Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto: Wijdemeerse Webkrant

Bron: Wijdemeerse Webkrant


CdK: Woningbouw knelpunt

Wijdemeren, 27 augustus 2003. Vandaag was Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, Harry Borghouts, op werkbezoek in Wijdemeren. Hij noemde het bezoek druk maar ontspannen.


CdK  van NoordHolland
Harry Borghouts

Het bezoek was druk omdat er veel op het programma stond. Het woningbouwplan Ter Sype in Nieuw-Loosdrecht, het Dorpscentrum Oud-Loosdrecht i.v.m. de Situs- en Fortisprojecten; de Horstermeerpolder in Nederhorst den Berg in verband met eventuele toekomstige waterberging; Huize Brugchelen / Huize Westerveld in s-Graveland als locatie voor het nieuwe gemeentehuis van Wijdemeren; De Kwakel in Kortenhoef i.v.m. de toekomst van enkele verenigingsgebouwen en Heerlijkheid t Groene Woud in s-Graveland i.v.m. de ontwikkeling tot natuurgebied met recreatiemogelijkheden.

Borghouts zei dat het bezoek vooral in het teken had gestaan van die onderwerpen waar gemeente en provincie elkaar nodig hebben om tot goede oplossingen te komen.

Over geen van de onderwerpen wilde hij een termijn noemen waarop hij dacht dat resultaten geboekt zullen zijn.

Ter Sype

Bij de pogingen om het woningbouwplan Ter Sype in Loosdrecht te realiseren zei hij dat de provincie zeker wil meewerken aan de totstandkoming van woningbouw, al zullen dat er waarschijnlijk minder worden dan de oorspronkelijk geplande 275 woningen. Hij wees er echter op dat het vliegveld moet meewerken bij de draaiing van de baan en dat er met omliggende gemeenten ook overeenstemming bereikt moet worden over een eventuele toename van geluid in hun gebied.

Horstermeer

Gevraagd naar de stand van zaken van de waterberging in de Horstermeer antwoordde hij dat het nog helemaal niet zeker is dat er in de Horstermeer iets gaat gebeuren. Het is n van de tien gebieden in het streekplan Noord-Holland Zuid die we op het oog hebben voor waterberging. Hij wil graag samen met de gemeente meer de regie nemen in eventuele planontwikkeling. Nu vindt hij dat er wel erg veel plannen langskomen. Ook de gemeente heeft de provincie in een brief verzocht om meer samen te werken op dit gebied, hetgeen hij toezegde.

De Kwakel

Van de aanblik van de verenigingsgebouwen aan De Kwakel in Kortenhoef was hij niet vrolijk geworden. De gebouwen staan nu buiten de z.g. rode contour, hetgeen betekent dat er niet gebouwd mag worden. Hij zag echter in dat er iets moet gebeuren en zei dat de provincie zal meedenken met de gemeente om tot oplossingen te komen.

Heerlijkheid.

De ontwikkeling van een buitenplaats op de belt Groenewoud in Kortenhoef heeft vertraging opgelopen door gewijzigde inzichten op het Ministerie van VROM onder minister Pronk vertelde burgemeester Don Bijl. Inmiddels zit er weer voortgang in, zij het dat alles erg langzaam gaat. "Echt een lange termijn project. Maar die moeten we ook hebben." :aldus Bijl.

Grootste Knelpunten

Gevraagd naar wat hij het grootste knelpunt in Wijdemeren vindt antwoordde de commissaris zonder aarzeling: "Woningbouw!"

"De verhouding tussen koop- en huurwoningen is hier volledig scheef gegroeid. Er zijn zeer veel woningzoekenden die geen schijn van kans maken op een woning. Omdat het gebied van Wijdemeren bovendien nog voor 50% uit water bestaat, verkleint dat de mogelijkheden voor woningbouw ook nog eens en is de druk op de grondprijzen hoog."

"Dat vind ik persoonlijk het grootste bestuurlijke knelpunt in deze gemeente."

Als tweede knelpunt noemde hij het verkeer in het hele Gooi. Er worden pogingen gedaan om voor de toegang tot het Mediapark in Hilversum oplossingen te vinden, die ook verlichting in Wijdemeren kunnen bieden. Verder noemde hij de plannen voor lightrail (sneltram) verbindingen binnen het Gooi die circuleren binnen de provincie. Aan de N201 (Vreelandseweg) zal hier niets gedaan worden, evenmin als aan de Gooilandseweg (Loodijk). In de verre toekomst denkt hij dat de oplossing van de fileproblematiek moet komen van de techniek. Auto's die automatisch bestuurd worden en met een gelijke snelheid rijden, waardoor de capaciteit van wegen enorm toeneemt.

Toezeggingen.

Op de vraag of hij toezeggingen aan de gemeente gedaan heeft haastte hij zich te antwoorden dat dat niet het geval is. Don Bijl viel in met de mededeling dat de commissaris wel heeft toegezegd serieus te luisteren naar de gemeente.

Droogte.

Over de ramp in Wilnis en de activiteiten van de provincie Noord-Holland op het gebied van de droogte vertelde Borghouts dat er al enige weken een taskforce droogte aan het werk is om alle aspecten en problemen die de droogte veroorzaakt in kaart te brengen en maatregelen te nemen. In deze taskforce zit ook de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi- en Vechtstreek. (Overigens is dat het zelfde Hoogheemraadschap dat verantwoordelijk is voor de dijk in Wilnis.) "Het is nergens uit te sluiten dat een gebeurtenis als in Wilnis zich elders voor doet, maar we doen er alles aan om het te voorkomen."


Reacties

 

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...