WIJDEMEERSE WEBKRANT
Wijdemeren wint Hoger Beroep
Ankeveen, do 27 augustus 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De gemeente ontving bericht dat de rechtbank in Amsterdam haar in hoger beroep gelijk gaf dat verjaring van de eigendom een perceel grond in Ankeveen niet aan de orde is.

Op 14 juli diende het hoger beroep dat de gemeente Wijdemeren instelde tegen de bewoners van een pand aan de Cannenburgerweg in Ankeveen . Het conflict draait om een strook grond van hun voortuin, die langs de Cannenburgerweg ligt. Eergisteren deed de rechtbank uitspraak in deze zaak ten gunste van de gemeente.


De Cannenburgerweg in Ankeveen.
Rechts de tuinen die deels op gemeentegrond liggen.

Vier jaar

De zaak sleept zich al vier jaar voort. Hij werd begonnen toen de gemeente medio 2011 de stedenbouwkundige visie over bedrijventerrein De Slenk publiceerde. Daarin was te zien dat de helft van alle voortuinen op de Cannenburgerweg in Ankeveen (aan de Ankeveense kant van de weg) was verdwenen en als weg was ingetekend. Eind december 2011 stuurde de gemeente 609 (stuitings) (landje pik) brieven naar adressen in heel Wijdemeren waarin zij werden gemaand om binnen een maand te laten weten of zij de "ingepikte" grond wilden ontruimen, huren of kopen (het revindicatieproject, nu Snippergroenproject).

Kantonrechter

De Ankeveners, die hun huis met de omstreden grond in 1999 kochten, hadden geen idee dat er een stuk omstreden grond in hun tuin zat. Zij lieten de zaak voorkomen bij de kantonrechter. Op 24 januari vorig jaar kwam de zaak van de twee Ankeveners voor het eerst voor de kantonrechter in Amsterdam. Daar werd het antwoord gezocht op de vraag of de heg van de Cannenburgerwegbewoners al meer dan twintig jaar als erfafscheiding had gediend. Met foto's en getuigenverklaringen konden de Ankeveners aantonen dat de heg daar al van voor 1970 (40, 50 jaar) stond. De rechter sprak dan ook uit dat de claim van de gemeente verjaard was (zeer ruim langer dan 20 jaar) en stelde de Ankeveners op 2 juni vorig jaar in het gelijk.

Hoger beroep

In januari van dit jaar ging Wijdemeren in hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter. De enige vraag die aan de rechter werd voorgelegd door Wijdemeren was of de omstreden grond al dan niet door de Ankeveners of hun voorgangers in bezit was genomen, hetgeen moest blijken uit zodanige handelingen met en op de grond en de afscheiding dat daaruit zonneklaar moest blijken dat hier geen huurder of erfpachter aan de gang was, maar dat degene die de grond inrichtte en afscheidde zonder enig spoortje twijfel wel de eigenaar moest zijn. De gemeente voerde tijdens de zitting aan dat er bijvoorbeeld een muur van anderhalve meter hoog rond de tuin gebouwd had moeten worden. Nu stond er slechts 40 jaar een heg en een hek van schaaldelen. De rechtbank vindt dat een huurder die heg en dat hek ook had kunnen plaatsen en geeft de gemeente daarom gelijk in de stelling dat de grond nimmer voldoende bewijsbaar in bezit werd genomen en dat er daarom geen sprake is van verjaring.

De Ankeveners moeten binnen zes weken na 25 augustus de grond ontruimen, tenzij de gemeente bereid is de grond aan hen te verkopen of te verhuren en tenzij de Ankeveners daar gebruik van zouden willen maken.

Zeer verbaasd

De advocaat van de Ankeveners is zeer verbaasd over deze uitspraak. Hij vraagt zich af hoe van buiten is te zien of het een eigenaar, dan wel een huurder van een pand is, die een erfafscheiding als een heg plant of een hek of een muurtje plaatst. Omgekeerd, heeft iedere inwoner van Wijdemeren die 20 jaar geleden een muurtje om zijn tuin (inclusief een stuk gemeentegrond) metselde, zelfs als hij huurder was, dan wel de overtuigende indruk gewekt aan de buitenwereld dat hij de eigenaar was?
Gezien de hoge kosten is het zeer de vraag of de Ankeveners het, ook geestelijk, nog op willen en kunnen brengen om nu na vier jaar in cassatie te gaan tegen deze uitspraak.

Opsteker voor Wijdemeren


Een deel van de stedenbouwkundige visie waarmee het begon.
De Cannenburgerweg in Ankeveen.
In rood de grond die de gemeente huis aan huis claimde bij de revindicatie.
Dat rood was tot 1960 de sloot en loopt bijna langs de hele weg.

De uitspraak is een opsteker voor de gemeente. Gisteren kwam het persbericht dat het project Snippergroen goed op schema ligt en vandaag kwam het bericht dat de gemeente deze rechtszaak heeft gewonnen. De uitspraak heeft consequenties voor alle bewoners aan de Ankeveense kant van de Cannenburgerweg, omdat daar rond 1960 een sloot lag, die gedempt werd, waarna de grond die daardoor ontstond huis aan huis in gebruik werd genomen, zonder dat het kadaster werd bijgewerkt en zonder dat de gemeente daar ooit bezwaar tegen maakte.

bron
WWK
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief