WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
De Motie lag Klaar
Wijdemeren, di 8 oktober 2013

Het ging niet langer. Dat vonden drie wethouders, twee van DB en één van D66 van de samenwerking met VVD wethouder Gerard Abrahamse in het college.


Het college.

De drie wethouders, Gert Zagt (DB), Jaap van Waveren (DB) en Joost Boermans (D66) zegden een week geleden het vertrouwen op in hun collega Gerard Abrahamse (VVD). In het persbericht dat de gemeente uitgaf over de vertrouwensbreuk stond: "Hoofdaanleiding is de financiële gang van zaken rond de verkeersproblematiek op de vaartwegen in ’s-Graveland en Kortenhoef." Dat het niet boterde tussen (met name) de DB-wethouders en hun VVD-collega was al lang duidelijk.

Lange aanloop

Bij een aantal kwesties stonden zij lijnrecht tegenover elkaar. Het bestemmingsplan Tussen de Dijken liet al grote frictie zien. De drie wethouders spraken toen het machtswoord tegenover het voorstel van Abrahamse. In juni trad Martin Vuyk (VVD) af als voorzitter van de Commissie Bestuur en Middelen o.a. ook vanwege Tussen de Dijken.
Bij het raadsbesluit om de proef met de bloembakken uit te voeren lieten de DB-wethouders aantekening maken dat zij het een onvoldragen voorstel (van wethouder Abrahamse) vonden. De gondelvaart in Loosdrecht verbaasde vriend en vijand nog meer. Gert Zagt en Jaap van Waveren timmerden, samen met hun fractie, een varende bloembak in elkaar met het opschrift Wethouder G.A. weg naar Utrecht. Het kon een grap zijn, maar het leek meer op een politieke stellingname. De afgelopen weken kwam daar de kwestie Eikenrode bij. In die kwestie nam wethouder Abrahamse een minderheidsstandpunt in. Hij vond dat er een hek om Eikenrode moest komen. De rest van het college vond dat niet. Nadien volhardde de wethouder in zijn standpunt over Eikenrode en het Bos van Hacke, hetgeen de sfeer niet verbeterde. Ook het feit dat Abrahamse weigerde de motie van het CDA uit te voeren om in gesprek te gaan met de Vrienden van het Bos van Hacke en Nico Ockhuisen droeg niet bij tot de sfeer. Vorige week dinsdag barstte de bom in het college.

Bestuursstijl

Naast politieke meningsverschillen was daar ook de compleet verschillende bestuursopvatting van Abrahamse en de DB wethouders. Al te grote dossierkennis had wethouder Abrahamse niet, hetgeen regelmatig aan de oppervlakte kwam. Hij bestuurde op hoofdlijnen. (Zo bleek onlangs dat hij niet wist dat er in de jaren negentig een referendum was gehouden in 's-Graveland over het verkeer op de Vaartwegen.)
De DB wethouders daarentegen kennen hun dossiers en de voorgeschiedenis, zeker als die in Loosdrecht ligt. Ook die totaal verschillende bestuursstijlen gaven soms frictie.

Koninklijke weg


Een getergde wethouder Gerard Abrahamse.

Gisteravond werd een extra raad gehouden over de ontstane situatie. Wethouder Gerard Abrahamse koos voor de koninklijke weg en had in zijn persverklaring laten weten dat hij zich wenste te verdedigen in deze kwestie. Fractievoorzitter Jan Hermans (PvdA) ontbrak op deze vergadering. hij liet zich vertegenwoordigen door Felix Flameling (GL). Bij de opening van de vergadering verzocht Joep Frijdal, de fractievoorzitter van de VVD om een allerlaatste lijmpoging. Het bleek dat er de afgelopen week al lijmpogingen waren geweest, die tot niets hadden geleid. Het verzoek leidde tot geërgerde reacties bij René Voigt (DB) en Nanne Roosenschoon (D66), die er niets in zagen. Burgemeester Martijn Smit vatte het verzoek samen tot: "Dit is een ordevoorstel. Dat doen we dus niet."

Teamwork


De DB wethouders Zagt en Van Waveren.

Wethouder Gert Zagt (DB) opende de avond, mede namens DB-collega van Waveren. Hij verklaarde dat het geen fijne avond was. "Nee, het gaat niet om de bloembakken en niet om de meerkosten. Het gaat om teamwork. Hoen neem je elkaar mee en informeer je elkaar. Het college is een team. Wij voelen ons ook verantwoordelijk voor elkaars portefeuilles. Toch gaf hij aansluitend een feitenrelaas over de bloembakkenproef en hoe daar 40.000 euro voor was uitgetrokken en de teller nu al op 125.000 staat. ertrouwen is goed, controle is beter. Er is nog veel meer, maar ik klap verder niet uit de school.

D66 hoop op nieuwe VVD wethouder

Wethouder Joost Boermans verklaarde prettig te hebben samengewerkt met Gerard Abrahamse, die hij een taalkunstenaar noemde. Overschrijdingen kunnen gebeuren, maar wij zijn collectief verantwoordelijk. De extra uitgaven en de dekking voor de bloembakkenproef, waar hij voor was, zag hij niet. Over de aanpak van Eikenrode door Abrahamse was hij niet te spreken. "Ik hoop dat Gerard Abrahamse zelf de conclusie trekt uit deze situatie. Een nieuwe VVD wethouder is welkom."

Iemand lozen

Wethouder Gerard Abrahamse opende glashelder. "Vertrouwen opzeggen is de ultieme manier om iemand te lozen. De aantijgingen, als zou ik onbetrouwbaar zijn, grieven mij tot op het bot. Aansluitend gaf hij zijn visie op de gebeurtenissen rond de bloembakken en de financiële dekking die hij daarvoor uit het budget Rationeel Wegbeheer in gedachten had. Ïk heb daar nooit geheimzinnig over gedaan.

Des duivels

Het Noordereinde bestempelde hij vanaf het plaatsen van de eerste bloembak tot oorlogsgebied. De uitvoerder werd uitgescholden. Hijzelf had drie keer aangifte kunnen doen van de mail die hij ontving. "Ik kreeg geen steun van mijn collega's. Niemand zei: 'Trek je het nog wel Gerard?'"
Voor hem barstte de bom toen Gert Zagt (wethouder financiën) hem om een kostenoverzicht had gevraagd. Abrahamse zou dat de volgend dag geven, maar wilde er eerst zelf nog even naar kijken. Het bleek hem dat Gert Zagt de middag tevoren al zelf naar de afdeling was gegaan om het overzicht op te halen. "Ik was des duivels."
"De DB gondel was een voorbode van wat er nu is gebeurd. Collega Boermans vond het ook een smakeloze vertoning. Ik heb een ander gevoel voor humor."

"Bij de lijmpoging bleek dat ik diep door het stof moest. Maar VVD'ers zijn trots op hun beginselen. Ik laat me niet beledigen. De VVD is een warm bad voor mij. Aan u het oordeel of deze wethouder een onbetrouwbaar sujet is." Nadat de wethouder uitgesproken was klonk er applaus van één persoon, Patrick Kreuning uit Ankeveen.

De raad aan het woord


René Voigt (DB)

Burgemeester Martijn Smit

René Voigt (DB) diende mede namens D66 meteen, zonder de uitkomst van het debat af te wachten, een Motie van Wantrouwen in tegen wethouder Abrahamse. Hij motiveerde die motie met de vaststelling dat er geen vertrouwen in het college bestaat en er daardoor geen collegiaal bestuur meer mogelijk is. Hij wilde wel weten of de VVD in de coalitie bleef of eruit zou stappen. Die vraag leidde tot een schorsing, aangevraagd door Joep Frijdal (VVD).

Na de schorsing kreeg Nanne Roosenschoon (D66) het woord. Het is een treurige dag. Het lijmen is helaas niet gelukt. Liesbeth Siderius (Siderius) vond dat college en raad sowieso onvoldoende over de bloembakken geïnformeerd waren door de wethouder. Felix Flameling (GL) wil weliswaar geen wethouder van buiten, maar is met deze situatie niet blij. Hij wilde graag van wethouder Gert Zagt horen of de uitspraak van Abrahamse over het "achter zijn rug om" ophalen van het kostenoverzicht juist was.

Sommetje zo te maken


De CDA fractie.

Theo Reijn (CDA) sprak van een bijzondere avond. "Het sommetje dat ik op 4 september maakte, dat de bloembakken ons € 100.000 tot € 150.000 gingen kosten had wethouder Zagt toch ook kunnen maken?" Het indienen van de motie door DB noemde hij puur machtsmisbruik. "Wij hebben niet minder, maar ook niet meer vertrouwen in wethouder Abrahamse." Joep Frijdal (VVD): "Het opzeggen van het vertrouwen was een stok om de hond te slaan. Alle kosten zijn gedekt. Het gaat hier om electoraal gewin. De achterban van DB is tegen de bloembakken. Bij aaannemen van de motie zal de VVD uit de coalitie stappen."

Burgemeester Martijn Smit voorkwam dat wethouder Gert Zagt hoefde te antwoorden op de vraag van Felix Flameling en anderen over het ophalen van het kostenoverzicht. Volgens de burgemeester was dat incident een klein onderdeeltje van het hele proces dat al aan het escaleren was. Hij wilde daarom niet dat op dit soort details gefocust werd.

12 tegen 6


Wethouder Gerard Abrahamse schudt de DB fractie de hand.

Bij de hoofdelijke stemming bleken DB (10), Siderius (1) en D66 (1) de motie van Wantrouwen te steunen. Tegen stemden het CDA (3), GL (1) en de VVD (2). De PvdA was afwezig.
Aansluitend bood wethouder Abrahamse zijn ontslag aan. Hij verklaarde het een droevig moment te vinden en wees op de vele dossiers die stil komen te liggen. Daarna gaf hij iedereen een hand en werd de vergadering gesloten.

Dossier Verkeer 's-Graveland

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief