WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Kadaster is Kadaster
Kortenhoef, wo 4 december 2013

Waarom accepteerde de rechter de kadastergegevens van de gemeente niet in een rechtszaak over de revindicatie die Wijdemeren verloor? Kadaster is kadaster.

Op 25 oktober publiceerden wij een artikel over een rechtszaak die handelde over het lang slepende revindicatieproject. Dat is een project waarin de gemeente grond (terug) claimt die door bewoners zonder toestemming in gebruik is genomen. In dat artikel stond dat de kadasterstukken van bewoners en van de gemeente verschilden, waardoor beiden de eigendom van grond claimden. De rechter accepteerde de kadasterstukken van de bewoners, waarop de gemeente de rechtszaak verloor. Wat was er dan met die stukken van de gemeente?

ingezonden brief

Geachte redactie,

De burger moet er vanuit kunnen gaan dat de overheid en al haar instanties integer handelen. Iedere twijfel hieraan dient te worden opgehelderd en zo mogelijk weggenomen. Betreffende het slepende onderwerp revindicatieclaims – de al dan niet terechte eis dat gebruikers betalen voor (vermeend) eigendom van een ander dat zij in gebruik hebben - heb ik dit nog niet kunnen vaststellen. (Voor de goede orde: ondergetekende heeft geen enkel direct of indirect belang bij dit onderwerp – behoudens het belang van iedere burger bij gemeentelijke integriteit.)

U maakt melding van een vonnis van de Amsterdamse rechtbank d.d. 16 oktober jl. waarin de gemeente Wijdemeren in het ongelijk werd gesteld “Met die uitspraak kwam definitief vast te staan dat de betrokken inwoners -ondanks de beweringen van de gemeente, die claimde de eigenaar te zijn van hun groenstroken en restgronden – toch echt de rechtmatige eigenaren zijn van het betreffende perceel dat in het geding was.” Hiermee worden vraagtekens gezet bij de betrouwbaarheid van de door de gemeente ten berde gebrachte gegevens die blijkbaar (al dan niet bewust) kaarten heeft gebruikt die niet de feitelijke omstandigheden weergaven. 

Het lijkt mij essentieel in het belang van bestuurlijke hygiëne dat de verantwoordelijke wethouder publiekelijk duidelijk antwoord geeft op de volgende vragen:

  1. Wat is de bron van de door de gemeente ter onderbouwing van haar claim ingebrachte kaarten?
  2. Voorzover deze afwijken van de officiële door de bewoners ingebrachte en door de rechtbank erkende kaarten, wat is de reden voor deze afwijking en hoe is zij ontstaan?

Met vriendelijke groet,

Robby Israel
Kortenhoef

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief