WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Rectificatieverzoek Gert Zagt
Wijdemeren, wo 5 maart 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Lijsttrekker en wethouder Gert Zagt (DB) wijst op foute informatie in ons verslag van de verkiezingsavond van gisteravond.

Eerst de reactie van de lijsttrekker, daaronder de reactie van de WWK redactie.

Dossier Revindicatie

ingezonden brief

Geachte redactie,

Gelet op de onjuiste weergave van de feiten onder het kopje "Halve voordeur" voel ik mij geroepen even te reageren. U noemt daar met naam en adres de heer Stalenhoef uit Nederhorst den Berg. Ik heb hem zonet even gebeld en gezegd dat ik ga reageren. Hij bevestigde dat hij inderdaad niet heeft gezegd wat u stelt! Desgewenst is hij bereid dat aan u te bevestigen.

De tekening waaraan de heer Stalenhoef gisteren refereerde heeft namelijk niets te maken met de revindicatie. Die tekening was niets meer en niets minder dan een projectie van een luchtfoto van de gemeente over een kaart met andere gegevens uit de gemeeentelijke systemen. Het kadaster als autoriteit heeft daar helemaal niets mee van doen. Het logo van het kadaster staat ook niet op zo\'n tekening! Deze tekening is slechts door de gemeente gebruikt om in onderling overleg met de heer Stalenhoef te komen tot een begrenzing van de eventueel door hem aan te kopen legakker.

De heer Stalenhoef maakte dus ten eerste geen korte metten met de opmerking van mij over het kadaster. En ten tweede was het geen kadasterkaartje waarover de heer Stalenhoef sprak.

Het kadaster als onbetwiste autoriteit blijft daarmee een feit. Ik acht het niet correct dat op basis van onjuiste interpretatie verwarring wordt gezaaid over het revindicatie dossier.
Graag dus even een correctie in het betreffende artikel!

Groet,
Gert Zagt
Lijsttrekker DorpsBelangen

Reactie WWK

Geachte heer Zagt,

De heer Stalenhoef reageerde tot twee keer toe met forse emotie op de discussie over het revindicatieproject. Hij zei dat hij twee discussies met de gemeente heeft, over revindicatie van
voortuinen aan de Dammerweg en over legakkers. Hij noemde een lijn die midden door zijn voordeur en zijn huis liep die daar absoluut niet hoorde te lopen. Of die lijn op een kaartje van het kadaster stond of op een ander kaartje meldde hij niet. Aangezien er honderden kadasterkaartjes verzonden zijn leek het mij logisch dat het hier ook om zo'n kaartje ging. Kennelijk was het een ander kaartje van de gemeente met een fout er in. Ik neem tenminste aan dat u dat niet betwist.
Dat is hierbij gerectificeerd.

U wekt de indruk dat de heer Stalenhoef het helemaal niet over de revindicatie had. Dat is onjuist. Hij was het die in het kader van de revindicatie de schenking van grond aan sommige bewoners aan de Dammerweg noemde in combinatie met andere bewoners in dezelfde straat die in december 2011 een stuitingsbrief en een claim van de gemeente hebben ontvangen.
Daar reageerde met name Stan Poels (GL) op.

Als de kadasterkaarten inderdaad 100% correct zijn zoals u stelt, dan was de verjaring verwerkt en waren alle kavelgrenzen volkomen correct weergegeven.Als dat zo zou zijn, dan had de gemeente geen enkele rechtszaak verloren.
Het tegendeel is echter waar. Twee derde van de zaken is tot nu toe door Wijdemeren verloren. Op de paar kaartjes die ik zelf gezien heb worden ook bijv. inritten, aantoonbaar onjuiste stukken grond en zelfs grond van de buren door de gemeente geclaimd. En dan heb ik het niet over verjaring 10 of 20 jaar en veel meer, zoals de heer Ockhuisen gisteren ook noemde. Die is niet verwerkt. Ik weet niet hoe u in elkaar zit, maar als ik al iets zou gaan betalen, dan toch zeker niet voor grond van mijn buren die door de gemeente bij mij geclaimd en gerevindiceerd wordt.

De senior medewerker Grondzaken van de gemeente Wijdemeren, die samen met de advocaat van Kennedy van der Laan tegenover een burger van Wijdemeren bij rechter stond, verklaarde bij de rechter op 24 januari dat er 25 tot 30 van dit soort discussies met bewoners lopen, alleen al op de Cannenburgerweg (!). En dan de feiten die de (geënsceneerde?) insprekers aandroegen en de brief van Mevrouw van Hooft uit Loosdrecht.
Dan kunt u toch niet staande houden dat alles klopt wat de gemeente aan de bewoners stuurde, zoals u gisteren in het verkiezingsdebat deed?

Ik vrees dat wij het op dit vlak zeer grondig oneens zijn.
Dat is de charme van een democratie.

Met vriendelijke groeten,
WWK

Rik Jungmann

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief/WWK
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief