WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
VVD motie Revindicatie
Wijdemeren, ma 24 februari 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De VVD kondigt een motie aan over de revindicatie. Het college wordt opgeroepen om in twijfelgevallen claims en rechtszaken tegen inwoners te stoppen.

Revindicatie. Wat vooraf ging.

Het college heeft, twee dagen voor Kerstmis 2011, 609 gebruikers van grond in Wijdemeren aangeschreven dat zij grond van de gemeente in gebruik hadden genomen. Bij die brief zat een kaartje van het Kadaster met daarop in rood aangegeven het stuk grond dat volgens de gemeente ten onrechte in gebruik was genomen, omdat het eigendom van Wijdemeren was. Of de gebruiker maar even binnen een maand wilde aangeven of de claim van de gemeente terecht was of niet. Zo niet, dan werd handhaving (rechtszaken, ontruimng) in het vooruitzicht gesteld als de grond niet gekocht, gehuurd of teruggegeven werd.


De Cannenburgerweg in Ankeveen.

De afgelopen twee maanden werd duidelijk dat de kaartjes die de gemeente in 2011 verzond slechts een indicatie waren, die nader onderzocht moest worden. Er zaten aperte fouten in sommige kaartjes. Grond van de buren, inritten aan de gemeente toegerekend en geen rekening gehouden met verjaring van, in sommige gevallen, 40-60 jaar. De gemeente hanteerde de kaartjes niet als indicatie van het Kadaster om in overleg te gaan met de betreffende gebruikers en onderzoek te plegen, maar als een snoeiharde waarheid op grond waarvan rechtszaken gevoerd konden en moesten worden.

Rechtszaken en Slapeloze nachten

Het gevolg was dat er de afgelopen ruim twee jaar rechtszaken gevoerd werden door de gemeente tegen bewoners en door bewoners tegen de gemeente. Hoge kosten en slapeloze nachten voor burgers die hun huis 10, 20, 30 jaar geleden te goeder trouw kochten zonder enig idee te hebben dat er ooit een claim van de gemeente voor (tien)duizenden euro's op de deurmat zou ploffen.
Het CDA en de VVD hebben aan wethouder Jaap van Waveren gevraagd hoeveel zaken er gewonnen en verloren zijn, hoeveel er nog lopen en hoeveel bewoners de grond van de gemeente gekocht of gehuurd hebben. (Ons zijn alleen zaken bekend die door de gemeente op 31 juli en op 16 oktober verloren werden. Red. WWK) Ook willen VVD en CDA weten welke kosten door Wijdemeren gemaakt zijn voor het revindicatieproject. Op die vragen kwam tijdens de commissievergadering van 6 februari jongstleden niet direct een antwoord. Naar verwachting zal het college de vragen voor of tijdens de raad van 6 maart beantwoorden.

Dossier Revindicatie

ingezonden bericht

De motie komt eraan….

Op 6 maart is er raadsvergadering, de laatste voor de gemeentelijke verkiezingen van 19 maart. Op initiatief van de VVD staat het onderwerp Revindicatie, het op z’n minst gezegd onhandige optreden van de gemeente tegen vermeend onrechtmatig in gebruik nemen van gemeentegrond op de agenda. Dit proces, onder leiding van wethouder van Waveren van DorpsBelangen, is op vrijwel alle vlakken verkeerd gelopen.

Bij het VVD meldpunt Revindicatie (revindicatie@vvdwijdemeren.nl) zijn tientallen reacties binnengekomen van mensen die onheus bejegend werden door de gemeente. Afgaande op de vele reacties via de pers, in de commissievergaderingen en via twitter en Facebook lijkt dit maar het topje van de ijsberg te zijn.
Voor de VVD staat één ding voorop; álle zaken waarin ook maar enigszins getwijfeld kan worden aan de claim en het handelen van de gemeente moeten onverwijld worden gestopt en teruggedraaid.
Het kán en mág niet zo zijn dat inwoners van deze gemeente onder financiële en/of psychische druk van de wethouder afstand moeten doen van hun recht.
Een motie met deze strekking zal op 6 maart door de VVD worden ingediend.

Martin Vuyk,  fractie VVD Wijdemeren

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht/WWK
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief