Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Belten

Kortenhoef, 16 september 2002. Op 12 september stond er in de G&E een historisch artikel van Eddy de Paepe over de Kortenhoefse vuilnisbelten. Een foto van Nico Kortenoever uit 1980, die met een thermometer laat zien dat de belt aan de Zuidsingel broeit, siert het verhaal. In de jaren 70 ontstond er behoorlijke commotie toen de belt Groenewoud ernstig vervuild bleek met chemisch afval en wekenlang in brand stond. Kortenhoef werd gehuld in een mist van stinkende rook. 's Nachts om vier uur reden vrachtauto's naar de belt, waarvan het volstrekt onduidelijk was wat die daar moesten op dat tijdstip. Putten van tientallen meters diep werden gevuld met rommel. In de pers en in het dorp deden de wildste indianenverhalen de ronde over chauffeurs die hun mond niet mochten open doen en de 's-Gravelandse overheid die zaken al dan niet oogluikend had toegestaan.

Vrij Nederland gaf in die dagen een gifatlas uit met alle belten in Nederland. Kortenhoef prijkte op die atlas met 17 belten, met de belt Groenewoud als absolute Kortenhoefse topper wat gevaar en vervuiling betreft. De belt kreeg een z.g. A-status en daar bleef het bij. Geld voor sanering was er niet, omdat het hele land vol bleek te liggen met dergelijke vervuilde plekken (Lekkerkerk, Gouderak, Alphen). Andere belten in Kortenhoef lagen aan de Kortenhoefsedijk, o.a. onder de speelplaats van de Oude School.

Later werd er een persleiding door de belt aangelegd voor de rioolwaterzuivering. Wederom laaiden de gemoederen in het dorp hoog op. Er waren voorlichtingsavonden nodig om de bevolking tot rust te manen. Sinds 1998 worden er plannen ontwikkeld om op de belt een aantal landgoederen te bouwen, samen met Natuurmonumenten en ING-Vastgoed. In die plannen wordt de belt grondig ge´soleerd van de omgeving.


Reacties

Auteur: Rik Jungmann Foto's: - Bron: Gooi- en Eemlander
Plassennet
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...