WIJDEMEERSE WEBKRANT
Hoger Beroep Ingetrokken
Kortenhoef, wo 18 april 2012

Het hoger beroep in de zaak van de familie Vermeire aan de Emmaweg in Kortenhoef wordt door de gemeente ingetrokken. Het besluit blijft.

Niet liegen, maar miscommunicatie

Vorige week sprak burgemeester Martijn Smit met de familie Vermeire. In de WieWatWaar van vandaag schrijft Herman Stuyver dat de opmerking van Mevrouw Vermeire over wethouder Gerard Abrahamse, dat die tegen haar gelogen zou hebben, berust op een interne fout in de communicatie op het gemeentehuis. De wethouder wist niet dat een ambtenaar al een brief naar de advocaat van de familie had gestuurd met een andere boodschap dan hij zelf in een gesprek aangaf.

persbericht

Gemeente trekt hoger beroep Emmaweg in

Burgemeester en wethouders trekken het hoger beroep inzake ‘Emmaweg 35’ in. Hiermee meent het college een duidelijker en eenduidiger situatie te creëren voor de belanghebbenden.

Het college heeft in 2008 voor de bouw van twee woningen achter Emmaweg 35 in Kortenhoef een bouwvergunning fase 1 verleend. Op 7 februari 2012 deed de rechtbank uitspraak over het bezwaar dat hiertegen was ingesteld. Daarbij oordeelde de rechtbank dat de motivatie van de belangenafweging door de gemeente aangevuld moet worden.

Burgemeester en wethouders besloten op 27 maart 2012, om procesmatige redenen, tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan en tegelijkertijd een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. Besloten is om het hoger beroep in te trekken. Wel blijft de nieuwe beslissing op bezwaar gehandhaafd. Door de motivatie van de belangenafweging aan te vullen geeft het college uitdrukking aan de uitspraak van de rechtbank op 7 februari 2012.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief