WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Welstand en Vervuiling
Wijdemeren, za 10 december 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

In de commissie RO werd gesproken over de vervuilde bouwgrond op de Knorr terrein in Nieuw Loosdrecht en kwam de nieuwe voorzitter van de welstandscommissie op bezoek.


De ambtelijke ondersteuning.

Knorrvervuiling

In een vorige commissie vroeg Erik Torsing (CDA) om het hele terrein te saneren en alle vervuiling met zware metalen te verwijderen. Hij schatte de kosten toen op 50.000 euro. Woensdagavond kwam Nico Borreman van bureau Wareco op bezoek in de commissie om de metingen toe te lichten en uit te leggen waarom bepaalde maatregelen wel en andere niet genomen worden om de vervuiling kwijt te raken. Hij legde een term als interventiewaarde uit. Ook lichtte hij toe waarom een sanering soms juist niet uitgevoerd moet worden, omdat die in sommige gevallen de situatie alleen maar verergerd.


Nico Borreman (Wareco) legt uit hoe het zit.

Hij begon met de mededeling dat de verontreiniging weliswaar het stempel ernstig verontreinigd krijgt, maar dat je zelfs dan dat water nog kan drinken of er je tuin mee besproeien. Er is in totaal 500 m3 ernstig vervuilde grond aangetroffen en 2000 m3 licht verontreinigde grond. De 500 m3 wordt afgegraven tot net boven het grondwater op 1,5 meter diepte en afgevoerd. De licht verontreinigde grond wordt gebruikt onder de wegen en parkeerplaatsen in het plan. Onder de percelen van de te bouwen huizen wordt schone grond aangebracht. In het plan komen tien percelen waarop een gebruiksbeperking ligt. Daar mag niet bemalen en geloosd worden (bijv. om een kelder aan te leggen. Warmtepompen mogen sowieso niet in het plan worden aangebracht. De provincie heeft goedkeuring gegeven aan de maatregelen.


Griffier Anita Jhinkoe-Rai en voorzitter Jan Willem Nienhuis (CDA).

Welstandscommissie

De nieuwe voorzitter van de de Welstands- en Monumentencommissie Mooi Noord-Holland, Sophie van Ginneken, kwam zich voorstellen in gezelschap van de aftredende voorzitter Dorine van Hoogstraten.


Links Sophie van Ginneken, rechts Dorine van Hoogstraten.

De dames waren van harte welkom in de commissie, zij het dat er zich meteen een discussie ontspon over nut en noodzaak van een Welstandscommissie. De Welstandscommissie is altijd een enigszins omstreden commissie, die in een grijs gebied opereert. De Welstandscommissie oordeelt over bouwplannen, of die mooi zijn of niet en of die in de omgeving passen waarin zij gepland zijn. Die bouwplannen kunnen complete nieuwbouw zijn, maar ook uitbreidingen tot zelfs in sommige gevallen het aanzien van een daklijst of een dakkapel.

Welstand schuurt

Dat schuurt op twee plaatsen. Ten eerste is wat de één mooi vindt, niet wat de ander mooi of passend vindt. Subjectief derhalve. En ten tweede is een welstandscommissie een adviesorgaan van het college. Omdat bij een eventuele rechtszaak over een ontwerp het advies van de welstandscommissie behoorlijk mee telt, zijn colleges niet zo gauw geneigd om af te wijken van dat advies, zelfs als de betreffende wethouder het eigenlijk met de aanvrager eens is.


Martin Vuyk (VVD)

Nanne Roosenschoon (D66)

Welstandsvrij?

In commissie ontspon zich dan ook meteen een debatje tussen Nanne Roosenschoon (D66) en Martin Vuyk (VVD) en de rest van de commissie. De beide liberalen zijn sterk voor welstandsvrij bouwen, ofwel het afschaffen van de Welstandscommissie. Nu wordt Sophie van Ginneken voor drie jaar benoemd. Als de raad af zou willen van de welstandscommissie, dan is nu het moment om daartoe te besluiten. In dat geval zal D66 tegen de benoeming stemmen, niet omdat men iets tegen de nieuwe voorzitter heeft, maar omdat men van de welstand af wil. Martin Vuyk (VVD) is iets milder. Mocht het tot een stemming komen, dan zal zijn partij voor de benoeming stemmen.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief