WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
DLP en VI: Onderzoek Vuyk
Wijdemeren, do 15 juni 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De Lokale Partij en VI willen dat er een integriteitsonderzoek wordt uitgevoerd naar de rol van Martin Vuyk in de bestemmingsplanprocedure Horstermeer.

In de krant van vandaag staat een artikel van Ronald Frisart waarin DLP wederom de wens uitspreekt voor een integriteitsonderzoek naar de rol die Martin Vuyk gespeeld zou hebben in de procedure om te komen tot de vaststelling van het bestemmingsplan voor de Horstermeer.

Peil

De kwestie begon in de raad van 23 maart. Martin Vuyk (toen nog VVD) wilde het woord gaan voeren over een motie van de VVD over het peil van de Horstermeer. Bij interruptie vroeg Alette Zandbergen (DLP) om hem het woord te ontnemen en hem te wraken als woordvoerder, omdat Vuyk in de Horstermeer woont en al jaren lid is van de bewonersvereniging. Zij bestempelde dat als belangenverstrengeling.


Martin Vuyk (VI)

Alette Zandbergen (DLP)

Bestemmingsplan

In de tumultueuze commissie RO van 17 mei werd een nieuw hoofdstuk bij het conflict geschreven. Er werd gesproken over het bestemmingsplan Horstermeer. Voor het debat begon vroeg Alette Zandbergen wederom om Martin Vuyk te wraken. Op 19 mei schreven wij: "Zij wees erop dat raadslid Martin Vuyk (VI) in de Horstermeer woont en in het kader van het bestemmingsplan een zienswijze indiende, evenals zijn buren, de firma Cito. Zij vond dat Martin Vuyk als raadslid voordeel had behaald qua informatie ten opzichte van zijn buurman. Zij legde de kwestie voor aan burgemeester Martijn Smit, die, aldus Zandbergen, van mening was dat Martin Vuyk beter niet deel kon nemen aan de hoorzittingen over het bestemmingsplan. Om haar argument kracht bij te zetten zei zij dat Martin Vuyk daar "willens en wetens" geen gehoor aan had gegeven. Daarom vroeg zij voorzitter Jan Willem Nienhuis om er voor te zorgen dat Martin Vuyk niet aan het debat zou deelnemen. Ofwel Martin Vuyk van tafel sturen."

De verbouwereerde voorzitter, Jan Willem Nienhuis (CDA), vroeg daarop aan de comissieleden of zij vonden dat het wrakingsverzoek van DLP gehonoreerd moest worden. Alle andere partijen vonden van niet. Dus nam Martin Vuyk deel aan de beraadslagingen.

Integriteitsonderzoek

Vandaag kwam bij de raadsgriffie een brief van DLP binnen waarin 10 vragen met subvragen worden gesteld over de rol van Martin Vuyk, de procedure, en het persbericht van loco-burgemeester Theo Reijn waarin deze stelt dat er niets mis is met de integriteit van het raadslid Martin Vuyk. De brief eindigt met de vraag om een integriteitsonderzoek. Er staat:

"Vanwege duidelijkheid voor alle partijen en lessen voor de toekomst vragen wij om een integriteitsonderzoek waarin ondermeer op bovenstaande vragen wordt ingegaan. Bent u daartoe bereid?"

Vuyk vroeg al om onderzoek

Tijdens de commissie BM van vanavond bleek uit een toelichting van Robby Israel (VI) dat ook Martin Vuyk (VI) zelf in maart, na het eerste verwijt van de zijde van DLP, aan burgemeester Martijn Smit om een onderzoek vroeg om de lucht te klaren. De burgemeester zegde daarop met enige aarzeling toe om de fractievoorzitters bijeen te roepen. Tot die bijeenkomst kwam het helaas niet meer, voor het vertrek van Martijn Smit. Na dat verzoek verscheen het eerste artikel over de "belangenverstrengeling" in de pers, waarna Martin Vuyk zijn verzoek herhaalde aan loco-burgemeester Theo Reijn. Deze achtte een onderzoek niet nodig, hetgeen ook bleek uit de door hem verspreidde verklaring.

Gisteren kwam de vraag op het bordje van Freek Ossel


Robby Israel (VI)

Burgemeester Freek Ossel

Gisteren, de dag voor de ontvangst van de vragen van DLP, de publicatie van het daarop gebaseerde krantenartikel van vandaag en een dag voor de commissie BM van vanavond, had fractiegenoot Robby Israel (VI) bij toeval een kennismakingsgesprek met de nieuwe burgemeester, Freek Ossel. In dat gesprek van gisteren stelde Robby Israel opnieuw de vraag naar een spoedig onderzoek. Hij stelde daarbij voor om drie niet betrokken fractievoorzitters een eerste onderzoek te laten uitvoeren. Afhankelijk van de bevindingen kan dan besloten worden tot een diepgravender extern onderzoek als daartoe aanleiding bestaat. Burgemeester Freek Ossel zegde toe er mee aan de gang te gaan.

DLP en VI willen beiden een onderzoek

De conclusie is derhalve dat zowel DLP als VI dringend behoefte hebben aan een onderzoek om antwoorden te krijgen op de vragen die DLP schriftelijk stelde en voor VI om daarmee aan te tonen dat Martin Vuyk niets onoirbaars deed tijdens het debat over het peil van de Horstermeer tijdens het verloop van de bestemmingsplanprocedure.

Wat vooraf ging:

25032017 Integriteit is een Dingetje
26032017 Zandbergen zweeg over Eikenrode
19052017 Bestemmingsplan Horstermeer
19052017 Loco Reijn steunt Vuyk

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief