WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Bestemmingsplan Horstermeer
Wijdemeren, vr 19 mei 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het debat over het bestemmingsplan Horstermeer verliep tumultueus. Alette Zandbergen (DLP) maakte bezwaar tegen Martin Vuyk als deelnemer.

Zandbergen wraakt Vuyk


Martin Vuyk (VI)

Alette Zandbergen (DLP)

Dirk Vroegindewei (GL)

Woensdagavond werd het bestemmingsplan Horstermeer behandeld in de commissie Ruimtelijke Ordening. Nadat voorzitter Jan-Willem Nienhuis (CDA) de behandeling van dit agendapunt had aangekondigd vroeg Alette Zandbergen (DLP) direct het woord. Zij wees erop dat raadslid Martin Vuyk (VI) in de Horstermeer woont en in het kader van het bestemmingsplan een zienswijze indiende, evenals zijn buren, de firma Cito. Zij vond dat Martin Vuyk als raadslid voordeel had behaald qua informatie ten opzichte van zijn buurman. Zij legde de kwestie voor aan burgemeester Martijn Smit, die, aldus Zandbergen, van mening was dat Martin Vuyk beter niet deel kon nemen aan de hoorzittingen over het bestemmingsplan. Om haar argument kracht bij te zetten zei zij dat Martin Vuyk daar "willens en wetens" geen gehoor aan had gegeven. Daarom vroeg zij voorzitter Jan Willem Nienhuis om er voor te zorgen dat Martin Vuyk niet aan het debat zou deelnemen. Ofwel Martin Vuyk van tafel sturen.

Tja, en nu?

"Tja, dit heb ik nog nooit bij de hand gehad. Ik weet even niet wat ik hiermee moet. Wat vindt de commissie?" bracht de verbouwereerde voorzitter uit. René Voigt (DB) zei: "Als het maar niet over zijn eigen zaak gaat kan hij best meepraten over het bestemmingsplan." Erik Torsing (CDA): "Eens met Voigt.". Rob Koedijker (D66): "Eens.". Sieta Vermeulen (VVD): "Eens.". Dirk Vroegindewei (PvdA/GL): "Eens.". Martin Vuyk (VI): "Eens. Dit is een storm in een glas water. De aantijging van Mevrouw Zandbergen is niet waar."
Waarna voorzitter Nienhuis het verzoek van DLP afwees en het debat kon beginnen. Daarbij was er één leidende kwestie die door veel partijen genoemd werd, een memo van de bewonersvereniging met zeven punten. Daaronder de verwijdering van het begrip Plas Dras.

Ook van andere inwoners zijn er nog verzoeken gekoemn om aanpassingen te maken in het concept bestemmingsplan. Bij de bespreking daarvan werden huisnummers genoemd en gingen de raadsleden van de verschillende partijen soms behoorlijk in detail.

Procedure ligt vast


De heer Liesker assisteert weth ouder Theo Reijn

Wethouder Theo Reijn hield vast aan de procedure. "Wij hebben heel lang aan dit bestemmingsplan gewerkt met hoorzittingen en nu komt toch weer deze waterval van vragen. Maar pas op, wij moeten ons houden aan de procedure en de termijnen. Woorden en termen als "plas dras" kunen niet zomaar gewijzigd worden, omdat die moeten overeenkomen met de definities en termen die de provincie hanteert." Na de tweede termijn in het debat gaf de wethouder toch wat ruimte om nog eens zorgvuldig naar de brief van de bewoners en de andere verzoeken te kijken. Dat geeft wel een vertraging. De behandeling in de raad was gepland op 1 juni, maar dat wordt nu waarschijnlijk juli.


Het bestemmingsplan is niet te tillen...

Licht chaotisch

Ook tijdens het debat verliep niet alles op rolletjes. Op zeker moment schoot de inbreng van Alette Zandbergen (DLP) in het verkeerde keelgat van Sieta Vermeulen (VVD), die haar toevoegde: "Hè hou nou eens op!". Later in het debat onstond grote verwarring toen Alette Zandbergen (DLP) Dirk Vroegindewei (PvdA/GL) interrumpeerde, maar binnen die interruptie een ander onderwerp aansneed. De voorzitter floot haar terug. "U interrumpeert de heer Vroegindewei. Die heeft het woord. waarop over en weer verweten werd er een "chaos" van te maken.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen.
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief