WIJDEMEERSE WEBKRANT
Beweging in Groenewoud
Kortenhoef, vr 16 november 2007

Volgende week woensdag praat de commissie Ruimte en Economie over de bouw van een Heerlijkheid op de belt Groenewoud in Kortenhoef.

Oud plan

Tussen de Zuidsingel, de Emmaweg, de Kortenhoefsedijk en het Hilversums Kanaal ligt een zwaar vervuilde vuilnisbelt van zevenentwintig hectare. (Lees voor meer achtergronden het bericht van 4 oktober vorig jaar.) Eind jaren negentig startte de gemeente 's-Graveland een samenwerking met ING Vastgoed en Natuurmonumenten om het gebied aan te pakken en er woningbouw op mogelijk te maken. Het plan verdween lang in de la. Vorig jaar kwam het weer op de agenda.


Het donkerbruine gebied in het midden is de oude vuilnisbelt. Links de Kortenhoefsedijk, onder het Kanaal, rechts de Emmaweg, boven de Zuidsingel (toen nog niet geheel bebouwd).

Voorkeursrecht

In een raadsvoorstel vraagt het college om € 80.000 voor de kosten die gemaakt worden voor de verdere ontwikkeling van het plan. Een deel van dat bedrag wordt besteed binnen de samenwerking met Natuurmonumenten en ING Vastgoed. Een ander deel wordt gebruikt voor de inhuur van expertise. Er wordt voorgesteld om een voorkeursrecht van de gemeente op de grond te vestigen, waarmee zeker wordt gesteld dat de grond uiteindelijk in handen van de gemeente komt.

Masterplan

De komende tijd wordt gewerkt aan een masterplan voor de bebouwing. Zowel de provincie als Waternet (v/h DWR) hebben interesse in het plan. Daarin wordt de term "rood betaalt voor groen" gehanteerd, ofwel met de opbrengst van de woningbouw worden maatregelen bekostigd om de vervuiling uit de belt tegen te gaan. Gedeputeerde Staten van Noord- Holland gaat met de geplande bouw van het landgoed accoord, ongeacht het aantal te realiseren woningen. Dit ondanks het feit dat het plan buiten de rode contour ligt (de grens waarbinnen bouw is toegestaan).

Gezien de aard van het (buiten)gebied zullen hoge eisen gesteld worden aan de inpassing in het gebied en de architectuur van de gebouwen.

Ook goedkopere woningen

Naar verwachting zal midden volgend jaar een masterplan gepresenteerd kunnen worden. In het voorstel van het college wordt gesteld dat de Woonvisie Wijdemeren onderdeel wordt van het te realiseren masterplan. Conform die woonvise zullen er ook starters- en ouderenwoningen in het plan worden opgenomen. Uitgangspunt is echter ook dat de opbrengsten voldoende zullen moeten zijn.

Dossier Groenewoud

GL: Belten saneren 21-8-2001
Heerlijkheid op Groenewoud 26-10-2001
Belt 16-9-2002
CdK: Woningbouw knelpunt 27-8-2003
Groenewoud uit de IJskast 4-10-2006

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
6 gr.
windkr. 2