WIJDEMEERSE WEBKRANT
Gemeente in de Val
Kortenhoef, za 7 april 2012

Erik van der Wiel schrijft in de krant dat wethouder Wim Neef de gemeente indertijd in de val liet lopen om zijn zwager te bevoordelen.

In de Gooi en Eemlander van vandaag staat een flink artikel van de hand van Erik van der Wiel over de kwestie Neef. Erik van der Wiel kocht indertijd een te bouwen huis met een flinke tuin in het bouwplan Zuidsingel fase 7 (La Traviata). Bij nameting van zijn kavel bleek dat flink kleiner te zijn dan in de verkoopbrochure stond. Daarmee werd een beerput opengetrokken.

Gesjoemel met grond

De tuin van de zwager van wethouder Wim Neef, Luc Lüschen, was veel groter dan waar hij volgens het kadaster recht op had, ten koste van de tuin van Van der Wiel. Later bleek dat iemand een valse handtekening bij de opmeting van het kadaster had gezet.
De wethouder verklaarde indertijd op de radio dat er verkeerd gemeten was. Op de radio verklaarde de wethouder ook dat hij geen grond in het gebied had. Van der Wiel toonde daarna, tijdens de raad van 17 maart, aan dat de wethouder wel economisch eigenaar was van de grond die Van der Wiel gekocht dacht te hebben.

Tot zover alles wat al bekend was.

In het artikel van Erik van der Wiel in de G&E van vandaag staan enkele nieuwe aspecten die de zaak nog veel dubieuzer maken.

Zo zou de familie Neef indertijd een "plaagstrook" grond nabij sporthal de Fuik in eigendom hebben gehouden, zonder dat de bouwer, Heilijgers, dat wist. Toen die op de grond was gaan bouwen, had de wethouder de gemeente in de tang en kon hij burgemeester Don Bijl voor het blok zetten, aldus Erik van der Wiel. Mede door die manipulaties werd weiland aan zwager Luc Lüschen verkocht voor de prijs van een weiland met de belofte dat er een bouwvergunning voor twee villa's verleend zou worden. Een lucratieve transactie.

In de val

De twee villa's werden dus niet alleen "gegeven" als genoegdoening voor het verkleinen van de tuin van de familie Lüschen, zoals wij dachten en schreven in ons artikel van afgelopen woensdag. Het is volgens Erik van der Wiel dus nog veel erger. Wethouder Neef liet de gemeente volgens Van der Wiel bewust in de val lopen, waardoor die niet anders kon dan toegeven aan de eisen van Neef.

De villa's waar de familie Vermeire tegen strijdt zijn het gevolg van de eisen van CDA-wethouder Wim Neef. Van die bouwvergunning houdt VVD-wethouder Gerard Abrahamse vol dat ze gebouwd mogen worden, ondanks de uitspraak van de rechter dat e.e.a volstrekt niet deugt.

Volg de uitspraak

Erik van der Wiel roept de gemeente op om de uitspraak van de drie rechters te volgen en de bouwvergunning in te trekken die volgens hem nooit verleend had mogen worden. Hij heeft te doen met de familie Vermeire, die part noch deel hebben aan de hele kwestie, maar wel met de zure gevolgen worden opgezadeld. Hij biedt ter afsluiting de gemeente zijn uitgebreide dossier aan om zijn uitlatingen in het artikel te staven.


Uit ons verslag van de raadsvergadering van 17 maart 2005:


Erik van der Wiel spreekt in bij de raad van 17 maart 2005

Er was vanavond één inspreker, Erik van der Wiel. Hij heeft vorig jaar een huis gekocht in het nieuwbouwplan aan de Zuidsingel. Met name was hij gevallen voor een huis met een grote tuin. Na enige tijd sloeg de twijfel toe. Het kavel dat hij gekocht had bleek bij na-meting kleiner dan in de brochure stond. Toen hij dit meldde bij de makelaar verklaarde deze dat er problemen waren met de buren over zijn grond. Toen hij met bouwmaatschappij Heijligers contact opnam kreeg hij het gevoel dat er iets geheimzinnigs met zijn grond aan de hand was. De uitspraak van wethouder Wim Neef op de radio, afgelopen zondag, dat er verkeerd gemeten zou zijn, verwees hij naar het rijk der fabelen. Hij dook in het kadaster en diepte daar op dat de wethouder economisch eigenaar van de betreffende grond is. Iets wat de wethouder op de radio ontkende. Van der Wiel dacht dat hij zaken deed met Heijligers en zijn makelaar. Tot zijn verbazing bleek de gemeente echter ook in de zaak betrokken te zijn. Afsluitend verklaarde Van der Wiel dat hij teleurgesteld was. Al deze zaken hadden volgens hem openbaar moeten zijn. De vreugde over de aankoop van zijn huis was inmiddels omgeslagen in verdriet vanwege alle muren waar hij zei tegenaan te lopen.

Om zijn zaak te staven had hij gezorgd voor een pak documenten waaruit de kadastrale eigendomsverhoudingen bleken. Daar zat ook een brief bij van Heijligers Projectontwikkeling, waarin deze verklaarde dat de grond voor 1 maart 2005 aan hem geleverd zou worden. Mocht dat onverhoopt toch niet het geval zijn, dan kreeg hij het recht de koop te ontbinden.


Dat was toen, terug naar vandaag 7 april 2012:

O.P. de Korrel

In de Gooi en Eemlander van vandaag staat ook nog op regionaal 3 een column van de heer of mevrouw O.P. de Korrel onder de titel Recht Praters. In de column wordt de draak gestoken met het lieflijke dorpje Kortenhoef waar toch wel één en ander aan schort. Vervolgens wordt in de column gehakt gemaakt van Neef, zijn zuster, zijn zwager en de gemeente Wijdemeren.

Lees ook:

DBW: Helderheid rol Neef 10-3-2005
Korte Raad, Neef afwezig 17-3-2005
Vragen DBW over grondtransacties 31-3-2005
WWW over Claim Torsing 6-4-2005
Wethouder Torsing Spreekt 10-4-2005
Claim Heilijgers 12.500 per week 21-4-2005
Valse handtekening Kadaster? 22-4-2005
Kort Geding tegen Torsing 20-5-2005
Torsing verliest van Neef 3-6-2005
Gemeente levert laatste stukken grond voor woonwijk Zuidsingel 30-6-2005
Interpellatie Zuidsingel 31-10-2005
Brisante Kwesties 4-11-2005
Neef: Eind aan Hetze 15-11-2005
Start onderzoek Neef 7-12-2005
Open Brief Zuidsingel/Neef 19-12-2005
Extra Raad op 31 januari 12-1-2006
Neef: van alle blaam gezuiverd 24-1-2006
Neef: De angel is eruit 31-1-2006
Schikking Neef - Torsing 13-12-2006
29042008 Van Henten volgt Neef op

 

 

 

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief