WIJDEMEERSE WEBKRANT
Verjaring in Revindicatie
Ankeveen, di 3 juni 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De kantonrechter heeft in de revindicatiezaak van Margo Schoote gisteren bepaald dat de claim van de gemeente op haar grond verjaard is. Zij is in het gelijk gesteld.

Lange voorgeschiedenis

De zaak heeft een lange voorgeschiedenis, van voor het revindicatieproject.
In 2011 ontdekte Margo Schoote dat op een kaartje van het bestemmingsplan Cannenburgerweg in Ankeveen de weg verbreed was, zodanig dat haar halve voortuin omgetoverd was in weg. Zij maakte bezwaar dat werd afgewezen en spande daarna een rechtszaak tegen de gemeente aan.


Met dit kaartje begon het in 2011. Het concept bestemmingsplan Canneburgerweg.
In rood de geplande wegdelen in de voortuinen langs de Cannenburgerweg.

Eind 2011 kwam daar een brief van de gemeente overheen, één van de ruim 600 brieven die de gemeente naar inwoners zond om hun grond te reclaimen. In die brief stelde de gemeente dat Margo Schoote de grond van haar voortuin illegaal in gebruik had genomen. Binnen een maand moest zij laten weten of zij die grond zou huren of zou ontruimen.
De rechtszaak die al liep kreeg een nieuwe impuls. Het werd nu één van de vele revindicatiezaken die de gemoederen in Wijdemeren hevig beroerden. In de commissievergadering van 5 februari sprak Margo Schoote in, samen met nog twee aanwonenden van de Cannenburgerweg en Erik Vollers uit Nederhorst. Tijdens die commissie gaf de jurist van Kennedy-VanderLaan een college eigendomsrecht en verjaring. Zij betoogde dat er in alle gevallen geen sprake was van verjaring, maar van houderschap. Ofwel, het leek misschien wel of de bewoners de omstreden grond al veertig jaar of meer in gebruik hadden (verjaring), maar in werkelijkheid was er sprake van houderschap. (Je bewaart de grond tot de rechtmatige eigenaar zijn eigendom komt opeisen).


De verdedigingslinie van het Wijdemeerse bastion in actie op 5 februari van dit jaar.
Advocate Carolijn Kuipers (Kennedy Van der Laan), Marit Fröger (projectleider revindicatie en senior medewerker van Wijdemeren), gemeentesectretaris Jan Visser en wethouder Jaap van Waveren (Dorpsbelangen).
(Foto: Douwe van Essen)

Met dat standpunt (houderschap) van Kennedy-Vanderlaan maakte de rechter in het vonnis gisteren korte metten.

Het belangrijkste citaat uit het vonnis:


Samengevat:

Er is niet meer na te gaan wanneer de erfafscheiding op de huidge plek is neergezet, maar Margo Schoote heeft met foto's en getuigenverklaringen van de buren aannemelijk gemaakt dat die afscheiding er zeker al staat vanaf de jaren zeventig, maar het kan ook veel eerder zijn. En dus moet voor de verjaring gerekend worden vanaf 1970. Daarmee is bewezen dat de claim van de gemeente, die pas van 15 december 2011 dateert (één van de ruim zeshonderd brieven), "ruimschoots verjaard" is. Omdat verjaring bewezen is, is het onbelangrijk of de eerste ingebruikname in 1960 of 1970 te goeder trouw was of niet.
Voorts moet de gemeente meewerken aan aanpassing van het kadaster zodanig dat de grond op naam van Margo Schoote en haar man komt te staan.

Blij en opgelucht


Margo Schoote
(Foto: Rik Jungmann)

Margo Schoote was gisteren dolblij en opgelucht na drie jaar buikpijn, juridische strijd met de gemeente, hoge kosten en neerbuigende opmerkingen van het gemeentebestuur aan haar adres. Eindelijk had zij het gevoel dat er recht werd gedaan.
Zij wil aanstaande donderdagavond inspreken in de commissie Bestuur en Middelen als het kostenoverzicht van de juridische bijstand door Kennedy-VanderLaan wordt behandeld. Haar motivatie is dat er bij haar in de buurt, maar ook in heel Wijdemeren, ongetwijfeld burgers zijn die geen geld of geen kennis hadden om de gemeente te weerstaan in juridische procedures en daarom maar in arren moede huur betalen voor hun eigen grond. Zij is blij dat haar recht is gedaan, maar het knaagt aan haar gevoel voor recht dat andere burgers, waarvan zij er enkele kent, nog steeds in de verdrukking zitten of betalen voor hun eigen grond.

Dossier Revindicatie

bron
WWK
foto
div.
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief