WIJDEMEERSE WEBKRANT
Revindicatiespook
Wijdemeren, di 13 januari 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Overmorgenavond, donderdag 15 januari, wordt het project revindicatie weer opgepakt door de gemeente met een informatieavond in De Drie Dorpen in Ankeveen.

Donderdagavond is de avond waarop de uitgestelde commissie Bestuur en Middelen wordt gehouden, waarin wordt gesproken over het initiatiefvoorstel van D66 om een referendumverordening Wijdemeren in te stellen en waar wordt gesproken over een nieuwe manier van vergaderen.

Klonen

In een persbericht van vandaag(zie onderaan dit bericht) kondigt de gemeente aan dat er op dezelfde avond ook een informatieavond over het zeer omstreden revindicatieproject wordt gehouden voor inwoners van 's-Graveland en Kortenhoef. De gemeente doet het in het persbericht voorkomen alsof bewoners een probleem, om niet te zeggen gewetensnood, hebben met snippergoen van de gemeente dat zij in gebruik hebben. Volgens het persbericht schiet de gemeente de bewoners te hulp met een vorstelijk aanbod om hen van hun probleem af te helpen. Voor € 100 per m2 wil de gemeente de bewoners graag van hun probleem verlossen als zij de grond van de gemeente kopen. Een soort aflaat...

De VVD voor...

De waarheid is helaas nog even weerbarstig als hij voor de verkiezingen in maart was. Voor de verkiezingen stelde de VVD een loket in over het revindicatieproject waar zeer veel schrijnende klachten binnen kwamen. De VVD stelde zich teweer tegen het toenmalige college van DB en D66. Sterker nog de VVD, onder leiding van Joep Frijdal, diende een Motie van Wantrouwen in tegen wethouder Jaap van Waveren over het revindicatiebeleid. Die motie kreeg grote waardering van Theo Reijn (CDA) en Felix Flameling (GL). Verwacht mocht dan ook worden dat het nieuwe CDA, PvdA/GL, VVD college, met, jawel, wethouder Joep Frijdal, met een compleet schone lei zou beginnen, waarbij de klachten, die de VVD verzamelde, serieus bekeken zouden worden door VVD-wethouder Joep Frijdal.

En de VVD na de verkiezingen

Niets is echter minder waar (vindt ook Putter). Door het college en de verantwoordelijk wethouder Joep Frijdal is een dubbelbesluit genomen dat geen enkel recht doet aan de hoge verwachtingen die de VVD voor de verkiezingen wekte met de Motie van Wantrouwen.

Enerzijds wordt bureau Eiffel ingeschakeld om alsnog in de komende tijd bewoners te benaderen om hen tot betaling van koop of huur van de, volgens de gemeente ten onrechte, in gebruik genomen grond te bewegen. Daarover gaat onderstaand persbericht. Het is domweg hetzelfde project dat het vorige college ook voorstelde.
In ons bericht van 4 september staat: "Wethouder Joep Frijdal noemde het voorstel tot uitbesteding aan Eiffel een prima voorstel van het vorige college."Maar het vorige college heeft het toen niet goed uitgelegd, waardoor het voorstel het niet haalde.” :aldus Frijdal." Niet goed uitgelegd... (12 rechtszaken, 8 verloren. € 400.000 kosten (vooral Kennedy van der Laan), € 65.000 opbrengsten)

Rekken, rekken

Anderzijds stuurt de gemeente echter actief, onder eigen verantwoordelijkheid, de lopende rechtszaken nog steeds aan. Sterker nog, de gemeente ging vorige week, samen met de advocaat van Kennedy van der Laan, gewoon weer in hoger beroep tegen een inwoner, waarbij de termijnen tot het uiterste gerekt werden, waardoor de onzekerheid voor de inwoner veel te lang duurde en nog steeds duurt. Nog steeds zijn er burgers die flinke juridische kosten maken om zich te verdedigen tegen de oppermachtige en rijke gemeente in een juridische procedure waarin de gemeente, volgens de kantonrechter midden vorig jaar, grote fouten heeft gemaakt in de claim en in de bestreden verjaring.

Revindicatiespook

Dat is wat anders dan: bewoners verlossen van een probleem of gewetensnood. En het is ook wat anders dan een project met de vriendelijke naam Snippergoen. De bewoners die indertijd een stuitingsbrief van de gemeente kregen met een "kadasterkaartje" kunnen de borst nat maken. Zeker de bewoners van de Overmeerseweg en de Cannenburgerweg (audio 3 Mb) waar het revindicatiespook, nu vermomd als Snippergroen in een Eiffelpak, weer huis aan huis gaat aankloppen om hen van hun probleem te verlossen door betaling van huur of de koopprijs aan de gemeente. Als zij hun eigen, door verjaring verkregen, grond niet al lang gehuurd of gekocht hebben om maar van het spook af te zijn...

Wordt vervolgd...

(De WWK redactie zal zich laten klonen om beide bijeenkomsten donderdag bij te kunnen wonen. Lukt dat niet, dan zal de dobbelsteen bepalen waar het schrijfblok en de pen van het vrije woord heen gaan...)

Lees ook het:

Dossier Revindicatie

persbericht

Informatieavond en persoonlijk contact bij project Snippergroen

De gemeente Wijdemeren maakt een nieuwe start met het project Revindicatie onder de naam Project Snippergroen. Het project biedt een oplossing voor inwoners die gemeentegrond in gebruik hebben, zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt. Inwoners die een stukje gemeentegrond gebruiken, krijgen eventueel de mogelijkheid om deze grond te kopen of te huren. Op donderdag 15 januari 2015 is een eerste informatieavond voor Kortenhoef en ’s-Graveland.

Informatieavond en persoonlijk contact

Het project Snippergroen wordt zoveel mogelijk per dorpskern uitgevoerd. Dit betekent dat per dorp opnieuw gekeken wordt naar het bestaande gebruik van gemeentegrond. In elk dorp komt een algemene informatieavond. Op 15 januari 2015 is de avond voor Kortenhoef en ’s-Graveland om 19.30 uur in De Drie Dorpen in Ankeveen. De betreffende inwoners hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Een avond voor Ankeveen volgt in het tweede kwartaal, Loosdrecht in het derde en Nederhorst den Berg in het vierde kwartaal van 2015. Naast algemene informatieavonden worden er persoonlijke gesprekken gepland. Met deze aanpak hoopt de gemeente met iedere inwoner overeenstemming te bereiken.

Kopen van snippergroen

Inwoners van Wijdemeren kunnen snippergroen kopen wanneer het voldoet aan de toetsingscriteria, die terug te vinden zijn op de website. Tijdens het project geldt voor uitgeefbare stroken snippergroen een vaste verkoopprijs van € 100 per m² kosten koper, tot en met een oppervlakte van 100 m². Dit is aanzienlijk lager dan de gangbare grondprijs in Wijdemeren. Bij een aankoop van meer dan 100 m² taxeert een door de gemeente aangewezen taxateur de grond. Voorwaarde is wel dat de grond onbebouwd blijft.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente www.wijdemeren.nl/snippergroen.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
WWK/PB
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief