WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
CDA: Vragen Legakkers
Nederhorst den Berg, di 15 maart 2011

Het CDA stelt schriftelijke vragen over de legakkers achter de Dammerweg in Nederhorst den Berg.

Op 3 november vorig jaar werd gesproken over de legakkers tijdens een zeer bewogen commissievergadering.

ingezonden bericht

CDA Wijdemeren

Vragen verkoop gemeentelijke eigendommen achter de Dammerweg in Nederhorst den Berg

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Economie van 3 november 2010 is gesproken over verkoop van bovengenoemde eigendommen, beter bekend als de legakkers.

Door bewoners van de Dammerweg is tijdens de commissievergadering een presentatie gegeven. Bij het agendapunt was een memo van wethouder Zagt, dd. 12 oktober 2010 gevoegd.
In het memo wordt gesteld dat de termijn die in de aanbiedingsbrieven aan belangstellenden is gegeven om te reageren als kort wordt ervaren. Dit vormde aanleiding om de reactietermijn te verlengen voor alle aanbiedingen, en wel tot 1 maart 2011.

In de commissievergadering van 3 november 2010 heeft wethouder Zagt toegezegd in de tussenliggende periode individuele gesprekken met belanghebbenden te voeren. Daarnaast heeft de wethouder toegezegd dat het Kadaster de kavels zal meten, zodat de gemeente en de belanghebbenden exact weten om hoeveel vierkante meter het gaat. Ook heeft de wethouder toegezegd met de taxateur te overleggen over de vergelijkbare kavels.

Betreffende bovenstaande heeft de CDA fractie de volgende vragen:

  1. Hebben de individuele gesprekken inmiddels plaatsgevonden?
  2. In november 2010 waren nog niet alle belanghebbenden aangeschreven. Is dit nu wel gebeurd?
  3. Heeft het overleg met de taxateur inmiddels plaatsgevonden, en zo ja, wat is hiervan het resultaat?
  4. Heeft het Kadaster inmiddels opdracht gekregen om de kavels te meten, en zo ja, zijn de gegevens tijdig aan belanghebbenden beschikbaar gesteld om voldoende gelegenheid te hebben voor een tijdige reactie (voor 1 maart 2011)?
  5. Van hoeveel belanghebbenden is wel en van hoeveel belanghebbenden is geen reactie ontvangen?
  6. Zijn er al overeenkomsten gesloten, of - voor zover er nog geen overeenkomsten zijn gesloten - hebben bewoners van de Dammerweg en Philips van Wassenaerlaan al duidelijkheid gekregen over het exacte aantal vierkante meters en de hieraan verbonden prijs?
  7. Is er al duidelijkheid over eventuele verkoop aan derden?
  8. Welke acties zijn ondernomen die van belang zijn voor de voortgang van de verkoop en die duidelijkheid aan belanghebbenden bieden?

Wij verzoeken u de vragen schriftelijk te beantwoorden. Tijden de vergadering van de Commissie Ruimte en Economie van 9 maart hebben wij u gevraagd dat tijdig voor de eerstvolgende vergadering van deze commissie te doen. Dit hebt u toegezegd. Afhankelijk van uw beantwoording zullen wij het presidium verzoeken het onderwerp te agenderen voor de vergadering van de Commissie Ruimte en Economie van 6 april a.s.

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA fractie
Theo Reijn
Jan Verbruggen

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
Google Maps
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
16 gr.
windkr. 3