Dobber wel Brandveilig
Kortenhoef, 25 oktober 2006

De pachter van de Dobber zegt dat het dorpshuis niet brandveilig is. Het college wijst die bewering resoluut van de hand en neemt die hoog op.

persbericht

College van B en W reageert op berichten in media:
Dorpshuis De Dobber in Kortenhoef is wel brandveilig

Met ongenoegen heeft het college van B en W de beweringen van de uitbater van Dorpshuis De Dobber in Kortenhoef in De Gooi- en Eemlander van zaterdag 21 oktober 2006 gelezen en wil daarop reageren. Met name de bewering dat De Dobber brandgevaarlijk zou zijn, neemt het college hoog op. Burgemeester en wethouders willen met klem benadrukken dat het dorpshuis wel brandveilig is.

De brandveiligheid van De Dobber is op orde. Op korte termijn wordt de ontruimingsinstallatie formeel opgeleverd en verleent de brandweer officieel de gebruiksvergunning. In de praktijk werkt de ontruimingsinstallatie gewoon en is er absoluut geen sprake van een onveilige situatie.

Brandveilig gebruik

Volgens de brandweer behoeft het brandveilig gebruik van het dorpshuis wel aandacht. Regelmatig constateert de brandweer dat brandblusmiddelen en nooduitgangen geblokkeerd of moeilijk bereikbaar zijn door opgeslagen goederen en inventaris. De brandweer blijft hierop controleren en de uitbater hierop aanspreken.

Gevolgen voor exploitatie

Het college van Wijdemeren betreurt de beweringen van de uitbater en de gevolgen die dit kan hebben voor de exploitatie van het dorpshuis en het veiligheidsgevoel van gebruikers en bezoekers.

 

 

home
verder
terug
reageer
zoek
nieuwsbrief
bron
Gem. Wdm
foto
---
auteur
Rik Jungmann