WIJDEMEERSE WEBKRANT
Landje Pik en Legakkers
Wijdemeren, za 10 december 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

In de commissie Ruimtelijke Ordening werd gesproken over de voortgang van het revindicatieproject onder Bureau Eiffel. Ook kwamen de legakkers aan de orde.

Update 11-12-2016, 10.32: de tabellen uit het commissiestuk inzake revindicatie (Snippergroen) toegevoegd.

Revindicatie (Snippergroen)

Martin Vuyk wilde graag weten wat de status is van het revindicatieproject en wat er na 1 januari gebeurt als het project is afgerond met de inwoners die al voor de betrokkenheid van Bureau Eiffel ontruimd, gehuurd of gekocht hebben, of nog op reacties van de gemeente wachten. De wethouders Frijdal en Smit zegden toe om die gevallen na 1 januari nader te bekijken in het licht van de besluiten die samen met Eiffel werden genomen in het kader van het gelijkheidsbeginsel. Bij die pré-Eiffelbesluiten ging veel mis na ontvangst van de stuitingsbrieven in 2010. Zo zijn er op de Cannenburgerweg in Ankeveen vier huizen op rij, waar één bewoner de grond ontruimde, één bewoner de grond huurt, één bewoner op de gemeente wacht en één bewoner dezelfde strook grond wegens verjaring door tussenkomst van Eiffel in bezit kreeg. De omstreden strook grond was een sloot die in 1959 gedempt werd en voor alle vier de huizen evenwijdig aan de weg liep.

Burgemeester Martijn Smit, die de portefeuille tijdelijk beheert, antwoordde dat er 465 zaken zijn afgehandeld en er nog 25 zaken "losse eindjes" hebben. De oude cases, zoals hierboven beschreven, draagt hij over aan zijn opvolger. Gaat het om meer dan 100 m2, dan moet de eventuele koper van de grond de taxatie betalen.

Uit het commissiestuk van 10 november 2016:


Per kern in behandeling en afgerond.


Uitgesplitst naar uitkomst van de procedure.

Wat verbaast is, dat er in december 2011 609 stuitingsbrieven zijn verzonden. Nu is er sprake van 468 "gevallen". Waar zijn die 151 overige gebleven? (Toch 25% van het totaal aantal aangeschrevenen.) En 25 "losse eindjes" op 132 zaken die nog in behandeling zijn, lijkt ook wat te optimistisch.

Dossier Revindicatie

Legakkers


De omstreden legakkers achter de huizen aan de Dammerweg.

Stan Poels (PvdA/GL) bracht de legakkers achter de Dammerweg ter sprake, overigens een zaak die niets met revindicatie te maken heeft, maar inmiddels ook al tien jaar loopt. Een erfenis uit het vorige college uit de portefeuille van toenmalig wethouder Gert Zagt. Volgens Poels is de rapportage over de voortgang van het legakkerdossier te positief.
Wethouder Theo Reijn haakte in op de opmerking van Satn Poels door te verklaren dat er een procedure komt voor de verkoop van gemeentelijke eigendommen. Dit naar aanleiding van de onderhandse verkoop van de brandweerkazerne in Nederhorst den Berg.

Lees ook:

03112010 Bewogen Commissie
04112010 Legakker-ellende
15032011 CDA: Vragen Legakkers
15112011 CDA: Vragen Legakkers?
09112013 Legakkers: nog niet Opgelost
19022014 Kosten Revindicatie en legakkers?
20022014 CDA-vragen Legakkers
05032014 Rectificatieverzoek Gert Zagt

bron
WWK
foto
Google Maps
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief