Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron: Reactie 


Stuk WWW niet van DBL

Loosdrecht, 12 mei 2003. Tineke Franssen, de voorzitter van Dorpsbelangen Loosdrecht, neemt afstand van het niet-ondertekende stuk dat onder de titel "Nieuws van Dorpsbelangen" in de Wie Wat Waar van 7 mei stond.

In dat stuk werd door Dorpsbelangen geschreven dat de fractievoorzitters in de gemeenteraad hebben voorkomen dat gemeentesecretaris Ria van Rhijn tijdens de raadsvergaderingen aan de collegetafel mag zitten, dit tegen de zin van het college van B&W dat haar wel graag op die plek ziet. Het stuk eindige met "De burgers van Wijdemeren dienen te weten dat hun belangen in goede handen zijn. En de gemeentesecretaris? Die heeft het wel heel hoog in haar hoofd. Ze blijft een ambtenaar, of niet soms?" Het is met name deze zinsnede die de goedkeuring van Dorpsbelangen Loosdrecht niet kan wegdragen.

Tineke Franssen neemt namens Dorpsbelangen Loosdrecht uitdrukkelijk afstand van het stuk "Nieuws van Dorpsbelangen". Zij stelt dat een stuk alleen geschreven is en qua inhoud onderschreven wordt door Dorpsbelangen Loosdrecht als onder het stuk de naam van iemand van die partij vermeld is.

Uit haar ingezonden brief dient dan ook de conclusie getrokken te worden dat het stuk geschreven is door Dorpsbelangen Wijdemeren, de samenvoeging van Dorpsbelangen 's-Graveland en Dorpsbelangen Nederhorst den Berg. (Welingelichte kringen weten te melden dat het stuk in de Wie Wat Waar geschreven zou zijn door Wethouder Co de Kloet (DBW). red.)

Ingezonden brief

Geachte redactie,

Op de Wijdemeerse Webkrant lazen wij uw berichtje met de kop 'Rustig slapen' naar aanleiding van een publicatie van Dorpsbelangen over de plaats van onze gemeentesecretaris tijdens de raadsvergaderingen.
Geheel ten onrechte is de illusie gewekt dat dit stukje ook de mening van van Dorpsbelangen Loosdrecht zou verwoorden. Dat is ook geen wonder, want het stukje was door niemand ondertekend.

Dorpsbelangen Loosdrecht neemt met nadruk afstand van deze publicatie. Het is wat al te makkelijk om te schrijven over iemand die gezien haar positie, zich niet publiekelijk kan verweren.

Laten we één ding afspreken. Als Dorpsbelangen Loosdrecht iets publiceert zal daar altijd de naam van één van onze mensen onderstaan. Zo niet, dan kunt u ervan uitgaan, dat wij dit stuk niet hebben geschreven en dus niet achter de inhoud staan.

Met vriendelijke groet,
Tineke Franssen, voorzitter Dorpsbelangen Loosdrecht


Reacties

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...