Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Wijdemeerse Webkrant

Bron: DB Loosdrecht
Wijdemeerse Webkrant


Schisma Dorpsbelangen

Wijdemeren, 21 augustus 2003. De fractie Dorpsbelangen in de gemeenteraad van Wijdemeren is gescheurd in een Loosdrechts deel en een 's-Gravelands deel. Dat blijkt uit onderstaand persbericht van DB Loosdrecht van vanavond.

Het zat er al een hele tijd in dat de fractie Dorpsbelangen zou scheuren vanwege verschillen van inzicht tussen het Loosdrechtse en het 's-Gravelandse deel van de fractie. In de wandelgangen waren verhalen te horen over vergaderingen waar men elkanders inzichten met luide stem bestreed. Uit diverse incidenten het afgelopen jaar was ook op te maken dat de beide smaldelen ieder een eigen verschillend gezicht naar de buitenwereld trokken.


René Voigt (Fractievoorzitter
DB Wijdemeren)

Zo was er vorig jaar op 6 juni een frontale botsing tussen René Voigt (fractiezoorzitter DB) en Tineke Franssen (voorzitter DB Loosdrecht) over de aankoop van Huize Brugchelen. Op 3 juni had Tineke Franssen zich met hand en tand verzet tegen de aankoop van het bejaardenhuis voor de uitbreiding van het gemeentehuis van 's-Graveland.

Op 25 september berichtte de Gooi- en Eemlander over een ruzie tussen de beide DB-onderdelen. Volgens de Gooi dreigden Tineke Franssen en Adriaan Doets toen zelfs met opstappen. De ruzie ging over het al dan niet delegeren van bevoegdheden inzake artikel 19 procedures (bestemmingsplannen) aan het college van B&W. Er werd openlijk gesproken over wantrouwen en machtswellust van het college.


Wethouder Co de Kloet
(DB Wijdemeren)

In mei van dit jaar was het weer raak. Wethouder Co de Kloet (DB 's-Graveland) had een badinerend stuk geschreven over de plek van gemeentesecretaris Ria van Rhijn na het aantreden van griffier Baerte de Brey in het duale stelsel. In een ingezonden brief nam Tineke Franssen (voorzitter DB Loosdrecht) nadrukkelijk afstand van het schrijfsel van haar politiek verwante collegelid. Tevens voegde zij toe dat in het vervolg teksten alleen van DB Loosdrecht afkomstig zouden zijn als er ook DB Loosdrecht onder zou staan. (Hetgeen het geval is met onderstaand persbericht.)


André Spils
(DB Loosdrecht)

Op 3 juni jongstleden voerde DB Wijdemeren ('s-Graveland en Nederhorst den Berg) op zijn beurt een frontale aanval uit op Jaap van Waveren, die schreef over de oude 's-Gravelandse politieke cultuur. In dit debat was het van de zijde van DB Loosdrecht muisstil, hetgeen een signaal was dat DB Wijdemeren in deze discussie alleen stond. Daarop kwam tijdens de raad van juni wel weer een reactie van René Voigt (DB Wijdemeren). Toen André Spils (DB Loosdrecht) een onvriendelijke opmerking over de SV 's Graveland maakte en Jaap van Waveren in bescherming nam, reageerde Voigt direct door te zeggen dat hij het met de uitingen van Spils oneens was, zowel t.a.v. de SV als t.a.v. van Waveren. Waarmee weer een nieuwe episode aan de ruzie werd toegevoegd.


Ger Zagt, vanaf vandaag
fractievoorzitter DB Loosdrecht.

En nu is de breuk een feit. In het college zit een DB Loosdrecht wethouder (Yvonne Siemons) en een DB Wijdemeren wethouder (Co de Kloet). Directe gevolgen voor het college zijn niet te verwachten, tenzij er spannende debatten gaan komen, waar de wegen van de DB's zich scheiden en tegengesteld gestemd gaat worden. Dan kunnen er verrassende dingen gaan gebeuren.

Persbericht

Van: Dorpsbelangen Loosdrecht
Datum: 21 augustus 2003
Betreft: Nieuwe fractie in gemeenteraad van Wijdemeren

De in 2001 via Dorpsbelangen Loosdrecht gekozen raadsleden, t.w. Gert Zagt, Miep van Hattem-Allon en André Spils hebben besloten om met onmiddellijke ingang de samenwerking in de fractie van Dorpsbelangen te beëindigen. De genoemde fractieleden zullen onder de naam “Dorpsbelangen Loosdrecht” hun werkzaamheden in de raad van de gemeente Wijdemeren als vanouds voortzetten. De reden voor deze ingrijpende beslissing is dat zij onvoldoende basis voor verdere samenwerking aanwezig achten. Zij streven een duidelijk andere stijl van politiek na. Overigens blijven zij onverkort en zonder enig voorbehoud het huidige collegeprogramma ondersteunen.

Dit besluit wordt unaniem gesteund door het bestuur van Dorpsbelangen Loosdrecht en het is voor hen ook reden om de relatie met Dorpsbelangen Wijdemeren te beëindigen. Dorpsbelangen Wijdemeren werd overigens na de verkiezingen opgericht door de afdelingen ’s-Graveland en Nederhorst den Berg zonder daarin de afdeling Loosdrecht te kennen.

De fractie “Dorpsbelangen Loosdrecht” zal vanaf nu in de nieuwe vorm naar buiten treden. De fractieleden zijn van mening dat zij op deze wijze beter invulling kunnen geven aan wat zij destijds aan de burgers van Wijdemeren hebben beloofd.

Gert Zagt
fractievoorzitter Dorpsbelangen Loosdrecht


Reacties

Het Wijdemeerse weer:
half bewolkt, 21 graden

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...