Vorig bericht

Home

Volgend bericht


DBL: tegen Brugchelen

Wijdemeren, 3 juni 2002. In de Gooi vanavond een uitgebreid artikel van Nico Postma over de voorgenomen aankoop van Huize Brugchelen voor de uitbreiding van het gemeentehuis. Hij peilde de meningen bij de diverse partijen en dat was verrassend.

Tineke Franssen de voorzitter van Dorpsbelangen Loosdrecht zegt zich met hand en tand te zullen verzetten tegen de aankoop van Brugchelen, omdat zij bang is voor een stijging van de OZB. Zij vindt dat de gemeente het leegstaande Knorr gebouw moet kopen dat tegen Hilversum aan ligt, nabij Zonnestraal. "Alleenstaande moeders zijn de beste economen in dit land. Dat ben ik al achttien jaar, dus ik ben een topeconoom" :vertrouwt zij Nico Postma toe. Zij wil eerst de begroting zien, want ze heeft al geruchten gehoord dat er sprake zal zijn van een structureel tekort van enkele miljoenen. Het is opmerkelijk dat de voorzitter van Dorpsbelangen Loosdrecht zo fel uithaalt naar een voorstel van het eigen college waarin twee wethouders van Dorpsbelangen zitten. De fractievoorzitter van Dorpsbelangen, René Voigt, komt in het artikel niet aan het woord, waarmee het wellicht de vraag is of de mening van Tineke Franssen overeenkomt met die van de voltallige DB fractie.

Betske van Henten, de fractievoorzitter van het CDA en coalitiepartner van DB, reageert enthousiast op de plannen om Brugchelen aan te kopen, al moet ze nog met de fractie het uiteindelijke standpunt bepalen. Centraal gelegen op een prachtige locatie.

De PvdA, bij monde van fractievoorzitter Lia Moote houdt haar kruid nog even droog. Zij wacht de commissievergadering van 13 juni eerst eens even af voordat ze zegt wat ze er van vindt.

Nelleke Schenkkan van GroenLinks en Felix Flameling van D66 kunnen zich vinden in de voorgestelde aankoop van Brugchelen. Els van Hall van oppositiepartij VVD houdt haar oordeel nog even voor zich. Gerit van den Broek is openhartiger. "Die Loosdrechters slaan altijd op de trom als ze denken dat ze worden benadeeld." :zegt hij. Zelf vindt hij Brugchelen een fantastische locatie.

Felix Flameling vindt het een goed idee om het gemeentehuis van Nederhorst den Berg te gebruiken voor appartementen. Wel is hij van mening dat er een burgerzakenloket moet blijven. Nelleke Schenkkan heeft geen behoefte aan loketten her en der als haar plan voor een burgerzakenbus wordt uitgevoerd.


Reacties

Auteur: Rik Jungmann Foto's: - Bron: Gooi- en Eemlander
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...