WIJDEMEERSE WEBKRANT
Kwestie uit 2005: Twee Villa's
Wijdemeren, wo 4 april 2012

In de Gooi en Eemlander van vandaag viel met een luide klap een lijk uit 2005 uit de kast. Het ging over twee villa's en wethouder Wim Neef.

Heftig artikel

In de Gooi en Eemlander staat vandaag op de voorpagina een heftig stuk van de hand van Henk Runhaar. De kop luidt "Kortenhoefs gezin dupe van deal oud-wethouder". Op de voorpagina van het regiokatern is de kop "Wijdemeren gaat door met leugen en bedrog" te vinden boven een groot artikel.

Bouwvergunning als genoegdoening

Het gaat om de toezegging die wethouder Wim Neef aan zijn zwager Ludwig Lüschen deed toen de wethouder het bouwplan Zuidsingel fase 7 (La Traviata) wilde realiseren. Bij de voorbereidingen van dat plan bleek dat er een conflict ontstond over een strook grond. De koper van een nieuw te bouwen woning ontdekte dat hij minder grond kreeg, omdat de zwager van de wethouder dat stuk grond in gebruik had als tuin. De zwager was bereid om zijn tuin te verkleinen, maar kwam met de wethouder overeen dat hij als genoegdoening 25 jaar het recht zou hebben om een grote en een kleinere villa te bouwen op een weitje in de buurt. Dat werd vastgelegd in een overeenkomst die ondertekend werd door burgemeester Don Bijl, wethouder Wim Neef, de vader van de wethouder Teus Neef en de zwager van de wethouder Ludwig Lüschen.

Rechtbank kraakt Wijdemeren

Door dat bouwplannetje onstaat nu de pijn. De twee villa's moeten namelijk zes meter achter het huis van de famile Vermeire aan de Emmaweg verrijzen. Op dit moment heeft die familie vrij uitzicht over de weilanden. Achter hun huis ligt al enige tijd een bouwput met fundering. Vanaf 2005 voert de familie Vermeire strijd tegen het bouwplan. In februari deed de meervoudige kamer van de rechtbank in Amsterdam uitspraak in de zaak van de familie Vermeire tegen de gemeente Wijdemeren die het bouwplan had goedgekeurd.

De uitspraak van de rechtbank loog er niet om. De handelwijze van de gemeente werd afgekraakt. De rechters vonden het een duidelijk geval van belangenverstrengeling omdat een wethouder er voor zorgt dat zijn zwager aan een bouwvergunning komt. Wijdemeren maakte zich al helemaal ongeloofwaardig door na de zitting een handgeschreven zin in te leveren waarin stond "dat wethouder Neef niet aan de beraadslagingen en de besluitvorming heeft deelgenomen". De rechtbank sprak uit dat de gemeente onvoldoende rekening houdt met de belangen van de familie Vermeire.

Wijdemeren gaat door

Toch zet ook dit college de strijd voort, omdat men bang is voor een grote schadeclaim van de zwager van de wethouder als er getornd wordt aan zijn "recht om te bouwen". Volgens de krant sprak de familie Vermeire vorige week met verantwoordelijk wethouder Gerard Abrahamse die toezegde goed naar hun belangen te zullen kijken. De volgende dag al kreeg de advocaat van de familie een brief van de gemeente, die al voor het gesprek was geschreven. In die brief kondigde de gemeente aan dat de bouw gewoon door kon gaan. De familie trok in het krantenartikel de conclusie "dat de wethouder ons heeft zitten voorliegen". De rechtbank en de gemeente verschillen ook van mening over het bestemmingsplan. De gemeente vindt dat de bouw is opgenomen in het huidige bestemmingsplan. De rechtbank vindt dat niet en is bovendien van mening dat het oude bestemmingsplan zonder de villa's geldig is.

Niet bij betrokken

In 2005 was de "niet-betrokkenheid" de verdedigingslinie van de wethouder. Hij stond er buiten, want er werd zaken gedaan tussen anderen zoals zijn vader en zijn zwager, geheel buiten hem om. De raad accepteerde indertijd dat standpunt van de wethouder. Op 17 maart 2005 schreven wij in de WWK: "Afsluitend gaf burgemeester Don Bijl aan dat wethouder Wim Neef buiten alle onderhandelingen is gebleven. Sinds een paar weken is Neef ook teruggetreden uit de stuurgroep van het Traviata-project en worden zijn taken door wethouder Ties Hagen overgenomen." Dat was de raad waar dit drama zich begon te ontplooien.

Een blik in het verleden

Op 10 maart 2005 schreef het bestuur van Dorpsbelangen Wijdemeren een brief over de kwestie aan het toenmalige college. DBW werd verguisd in de raad die volgde op 17 maart 2005. Op 31 maart werd de zaak nog ingewikkelder, toen oud-wethouder Gerard Torsing er zich in mengde. DBW stelde weer vragen over de kwestie, ook over de kwestie Neef/Lüschen. Op 7 december 2005 startte een extern onderzoek naar eventuele belangenverstrengeling van wethouder Neef. De uitkomst van dat onderzoek pleitte wethouder Neef op 24 januari 2006 vrij van belangenverstrengeling. Wel kreeg het college als geheel stevige kritiek. In een raadsvergadering op 31 januari 2006 werd het onderzoek besproken en werden de resultaten overgenomen. Op 1 mei 2008 trad wethouder Wim Neef volkomen onverwacht en pijlsnel af. Wat daaraan precies ten grondslag lag, is nooit bekend geworden.

Lees alles terug in ons archief

Korte Raad, Neef afwezig 17-3-2005
Vragen DBW over grondtransacties 31-3-2005
WWW over Claim Torsing 6-4-2005
Wethouder Torsing Spreekt 10-4-2005
Claim Heilijgers 12.500 per week 21-4-2005
Valse handtekening Kadaster? 22-4-2005
Kort Geding tegen Torsing 20-5-2005
Torsing verliest van Neef 3-6-2005
Gemeente levert laatste stukken grond voor woonwijk Zuidsingel 30-6-2005
Interpellatie Zuidsingel 31-10-2005
Brisante Kwesties 4-11-2005
Neef: Eind aan Hetze 15-11-2005
Start onderzoek Neef 7-12-2005
Open Brief Zuidsingel/Neef 19-12-2005
Extra Raad op 31 januari 12-1-2006
Neef: van alle blaam gezuiverd 24-1-2006
Neef: De angel is eruit 31-1-2006
Schikking Neef - Torsing 13-12-2006
29042008 Van Henten volgt Neef op

bron
G&E
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief