaak tegen bewoners aanspande en verloor. In dit geval waren het de bewoners die reeds medio 2011 een zaak tegen de gemeente aanspanden vanwege het bestemmingsplan waarop de Cannenburgerweg deels op hun grond was ingetekend. (Zie Vollmer en Partners stedenbouwkundige visie De Slenk, 18 september 2009, blz. 45 "Luchtfoto en gemeentelijke basiskaart" (pdf))


Een klein deel van het kaartje in de Stedenbouwkundige Visie.
In groen: Openbare weg (Cannenburgerweg)


Hetzelfde kaartje, maar nu in rood de omstreden grond,
c.q. de grond die bewoners in gebruik hebben, en die de gemeente claimt.

Revindicatie

In december 2011 kwam daar de revindicatiebrief overheen met een kaartje waarop de gemeente een stuk grond van 155 m2 aangaf als haar eigendom. Op dat kaartje stond het logo van het kadaster. Toch klopte er niet veel van.


Het kaartje bij de revindicatiebrief van de gemeente.
De rode strook wordt door de gemeente geclaimd.
Groen is de Cannenburgerweg.

  • Er staat grond van de buren op het (kadaster)kaartje van de gemeente, die ook door de gemeente (dus zelfs bij de verkeerde gebruiker/eigenaar) geclaimd wordt.
  • Van de voortuin langs de Cannenburgerweg wordt een strook van circa anderhalf, twee meter breed door de gemeente geclaimd.
  • De grond nodig voor de inrit wordt in zijn geheel door de gemeente op het kaartje geclaimd, terwijl dat bij de buren niet gebeurt.
  • Na aftrek van de grond van de buren, de inrit en een strook direct langs het wegdek waarin de nutsvoorzieningen liggen, blijft van de oorspronkelijke gemeenteclaim van 155 m2 nog maar 56 m2 over waar het geschil echt over zou moeten gaan.

Voor de rechter

Vanmorgen stonden beide partijen voor de rechter om hun gelijk te bewijzen. De bewoners kochten hun huis te goeder trouw in 1999, waarbij zij volstrekt onwetend waren van een eventueel geschil met de gemeente over grond. Als de grond door de bewoners of hun voorgangers lang geleden in gebruik is genomen treedt verjaring op, tenzij de gemeente de grond voor de verjaring weer claimt. Dat is de motivatie van Wijdemeren om de 600 revindicatiebrieven te verzenden.

Om verjaring van het recht van de gemeente op de grond aan te kunnen tonen, moesten de bewoners ver in het verleden terug gaan en bewijzen dat hun erfafscheiding er al decennia lang staat. Dat gebeurde met foto's, documenten en getuigenverklaringen op schrift. Het probleem lijkt te zijn ontstaan in de zelfstandige gemeente Ankeveen in 1959, toen de sloot langs de Cannenburgerweg werd gedempt. Na die demping plaatste iedereen langs de Cannenburgerweg zijn erfafscheiding direct aan de weg. Dat kon met getuigenverklaringen gestaafd worden.

Veel geld betaald

De gemeente opende de aanval met de mededeling dat de kaarten, die bij het revindicatieproject aan bewoners gezonden werden, vervaardigd zijn door het kadaster. Een eventuele "aantijging dat er geknipt en geplakt is door de gemeente nemen wij hoog op". Die mogelijkheid werd volstrekt van de hand gewezen. De kaartjes worden in opdracht van de gemeente vervaardigd door een aparte afdeling van het kadaster die deze projecten doet in opdracht van gemeenten. "Het meeste gebeurt vanaf luchtfoto's en de eigen gegevens van het kadaster. in een enkel geval komt men ter plaatse naar de situatie kijken. Wij hebben daar veel geld voor betaald.":aldus de medewerkster van de gemeente. Ook deelde de medewerkster van de gemeente mede "dat er op de Cannenburgerweg 25 tot 30 van dit soort discussies plaats vinden".

Terug in de tijd


De Cannenburgerweg ca. 1980.
(Foto: Historische Kring In de Gloriosa)

De meeste tijd van de zitting werd besteed aan een minutieuze reconstructie in de tijd of de erfafscheiding langs de weg had gestaan of niet. Bewoners, gemeente en de rechter bogen zich over foto's uit 1970, 1980 en later. Heggen, hekken en bebouwing werden vergeleken. De plaats van een lantaarnpaal was een ankerpunt. De aanwezigheid van een dakkapel markeerde een tijdstip, omdat er in 1980 aantoonbaar bouwvergunning was afgegeven en er bewijs van de voltooide verbouwing in 1982 aanwezig was. Een verbouwing van de buurman op de ene en de andere foto markeerde een ander tijdstip. Kleine oude fotootjes met in potlood de datum achterop geschreven, Kodak fotostrips, grote kleurenfoto's, alles werd uit de kast gehaald. In al die jaren stond de erfafscheiding op de plek waar hij nu nog staat, tot op de dag van vandaag. Althans dat is de overtuiging van de bewoners. Of de rechter dat ook vindt moet worden afgewacht.

Twijfel gemeente

De gemeente twijfelde aan de tijdstippen en of de erfafscheiding wel altijd op dezelfde plek had gestaan, omdat dat feit cruciaal is voor eventuele verjaring. "Het afgeven van een bouwvergunning voor een dakkapel bewijst niet dat er toen ook gebouwd is." Met een gedateerd document van het kadaster uit januari 1982 werd die stelling door de advocaat van de bewoners ontzenuwd.

De rechter gaf de gemeente zes weken tijd om de kadastermeting, die de bewoners kort geleden hebben laten maken, nader te bestuderen. Ook vroeg zij aan de bewoners om nog een meting uit te voeren en aan te leveren over de breedte van de strook waarin nutsvoorzieningen liggen die wel aan de gemeente toebehoort om die maat eventueel in een vonnis exact vast te kunnen leggen. Na de zes weken denkt de rechter nog vier weken nodig te hebben om vonnis te kunnen wijzen.

Wordt over tien weken vervolgd.

Dossier Revindicatie

04042013 Horstermeer en Coalitie?
25102013 Revindicatieclaim terecht?
04122013 Kadaster is Kadaster
11122013 Vragen over Revindicatie
17122013 Raad op Donderdag
12012014 VVD: Revindicatiemeldpunt
24012014 Revindicatie: Duik in Verleden

bron
WWK
foto
Hist. Kring
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief