WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Fase 1 30 km Zones
's-Graveland, vr 21 december 2012

Het Noordereinde tussen de Slenk en de Klapbrug wordt fase 1 in de inrichting van de 30 km zones op de Vaartwegen.


De publieke tribune.

DB verdeeld

DB legde een zeer gedetailleerd amendement op tafel inclusief een planning van de stappen en werkzaamheden. Volgens René Voigt was er binnen zijn partij sprake van drie stromingen. Twee leden die tegen de 30 km zone zijn. Zeven leden die wel een 30 km zone steunen, zij het dat binnen die zeven ook nog twee stromingen zijn. Een stroming die terughoudend wil zijn met het aanbrengen van 30 km zones en een andere stroming die alle vaartwegen over de hele lengte wil inrichten als 30 km zone.
Co de Kloet was de woordvoerder van de twee DB-leden die tegen de 30 km zone zijn. "Ik ben tegen deze chaotische gang van zaken. De voorstanders klinken veel meer door dan de tegenstanders. Ik ben samen met Henk de Kloet tegen de inrichting van 30 km zones op de vaartwegen."


René Voigt: Drie smaken Dorpsbelangen:
- Voor
- Tegen
- Een beetje voor/tegen

Snelle korte proef


Joep Frijdal (VVD): Snelle korte proef.

Joep Frijdal (VVD) preekte enigszins voor eigen parochie als bewoner van het Noordereinde. Hij pleitte krachtig voor een kortdurende snelle proef die volgens hem zal aantonen dat een 30 km zone helemaal niet zo dramatisch is, ook niet voor de hulpdiensten. Hij verdedigde een VVD amendement waarin een proef werd voorgesteld op Noordereinde, Cannenburgerweg en Koninginneweg.

CDA zeer kritisch


Theo Reijn (CDA) betoogt over de 30 km zone.

Theo Reijn (CDA) had niet veel op met het voorstel om de chicanes, asverspringingen en drempels aan te brengen. Hij pleitte ervoor om alle hoofdwegen een 50 km regime te laten houden, tenzij er een stukje echt 30 km moet worden. Fietsers op de rijbaan (wat hoort bij een 30 km regime) leek hem een slecht idee. Ook de weerstand bij de hulpdiensten en de waarschuwingen van burgemeester Smit op dat vlak wekten bij hem onrust over het raadsvoorstel van wethouder Gerard Abrahamse. Ook wees hij erop dat er geen sprake is van een proef, maar dat hier fase 1 van een plan wordt uitgevoerd dat voor de verkiezingen van maart 2014 afgerond moet zijn.

Geen dekking

Een thema dat bij alle partijen terugkwam was het gebrek aan dekking van de kosten in het raadsvoorstel. Het is duidelijk dat de nu begrote 40.000 euro volstrekt onvoldoende is om de maatregelen op alle vaartwegen uit te voeren en ook nog eens onderzoek te doen naar de effecten. Wethouder Abrahamse beaamde dat, maar verklaarde later voor die dekking te gaan zorgen. Die houding veroorzaakt een scheiding binnen het college. De beide DB wethouders vinden het een onvoldragen raadsvoorstel en steunen dat ook niet.

Bij de stemming van het geamendeerde raadsvoorstel bleken vijf leden tegen het voorstel te stemmen. Voor stemden de overige dertien leden, waarna er een mager applausje op de publieke tribune klonk.
(Jan Hermans PvdA had de raad intussen verlaten, vandaar 18 i.p.v. 19 raadsleden.)

Dossier Verkeer 's-Graveland

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief