Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bronnen: WieWatWaar, DB Wijdemeren


Wijdemeerse veenbrand

Wijdemeren, 3 juni 2003. Er lijkt zich een ondergrondse Loosdrechts - 's-Gravelandse veenbrand te ontwikkelen tussen Dorpsbelangen Wijdemeren enerzijds en Jaap van Waveren, de schrijver van het gemeentelijke nieuws in de lokale bladen, anderzijds.

Eerder waren wij al getuige van een meningsverschil binnen de redactie van de Wie Wat Waar over de bijdragen van Jaap van Waveren. Ditmaal is Dorpsbelangen Wijdemeren "not amused" over zijn inbreng.

De 's-Gravelandse politieke cultuur

In de Wie Wat Waar van 14 mei schreef Jaap van Waveren onder de kop "De 's-Gravelandse politieke cultuur bestaat nog" een stuk over de commissiebehandeling van het gebouwenplan in 's-Graveland. Het gebouwenplan is een plan dat circa zes jaar geleden ontstond. In dat plan wordt geld, dat vrijkomt uit het voormalige Plutoterrein in 's-Graveland, gebruikt om een aantal 's-Gravelandse verenigingen van nieuwe huisvesting te voorzien en om de brandweerkazerne in Kortenhoef te verplaatsen naar De Kwakel in Kortenhoef.  In zijn artikel legt Jaap van Waveren de vinger op dubbelfuncties en verbanden binnen Dorpsbelangen Wijdemeren.

Zo schrijft hij: "De heer Glijn, enthousiast aanhanger van Dorpsbelangen Wijdemeren, kon enig gevoel voor dramatiek niet ontzegd worden toen hij het college voorhield dat er toezeggingen waren gedaan voor de vernieuwing van de kleedaccommodatie van zijn vereniging." (De S.V. 's-Graveland red.) Verderop schrijft Jaap in het artikel: "De voorzitter van de commissie REO, Henk de Kloet, is eveneens lid van Dorpsbelangen Wijdemeren. Zijn broer Bert de Kloet is overigens weer penningmeester van SV 's-Graveland en eveneens lid van Dorpsbelangen Wijdemeren." Hij schrijft dat Henk de Kloet als commissievoorzitter druk uitoefent op zijn Loosdrechtse partijgenoot Ger Zagt om akkoord te gaan met het gebouwenplan. Jaap van Waveren sluit het artikel af met: "Het zal nog spannend worden tijdens de komende raadsvergadering en het valt nog te bezien of het optreden van het trio J. Glijn, J. de Kloet en H. de Kloet succesvol zal zijn geweest."

Toelichting van de redactie om het bovenstaande volledig te kunnen begrijpen:

  • J. de Kloet is wethouder Co de Kloet.
  • Joop Glijn is ook redacteur van de Wie Wat Waar en nam publiekelijk afstand van de bijdragen van Jaap van Waveren in dat blad.
  • Het agendapunt gebouwenplan werd van de raadsagenda van mei afgevoerd.

Opwinding

Binnen Dorpsbelangen Wijdemeren is over de verslaggeving van Jaap van Waveren opwinding ontstaan. Ria Hennis van Dorpsbelangen Wijdemeren afdeling Nederhorst den Berg mailde de twee onderstaande ingezonden stukken naar de Wijdemeerse Webkant. Wij plaatsen de stukken hieronder met de uitdrukkelijke kanttekening dat het ingezonden brieven zijn waarvoor de inzenders zelf de volledige verantwoordelijkheid dragen.

Het eerste stuk is ondertekend met Dorpsbelangen Wijdemeren. Het stuk dat enige weken geleden in de Wie Wat Waar stond over de plaats van de gemeentesecretaris, was ondertekend met Dorpsbelangen. Dat was toen voor de voorzitter van Dorpsbelangen Loosdrecht, Tineke Franssen, aanleiding om een rectificatie te plaatsen. Dit keer is duidelijk dat het ingezonden stuk afkomstig is van Dorpsbelangen Wijdemeren, waarin DB 's-Graveland en DB Nederhorst den Berg zijn samengegaan.

ingezonden brief

Nieuws van Dorpsbelangen

In de Brug en de Wie Wat Waar verschijnen regelmatig stukjes, die op zn zachts gezegd nogal tendentieus van toon zijn. Jaap van Waverens sympathie ligt duidelijk in zijn eigen dorp Loosdrecht. Voor een journalist die onafhankelijk en objectief moet kunnen verslaan wat er in ons dorp Wijdemeren gebeurt en aan de hand is, is dat een grote handicap. Jaap is tenslotte ingehuurd en wordt betaald om verslag te doen van o.a. de raads- en commissie vergaderingen. Als Dorpsbelangen Wijdemeren kunnen en willen we hier niet verder op ingaan. En correctie is wel op zn plaats. Dorpsbelangen s-Graveland heeft in 2001 het initiatief genomen om zowel in Nederhorst als in Loosdrecht een belangenpartij op te richten onder de naam "Dorpsbelangen". Na de verkiezingen van november 2001 zouden de drie partijen samen verder gaan onder de naam: "Dorpsbelangen" voor de gemeente Wijdemeren. Deze samenwerking is intussen wel gerealiseerd met de Dorpsbelangenpartijen in s-Graveland en Nederhorst den Berg onder de naam Dorpsbelangen Wijdemeren.
Loosdrecht heeft na het succes met de verkiezingen besloten het samengaan nog even uit te stellen tot nader datum. Afijn, we zien wel waar en wanneer het schip strandt. De samenwerking binnen de fractie van Dorpsbelangen n de steun die de nieuwe bestuurders krijgen van de oudgedienden in de gemeenteraad en het College verloopt overigens wel goed. Het bestuur van Dorpsbelangen Wijdemeren bestaat uit 7 personen te weten 4 uit s-Graveland en 3 inwoners van Nederhorst den Berg, waarvan 2 in het dagelijks bestuur. Heeft u na dit stukje nog vragen? Bel ons gerust dan even! U kunt ons ook bereiken via e-mail info@dorpsbelangen.nl

Donkere wolken

In de Brug van 21 mei wordt er verslag gedaan van de financile heroverweging van het College voor de periode 2003-2006. Een lastenverzwaring voor de inwoners van Wijdemeren schijnt niet langer te vermijden. In samenwerking en overleg met onze wethouders de Kloet en Siemons zullen we ons in de komende periode buigen over de mogelijkheden om de lastenverzwaring te beperken. Vanuit Den Haag pakken al genoeg donkere wolken samen. Met de creativiteit van de leden van Dorpsbelangen uit geheel Wijdemeren moet het toch mogelijk zijn enig lichtrandje rond dit wolkendek te ontdekken? We beloven niet dat het lukt, we beloven wel dat we er alles aan zullen doen om de lasten daar neer te leggen waar ze het beste gedragen kunnen worden!

Dorpsbelangen Wijdemeren

Het tweede stuk is geschreven en ondertekend door wethouder Co de Kloet, namens Dorpsbelangen Wijdemeren. Ook als hij het niet ondertekend had, dan nog was het niemand ontgaan dat het van zijn hand is.

Ingezonden brief

Toen wij bij het verlengen van het contract voor het gemeentelijke nieuws bedongen, dat voortaan ook in Wie Wat Waar en De Brug een verslag van raads- en commissievergaderingen zou komen, konden we niet vermoeden dat we in handen zouden vallen van een verslaggever met een dubieuze wijze van werken.
Jaap van Waveren is de naam, en gezien zijn laatste verhaal over de commissievergadering REO blijkt hij er een maffe, beangstigende complot-theorie op na te houden die hem helaas diskwalificeert als betrouwbaar en onafhankelijk verslaggever.
Het is daarbij ook niet te vatten dat met name Wie Wat Waar - maar dat geldt ook voor De Brug - hem zomaar zonder meer de vrije ruimte biedt. Hij suggereert in dat verhaal een soort onoirbare samenspanning van Dorpsbelangen-aanhangers rondom het 's-Gravelandse gebouwenplan, en dat kan niet anders worden geduid dan een poging een wig te drijven tussen Loosdrechtse en 's-Gravelandse vertegenwoordigers in de Raad.
Zijn grondige afkeer van Dorpsbelangen is algemeen bekend. Maar dit is zondermeer een misselijke actie. En tekenend voor de kleinzielige mentaliteit van waaruit hij zijn werk doet. Aan die achtergrond valt waarschijnlijk niets aan te veranderen.
Maar Wie Wat Waar en De Brug zouden beter moeten weten. En misschien eens een vuist kunnen maken.

Co de Kloet Voor Dorpsbelangen Wijdemeren


Reacties

Het Wijdemeerse weer:
bewolkt, maar warm, 28 graden

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...