Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Bonje bij DB?

Wijdemeren, 25 september 2002. De Gooi- en Eemlander opent vanavond het regiokatern met onderstaande opvallende kop. Het blijkt dat er onenigheid is gegroeid tussen de Loosdrechtse en de 's-Gravelandse delen van de partij.

Dorpsbelangen ruziet over macht Wijdemeren

In de wandelgangen ging het gerucht al langer dat het niet boterde tussen de beide subfracties. Uit het artikel in de Gooi valt op te maken dat de vlam in de pan is gegaan door het voorstel van het college van B&W om de bevoegdheden inzake artikel 19 procedures aan het college te delegeren. Het artikel spreekt van vergaderen in een ruziesfeer tot ver na middernacht. Ook dreigen Tineke Franssen (voorz. DB Ldr) en Adriaan Doets op te stappen. Dorpsbelangen Loosdrecht verwijt het college zelfs machtswellust, terwijl Dorpsbelangen 's-Graveland het daar niet mee eens is.

Waar gaat het om? Alle grond in een gemeente heeft een z.g. bestemming, dat wil zeggen dat beschreven is in het bestemmingsplan wat er wel en wat er niet mag. Zo mag op grond met de bestemming "agrarisch" niet gebouwd worden. Een bestemmingsplan beschrijft een behoorlijk groot gebied en hoort in principe om de tien jaar bijgewerkt te worden naar de nieuwe werkelijke situatie. Als er in een bestemmingsplan een kleine aanpassing nodig is, dan wordt er een artikel 19 procedure gestart. Die voorziet erin dat, in afwijking van het bestemmingsplan, toch een deel bestemming gewijzigd wordt, waardoor toch die ene schuur of dat ene huis (of soms een hele wijk...) daar gebouwd kan worden. De wet legt besluiten over artikel 19 procedures in handen van de gemeenteraad. Dat kan wel eens vetragend werken.

De raad kan besluiten om de bevoegdheid om die besluiten te nemen over te dragen, te delegeren, aan het college van B&W. In dat geval kan het college snel zelf besluiten of er ergens een bestemming gewijzigd wordt. Als de raad dan even niet oplet, dan is het besluit zo genomen en staat die villa er voor je het weet. En dat kan heel vervelend uitpakken zoals iedere gemeente weet.

Morgen staat de delegatie van artikel 19 procedures aan het college van B&W op de agenda als agendapunt 12. Dorpsbelangen Loosdrecht wil niet aan het college delegeren, want dat deel van de fractie is bang voor machtswellust van het college. Dorpsbelangen 's-Graveland daarentegen is voor delegatie om de snelheid te bevorderen. Dit deel heeft wel vertrouwen in het afgewogen oordeel van het college.


Co de Kloet

Co de Kloet (wethouder DB 's-Graveland) heeft een verklaring voor de verontwaardiging en het wantrouwen van de Loosdrechters. Het oude Loosdrechtse college ging zijn eigen gang, zegt hij. En dat terwijl de bevoegdheid over artikel 19 daar niet gedelegeerd was.

Hij eindigt nogal somber. Co de Kloet is bang voor kritische vragen van coalitiepartner CDA, die wel eens genoeg zou kunnen krijgen van het verdeeld stemmen van de DB fractie. Hij denkt dat het zelfs tot een breuk zou kunnen leiden. Zelf denkt hij niet aan aftreden.

Het artikel eindigt met de constatering dat DB Ldr, D66 en de VVD tegen delegatie zijn. GroenLinks is, verrassend, voor de delegatie. Even koppen tellen dus, behalve die van de wethouders, want die zijn duaal gegaan).

VVD 4, D66 1, DB Ldr 3 = 8 van de negentien. Echt spannend wordt het dus niet, tenzij de nu al verhitte gemoederen de overhand nemen tijdens de discussie.


Reacties

Het Wijdemeerse weer: wisselend bewolkt, 16 graden
Meer weer? Klik hier. 
Auteur: Rik Jungmann Foto: Rik Jungmann Bron: Gooi- en Eemlander
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...