Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Hagen: Motie van Wantrouwen

Wijdemeren, 3 november 2005

Dorpsbelangen Loosdrecht heeft vanavond een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Ties Hagen (PvdA). Aanleiding was de verkoop van Brugchelen aan WBV Gooi- en Omstreken.

De raadsvergadering van Wijdemeren kende vanavond een aantal momenten waarop de politieke spanning opliep. Daarover morgen meer. De avond kreeg echter een zeer onverwachte wending tijdens het debat over de verkoop van Huize Brugchelen. Dat eindige met een motie van wantrouwen van DBL tegen het eigen college.

Hagen voert het Woord


Wethouder Ties Hagen (rechts) verdedigt zich tegen de aanvallen uit de raad.

Wethouder Ties Hagen was namens het college woordvoerder. Het dossier Brugchelen zat in de portefeuilles van wethouder Bert Nagel (CDA) en hem. Hagen opende het debat met een uitgebreide toelichting welke procedure gevolgd was bij de verkoop, welke criteria gehanteerd waren en welke politieke keuzen in het college gemaakt waren. Hij maakte duidelijk dat er bewust voor gekozen was om Brugchelen te verkopen aan een woningbouwvereniging en niet aan een zorginstelling, omdat er de afgelopen raadsperiode op het vlak van jongerenhuisvesting nog vrijwel niets gebeurd is. Nauwgezet beschreef hij welke de criteria waren die door het college gehanteerd waren, zoals verkoop van Brugchelen en Westerveld in één pakket, maar als tweede keus de verkoop apart.

Een aantal raadsfracties verzette zich tegen de afspraak die Gooi- en Omstreken gemaakt heeft met Auxilium om ook bewoners van het te renoveren Gooierserf in Hilversum tijdelijk in Brugchelen te huisvesten. Hagen ondersteunde die zienswijze. Ook hij vond dat de jongerenwoonruimte niet nog langer opgehouden moest worden door deze afspraak van Auxilium en Gooi- en Omstreken.

Als laatste kwam fractievoorzitter Gert Zagt (DBL) aan het woord. In eerste termijn had hij acht kritische vragen over de gang van zaken.

Tot zover leek het op een debat zoals dat doorgaans in Wijdemeren gevoerd wordt. Vriendelijk, met af en toe een plaagstoot of een kritische opmerking en soms enige weerstand of knorrigheid.

Explosief

In zijn tweede termijn wierp Gert Zagt een explosief de raadszaal in. Hij bleek zich afgelopen dag zeer diep in de materie verdiept te hebben. Ook had hij er zich van overtuigd dat hij mocht citeren uit ambtelijke adviezen. Hij trok uit die stukken de conclusie dat wethouder Hagen in zijn beantwoording over Brugchelen op sommige punten de halve waarheid had gesproken en op sommige punten onwaarheid. Zo bleek dat er van de zijde van AWVL, de Loosdrechtse woningbouwvereniging, per email een bod was uitgebracht op Brugchelen en Westerveld samen, terwijl Gooi- en Omstreken slechts een mondeling bod voor Brugchelen alleen bij de makelaar was afgegeven. Eerder had Hagen het juist andersom doen voorkomen. Hij verklaarde dat Gooi- en Omstreken een concreet bod had uitgebracht op Brugchelen, terwijl AWVL dat niet zou hebben gedaan. Ook citeerde Zagt uit de ambtelijke notitie dat de makelaar er voor gewaarschuwd had dat Westerveld alleen minder zou opbrengen, zeker als daarnaast aan Brugchelen een wooonfunctie zou zin gegeven. Hij concludeerde dat de gemeentelijke belangen geschaad waren.

Frontale Aanval

Alle aanwezigen in de raadszaal hielden de adem in. Hier voerde een coalitiepartij een frontale aanval uit op het besluit van het eigen college en op de woordvoerder namens het eigen college, Ties Hagen. En passant verklaarde Zagt dat zijn partij al heel vaak grote moeite had bij het ondersteunen van besluiten van dit college, waaruit een wereld van frustratie naar voren kwam.

De VVD en DBW schaarden zich aan de zijde van DBL. Els Kruit (VVD) verklaarde dat de beide portefeuillehouders hun positie ter beschikking moesten stellen. De toon was gezet.

Een schorsing van drie kwartier volgde. In iedere nis, inham en gang van het gemeentehuis vond overleg plaats. De lichaamstaal van de aan en af lopende raads- en college leden sprak boekdelen. Er was een heuse crisis gaande.

DBL dient motie van wantrouwen in

Na de schorsing kwam bij Gert Zagt het hoge woord eruit. Hij diende een motie van wantrouwen in tegen wethouder Ties Hagen. De VVD bleek dat al eerder gedaan te hebben. Wethouder Ties Hagen was oprecht ontdaan over de gang van zaken en benadrukte dat hij woordvoerder van het hele college was. Het mocht niet baten.


Het is tien voor één. De uitputting slaat toe.

Er vond enig gesteggel plaats over het in elkaar schuiven van beide moties. Ook dacht burgemeester Bijl even dat er een geheime schriftelijke stemming plaats moest vinden omdat hij over personen ging. Bij de stemming bleek dat de motie van wantrouwen het niet gehaald had. Negen stemmen voor en tien tegen.

Politieke consequenties

De coalitie van PvdA, CDA en DBL liep echter zodanige averij op dat het voortbestaan zeer twijfelachtig is. Door fractievoorzitter Betske van Henten (CDA) werd dit klip en klaar bevestigd. "Deze motie van wantrouwen, gericht tegen een collegebesluit, zal zeker politieke consequenties hebben." Haar collega van de PvdA, Lia Moote bevestigde deze conclusie.

Als het scenario zich net zo ontrolt als bij de tegenstem van DBW bij de begroting, toen wethouder Co de Kloet het veld moest ruimen, dan valt te vrezen voor het politieke lot van wethouder Yvonne Siemons. CDA en PvdA zullen niet verder willen met een DBL wethouder. Daarnaast is het twijfelachtig of wethouder Ties Hagen na de aanslag op zijn integriteit nog langer door wil in dit college, temeer omdat hij afgelopen week aankondigde na de verkiezingen te zullen stoppen.


De wekelijkse nieuwsbrief Half bewolkt Matige wind 18º Naar volgende bericht