WIJDEMEERSE WEBKRANT
Video-animatie Vermeire
Kortenhoef, do 14 juni 2012

De kwestie Fam. Neef - Vermeire kreeg gisteren in de Gooi en Eemlander een nieuw hoofdstuk met video-animatie van de situatie.

Twee Krantenkoppen

De krantenlezer kon er gisteren niet omheen. Op de voorpagina stonden twee grote koppen. "Nederland gaat gewoon winnen" en "Gedupeerd gezin trekt beerput villadeal open" met als ondertitel "Wijdemeren ziet geen reden om in te grijpen". Op de voorpagina en in het regiokatern staan artikelen van de hand van Henk Runhaar over de kwestie. De aanleiding voor de artikelen lijkt het persbericht van de gemeente van enkele dagen geleden te zijn. In dat persbericht verklaart burgemeester Martijn Smit begrip te hebben voor de familie Vermeire, maar geen aanleiding te zien om de overeenkomst tussen de gemeente en de familie Neef te ontbinden. Hij spreekt in dat persbericht van "de stapeling van onhandigheden en misverstanden die is ontstaan".

Helemaal klaar

In het krantenartikel verklaart de familie Vermeire "helemaal klaar te zijn met de 'recht door zee' aanpak van de burgemeester". De gemeente erkent in het artikel wederom dat Ludwig Lüschen, de zwager van voormalig wethouder Wim Neef, zich heeft voorgedaan als een vertegenwoordiger van de gemeente toen het kadaster de grond voor de nieuwbouw van Zuidsingel fase 7 kwam inmeten. Hij zorgde er toen zo voor dat zijn tuin groter bleef dan in het nieuwbouwplan ingetekend.

Te kleine tuin

Later ontstond daar onenigheid over met Erik vander Wiel, wiens tuin kleiner bleek dan op papier aan hem verkocht. Later bleek dat het verschil in de door Lüschen toegeëigende grond zat. Om die grond toch voor de nieuwbouw beschikbaar te krijgen kwamen Lüschen en de gemeente overeen dat hij de groenstrook zou afstaan, maar daarvoor gecompenseerd zou worden met grond waarop hij twee villa's mocht bouwen. Dit speelde zich af in de periode dat zijn zwager Wim Neef wethouder was, terwijl het merendeel van de grond door de gemeente gekocht werd van de vader van Wim Neef. In de raad heeft Wim Neef altijd volgehouden dat hij zich niet met de grondtransacties bemoeide, hetgeen bevestigd werd door een onderzoekscommissie.

Hoewel Wijdemeren indertijd en ook nu in de krant stelt dat Lüschen zich ten onrechte heeft voorgedaan als vertegenwoordiger van de gemeente bij het inmeten van de grond, wordt in hetzelfde artikel door de gemeente gesteld dat "opzettelijk handelen en oplichting door Lüschen" niet kan worden aangetoond.

Verouderde tekeningen

Volgens de familie Vermeire heeft de familie Neef indertijd bij het afsluiten van de villadeal gebruik gemaakt van verouderde tekeningen waarop de villa van Vermeire niet ingetekend was. Wijdemeren geeft dit enigszins toe in de krant.

Eerder bleek al dat de familie Neef de gemeente compleet klem had gezet. Er werd begonnen met de bouw door Heijlijgers, toen ontdekt werd dat men grond tekort kwam. Om claims van Heijlijgers te voorkomen moest de gemeente de beschikking krijgen over de grond van Lüschen. Die gaf alleen toe als hij grond en het recht om twee villa's te bouwen er voor terug kreeg, hetgeen gebeurde.

Aangifte

De familie Vermeire is zeer teleurgesteld in de reactie van de gemeente. De familie probeerde aangifte te doen van oplichting en valsheid in geschrifte door de familie Neef-Lüschen. De politie stelt zich op het standpunt dat er aangifte gedaan zou moeten worden door de gemeente, omdat zij de bandeelde partij is.

Op de website van de Gooi en Eemlander staat een video-animtie waarin duidelijk wordt welke de gevolgen zijn als Lüschen inderdaad op zes meter afstand een grote villa mag bouwen. Die gevolgen hebben een enorme impact voor het woongenot en de waarde van het huis van Vermeire.

Lees ook:

04042012 Kwestie uit 2005: Twee Villa's
06042012 Burgemeester duikt in Kwestie
07042012 Gemeente in de Val
13042012 Gesprek over Villakwestie
18042012 Hoger Beroep Ingetrokken
05052012 Aanklacht tegen Neef
11062012 Wachten op Raad van State
14062012 Video-Animatie Vermeire

bron
G&E
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief