Welles, nietes de Dobber
Kortenhoef, 28-10-2006

De pachter van de Dobber en de gemeente hebben het met elkaar aan de stok. Niet alleen over de huur, maar ook over de brandveiligheid.

Hans Peet, de pachter van dorpshuis de Dobber in Kortenhoef beweerde een week geleden in de G&E dat de Dobber niet brandveilig is. De gemeente haastte zich daarop om met een persbericht bekend te maken dat hij dat uit zijn duim zoog. Hans van Keken van de G&E dook in de kwestie en schreef er vandaag een groot stuk over in de krant.

Peet: Gemeente liegt

Peet stelt dat de gemeente "liegt" als die bekend maakt dat de Dobber wel degelijk brandveilig is. Volgens hem is er wel een brandmeldings- en ontruimingsinstallatie aangelegd, maar is die nooit geactiveerd, omdat de installateur wacht op geld van de gemeente. Verder zegt Peet in het stuk dat ook de brandweer samen met hem heeeft geconstateerd dat de installatie niet werkt.

Verder laat hij weten dat nooduitgangen regelmatig zijn geblokkeerd, zoals ook de gemeente in haar persbericht schrijft. Dat de beheerder dat zelf zou doen, zoals in het persbericht staat, verwijst Peet naar het rijk der fabelen. Het zijn anderen die pallets voor de nooduitgangen plaatsen. Peet heeft daar regelmatig bij de gemeente over geklaagd, zegt hij, maar er kwam nooit actie. Op één punt geeft hij de gemeente gelijk. Hij moet de toneelgordijnen laten impregneren om ze brandvertragend te maken. Daarvoor heeft hij tot nu toe alleen een offerte aangevraagd, maar dat laat hij deze week doen.

Installateur: Installatie werkt gewoon

Pieter Benschop, de Wijdemeerse brandweercommandant, is er niet zeker van dat de brandmeldings- en ontruimingsinstallatie wel werkt. Hij denkt van wel, maar geeft toe dat de installatie nog formeel opgeleverd moet worden. Benschop vindt het onwaarschijlijk dat de installatie wel is aangelegd, maar niet geactiveerd, zoals Peet stelt.

Volgende week krijgt Peet uitleg over de werking van de installatie. Benschop geeft toe dat Peet die uitleg nog niet eerder kreeg. De gemeente laat voor alle zekerheid ook met spoed de installateur volgende week bij de Dobber langs gaan om hem te controleren en om Peet de handleiding te geven. Volgens het installatiebedrijf werkt de installatie echter wel degelijk.

Wat vooraf ging:

Raad besluit Dobber te verpachten 30-3-2000
Dure Dobber 9-12-2002
AH wil groter 4-2-2003
Huurachterstand Dobber 9-6-2006
Rechtszaken Dobber 14-6-2006
Dobber: Rechter beslist 20-10-2006
Strijd Dobber verhardt 21-10-2006

Nieuw emailadres WWK: webkrant@wijdemeren.com!

home
verder
terug
reageer
zoek
nieuwsbrief
bron
G&E
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann