WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
CDA-vragen Legakkers
Nederhorst den Berg, do 20 februari 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het CDA stelt vragen over de afhandeling van de kwestie rond de legakkers in Nederhorst den Berg door wethouder Gert Zagt (DB).

De eerste berichtgeving over de legakkers in Nederhorst den Berg en de wens van de gemeente om die te verkopen en het verzet daartegen van de aanwonenden, dateert van 3 november 2010.

ingezonden bericht

Vragen verkoop legakkers Nederhorst den Berg

De fractie van het CDA betreurt het dat zij wederom vragen moet stellen over de verkoop van de legakkers in Nederhorst den Berg. Evenals bij de uitvoering van het revindicatiebeleid blijven de belanghebbenden veel te lang in onzekerheid, wordt er niet open en transparant gecommuniceerd en is er geen enkel zicht op de kosten en baten.

In de commissievergadering van november jl. heeft de portefeuillehouder de stand van zaken weergegeven en opnieuw het boetekleed aangetrokken. Dat klinkt nederig en mooi, maar daar schieten de belanghebbenden niets mee op. Ook dit dossier wordt gekenmerkt door trage afhandeling, afzeggen van afspraken, oprekken van termijnen en rommelige communicatie.

In dezelfde commissievergadering heeft de portefeuillehouder aangegeven dat het zijn intentie is om dit project af te ronden voor de verkiezingen van 19 maart a.s., maar hij kon hier geen zekerheid over bieden. Over vier weken zijn de verkiezingen en de CDA-fractie wil graag weten van nu de stand van zaken is.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen:

  1. Zijn alle taxaties nu afgerond en door u ontvangen?
  2. Zo nee, waarom niet, hoeveel moeten er nog worden afgerond en wanneer verwacht u dat dit wel is gebeurd?
  3. Zijn alle aanbiedingen aan de potentiële kopers aangeboden en wanneer is dat gebeurd?
  4. Zo nee, waarom niet, hoeveel moeten er nog worden aangeboden en wanneer gaat dit gebeuren?
  5. Hoeveel transacties hebben er tot heden (datum beantwoording vragen) plaatsgevonden?
  6. Wat is de totale opbrengst van deze transacties en hoeveel opbrengst verwacht u nog tot de afronding van dit project?
  7. Wat zijn tot heden de externe kosten (makelaars, kadaster, notarissen, juristen e.d.) voor dit project en hoeveel kosten verwacht u nog tot de afronding van dit project?
  8. Hoe verloopt de communicatie met de belanghebbenden?
  9. Kunt u de raad een afschrift doen toekomen van de laatst uitgaande collectieve (nieuws)brief?
  10. Bent u het met de CDA-fractie eens dat dit project prioriteit verdient en dat de belanghebbenden te lang in onzekerheid zijn gebleven en recht hebben op betere communicatie?

In afwijking van hetgeen is bepaald in het reglement, verzoeken wij u de vragen te beantwoorden voor de raadsvergadering van 6 maart a.s.

Met vriendelijke groet,
Fractie CDA Wijdemeren

Theo Reijn
Jan Verbruggen
Kees Haverkamp

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief