Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

De Kloet: "Een Rotstreek!"

Wijdemeren, 16 november 2004. Wijdemeren schreef vanavond geschiedenis. De Raad stuurde wethouder Co de Kloet, over wie de meerderheid van de raad zeer tevreden is en die het volle vertrouwen van de raad geniet, met een overweldigende meerderheid, 15 tegen 4, na een motie van wantrouwen weg. Co de Kloet had er één antwoord op. "Een rotstreek".


Co de Kloet: "Een rotstreek."

Coalitie over de motie

De coalitiepartijen wrongen zich in allerlei bochten om hun argumenten, om De Kloet naar huis te sturen, kracht bij te zetten. Omdat DBW tegen de begroting had gestemd was de steun van die partij onder het beleid van de wethouder verdwenen. En dus had de wethouder het vertrouwen van de coalitiepartijen niet meer. In één adem staken zij echter ook de loftrompet over het functioneren van wethouder Co de Kloet en hoe tevreden zij met de wethouder waren. Betske Van Henten (CDA) noemde de motie niet een motie van wantrouwen, want er was geen wantrouwen. Zij noemde hem in omzichtige bewoordingen een motie die aangaf dat er geen vertrouwen meer was. Dat optreden van de coalitiepartners leverde soms beschamende taferelen op, die op de publieke tribune tot hoongelach leidden.

DBW verweert zich

René Voigt (DBW) hield een betoog waarin hij aangaf dat DBW zich naar zijn oordeel had gehouden aan de verkiezingsbeloften ten aanzien van de beperking van de stijging van de OZB. In zijn betoog rekende hij voor dat een gemiddeld gezin er in Wijdemeren volgend jaar € 185 op achteruit gaat. Zijn verwijt was dat het college de kortingen van het rijk direct doorsluist naar de burger, zonder zelf de broekriem aan te halen. Hij bleef dan ook op zijn standpunt staan dat er binnen een coalitie best af en toe een partij af zou mogen wijken van de coalitiediscipline. Ook wees hij er bij herhaling op dat wethouder Co de Kloet en het voltallige college de steun en het vertrouwen genieten van DBW. Volgens hem was er dan ook geen enkele reden om tot het indienen van een motie van wantrouwen over te gaan. Fijntjes wees hij op de vele keren dat de PvdA en DBL een van de coalitie afwijkend standpunt hadden ingenomen. Hij had de keren zelfs geturfd en kwam tot de conclusie dat die partijen dat zelfs vaker gedaan hadden dan DBW. Het mocht niet baten.

VVD verbaast zich

Els van Hall (VVD) stelde vast dat alle sprekers van de coalitiepartijen twee weken geleden nog tevreden en trots waren op de begroting die zij hadden aangenomen. Zij kon dan ook niet anders concluderen, dan dat de liefde binnen de coalitie over was en dat de stemming over de begroting de stok was die CDA, PvdA en DBL nodig hadden om de hond te slaan. Welke argumenten er ook aangevoerd werden, ze zouden volgens Van Hall geen verschil meer maken. "De wethouder voert het beleid loyaal uit, dan is het toch vreemd om hem een motie van wantrouwen te geven?"

GL vraagt om argumenten

Nelleke Schenkkan (GL) stelde tot twee keer toe de hamvraag van de avond aan coalitieleider Betske van Henten (CDA) waarom zij voor de motie van wantrouwen zou moeten stemmen, zeker nadat de wethouder nog twee weken geleden het volle vertrouwen van de raad genoot toen de begroting werd aangenomen. Er kwam van de zijde van Betske van Henten (CDA), na lang nadenken, veel hakkelen en opnieuw beginnen, niet veel meer uit dan het voorlezen van de tekst van de motie die al klaar lag om ingediend te worden. Overtuigen kon dat antwoord Nelleke Schenkkan niet. Ook de publieke tribune reageerde met afkeurende geluiden op het antwoord van Van Henten.

DBL en DBW: max. 5% stijging

Op een zeker moment liet Gert Zagt (DBL) zich uit de tent lokken door René Voigt. Het bleek dat de beide heren in een eerder stadium afgesproken hadden dat de OZB niet meer dan 5% zou mogen stijgen. Voigt gaf aan dat Zagt daar later van afweek zonder overleg met DBW met wie de afspraak was gemaakt.  Zagt zou daarop wethouder Wim Neef (CDA) hebben gebeld met de vraag of die contact op wilde nemen met Voigt. Neef belde inderdaad Voigt, maar had het volgens Voigt over heel andere dingen dan de begroting. De boodschap leek Voigt pas vanavond te bereiken, hetgeen iets zegt over de communicatie binnen de toenmalige coalitie.

Dualisme?

Zagt verklaarde voorts dat de begroting samen met de wethouders helemaal dichtgetimmerd was, toen Voigt er op het laatste moment onderdelen in wilde wijzigen. Voor Felix Flameling (D66) was dit het moment om de interruptiemicrofoon te pakken en te constateren dat het veelgeroemde dualisme een wassen neus is in Wijdemeren. "De programmabegroting wordt opgesteld door de raad en niet door het college. U houdt die verantwoordelijkheden niet gescheiden. Dat is geen dualisme!"

Repliek van Co de Kloet

Het uur van de waarheid voor wethouder Co de Kloet naderde.
Hij kreeg het woord. "Ik trek mij niet terug, want ik wil weten hoe de raad straks stemt.  In het duale systeem heb ik niets met het conflict te maken. De wethouders zitten hier zonder politieke binding. DBW is mijn fractie niet. Er is tussen mij en DBW geen contact geweest, zoals het hoort in het duale systeem. De vele uiteenzettingen die de raadsleden hebben gehad over de werking van het duale systeem zijn kennelijk aan dovemansoren gericht. Het is beschamend om een wethouder die het beleid loyaal uitvoert naar huis te sturen. Ik heb er maar één woord voor. Het is een rotstreek."

Wat opviel

In de tweede termijn kwamen nog enkele saillante passages en stijlbloempjes langs die niet in de vergetelheid mogen raken.

Betske van Henten (CDA): "De kwaliteiten van wethouder Co de Kloet stellen wij niet ter discussie. Als minister Zalm echter een begroting indient, waar de VVD vervolgens tegen stemt, dan moet hij ook weg."

Nelleke Schenkkan (GL): "Mevrouw van Henten geeft u mij argumenten waarom ik voor uw motie moet stemmen." Betske van Henten: "Die argumenten zijn aan u."

Els van Hall (VVD): "Waarom zou de VVD voor de motie moeten stemmen?" Betske van Henten (CDA): "Wij zeggen het vertrouwen op. Het is echter geen motie van wantrouwen!"

Nelleke Schenkkan (GL) "Jammer dat de wethouder die twee weken geleden nog gefeliciteerd werd, nu met een 'motie van niet vertrouwen' op moet stappen. Wij doen een dringend beroep op wethouder De Kloet om de eer aan zichzelf te houden. Stap op s.v.p." Co de Kloet: "Verzoek afgewezen."

De Stemming

De stemming werd voorafgegaan door enkele stemverklaringen.

Felix Flameling (D66) vroeg of hij blanco kon stemmen. Dat bleek niet mogelijk. Hij was het eens met de eerste vier constateringen in de motie van wantrouwen, maar kon zich niet vinden in de vijfde, die luidde: "- dat de positie van wethouder De Kloet hierdoor onhoudbaar is geworden"

Hij zou dan ook tegen stemmen.

Nelleke Schenkkan (GL) maakte precies dezelfde afweging. Ook zij was het niet eens met de conclusie van de coalitiepartijen dat de positie van De Kloet onhoudbaar was geworden.

Els van Hal (VVD) maakte een verrassende pirouette. De VVD zag na jaren eindelijk haar kans schoon om van De Kloet af te komen. Met de argumenten van de coalitiepartijen CDA, DBL en PvdA, zoals verwoord in de motie van wantrouwen was de VVD het niet eens. Toch stemde men desalniettemin voor de motie om De Kloet na jaren van vergeefse oppositie eindelijk 'met pensioen' te kunnen sturen.

De stemming verliep snel en pijnloos. Vijftien voor de motie van wantrouwen en vier (DBW, GL en D66) tegen.

Burgemeester Don Bijl sloot deze bizarre raadsvergadering af met de constatering: "Ik betreur dat het zover is gekomen. Over het afscheid van wethouder De Kloet zullen wij later mededelingen doen.

Voor de derde keer in zijn politieke leven werd Co de Kloet na een motie van wantrouwen naar huis gestuurd.

Sfeerimpressie met foto's.


De wekelijkse nieuwsbrief Zwaar bewolktMatige wind Naar volgende bericht