WIJDEMEERSE WEBKRANT
Toch Onderzoek naar Aangifte
Kortenhoef, do 21 juni 2012

Burgemeester Smit neemt contact op met de officier van justitie inzake de handtekening van Lüschen in de zaak Emmaweg.

Fractievoorzitter René Voigt van Dorpsbelangen stelde in het vragenhalf uur de kwestie Neef-Lüschen-Vermeire aan de orde. Met name wilde hij weten waarom de gemeente geen stappen ondernam tegen de heer Lüschen, die zich uitgaf voor gemeenteambtenaar en in die hoedanigheid een handtekening zette onder een formulier van het kadaster, waardoor hij op foute gronden grond in bezit kreeg.

Burgemeester Martijn Smit, die de kwestie in portefeuille heeft antwoordde zeer voorzichtig omdat de kwestie nog onder de (bestuurs)rechter is. Hij gaf aan dat in de overeenkomst waarin de grond voor Zuidsingel fase 7 door de familie Neef-Lüschen aan de gemeente verkocht wrd een clausule staat dat "het college er alles aan zal doen wat redelijkerwijze verwacht mag worden om een vrijstelling voor de bouw van een villa van 1000 kuub inhoud te bewerkstelligen". Volgens burgemeester Smit is die overeenkomst rechtsgeldig en kan de gemeente daar niets aan veranderen, ondanks dat de familie Vermeire vindt dat de overeenkomst ontbonden moet worden.

Misverstand

Over de handtekening van Lüschen onder de kadastergegevens zei de burgemeester dat het wel de handtekening van Lüschen is, maar dat die daar volgens Lüschen door een misverstand van de kadasterambtenaar terecht is gekomen. Er zou dus geen sprake zijn van een bewijsbaar strafbaar feit. Op het gemeentehuis is hier uitgebreid naar gekeken, maar men kan er niets mee, aldus Smit. De familie Vermeire zei in de krant dat zij geprobeerd hebben aangifte te doen, maar dat de politie hun aangifte niet accepteerde. Volgens hen zou de gemeente aangifte moeten doen tegen Lüschen. Burgemeester Smit zag daar duidelijk geen brood in en wilde er daarom niet aan meewerken. We toonde hij bijzonder veel begrip voor de situatie van de familie Vermeire en hun frustratie over de gang van zaken.

Onder druk

René Voigt zette hem daarop meer onder druk. Voigt: "Het is toch de officier van justitie die besluit of er wel of niet vervolgd wordt en het is toch de rechter die bij vervolging uitspraak doet?" Waarmee hij aangaf dat het ambtelijk apparaat en het college kan vinden wat men wil, maar dat er wel aangifte gedaan zou moeten worden en dat het dan aan de officier van justitie is om te bepalen of er vervolging plaats vindt. Schoorvoetend ging burgemeester Smit met die redenering mee. Hij zegde toe om contact op te nemen met de officier van justitie teneinde van hem te horen of er wel of geen kans op vervolging bestaat.

Voigt kreeg steun van Theo Reijn (CDA), die vond dat een dergelijk eventueel strafbaar feit niet boven de markt moet blijven hangen. Joep Frijdal (VVD) vroeg zich af of het strafbare feit niet verjaard is. (Volgens hem werd de handtekening namelijk meer dan twintig jaar geleden gezet.)

Niet handig

René Voigt kondigde aan dat zijn fractie zeer kritisch naar het bestemmingsplan zal kijken waarin de Lüschen-villa's zijn opgenomen. Nu wilde het geval dat over dat bestemmingsplan gisteravond een info-avond is gehouden. Volgens Voigt heeft de familie Vermeire geen zienswijze (bezwaar) ingebracht tegen dat bestemmingsplan. "Dat is niet handig van de familie Vermeire." :aldus Voigt. Niettemin denkt hij dat de raad nog wel wat aan dat bestemmingsplan kan wijzigen.

De burgemeester sloot af met de mededeling dat hij contact opneemt met de officier van justitie. Mocht die laten weten dat er geen zaak is, dan wil burgemeester Smit dat er niet meer over een eventuele aangifte gesproken wordt.

Luister voor de complete behandeling naar het geluidsverslag op de website van de gemeente. Na ca 22 min. wordt over deze kwestie gesproken.

Lees ook:

04042012 Kwestie uit 2005: Twee Villa's
06042012 Burgemeester duikt in Kwestie
07042012 Gemeente in de Val
13042012 Gesprek over Villakwestie
18042012 Hoger Beroep Ingetrokken
05052012 Aanklacht tegen Neef
11062012 Wachten op Raad van State
14062012 Video-Animatie Vermeire
21062012 Toch onderzoek naar Aangifte

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief