...

---

Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Heerlijkheid op Groenewoud

's-Graveland, 26 oktober 2001. Op de voorpagina van de Gooi- en Eemlander staat een groot artikel over plannen om op de belt Groenewoud tussen de Zuidsingel en het Hilversums Kanaal een modern buiten, een zogenaamde "heerlijkheid", aan te leggen. De plannen zijn niet nieuw, zij zijn al geruime tijd geleden in diverse commissievergaderingen besproken.

Het gaat om een gebied dat rommelig en zwaar vervuild is vanwege de gifbelt die er ligt. De belt heeft al jaren een A-status, de hoogste, maar saneren kost zo verschrikkelijk veel geld dat de gemeente het niet op kan brengen en andere overheden het niet op willen of kunnen brengen. Onder leiding van burgemeester Wim Kozijn wordt al lang gewerkt aan een plan om de belt te isoleren (qua grondwater), om er een park op aan te leggen en om hem dun te bebouwen. Deze plannen worden ontwikkeld in samenwerking met Natuurmonumenten en ING Vastgoed, dezelfde partij waarmee ook het Voltage terrein ontwikkeld wordt.


Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...